İpucu Yanıtı Mesajları

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Google bir İpucu İsteği mesajı gönderdiğinde sunucularınız, Google'ın aynı sunuculardan başarılı bir İpucu Yanıtı almasından bu yana fiyatlarının değiştiği otelleri belirten bir İpucu Yanıtı mesajı ile yanıt vermelidir. Herhangi bir fiyat değişikliği varsa Google, belirtilen oteller ve seyahat planlarının güncellenmiş fiyatlandırma verilerini getiren bir <Query> gönderir.

Yeniden fiyatlandırma işlemine genel bakış için Fiyatları Güncelleme konusuna bakın.

İpucu Yanıtı mesajları, Google'ın yeniden fiyatlandıracağı otelleri ve seyahat planlarını belirtmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilir:

İpuçlarını kullanırken varsayılan konaklama süresi 5 gündür.

<Hint>, İpucu Yanıtı mesajının kök öğesidir. Bir otelin/seyahat planının güncellenmesini, bir veya daha fazla <Item> öğesi kullanarak istersiniz. Tek bir İpucu Yanıtı mesajı, herhangi bir sayıda <Item> öğesi tanımlayabilir.

Her İpucu Yanıtı mesajında her <Item> için en az bir <Property> öğesi belirtilmelidir. <Property>, Otel Listesi ile aynı kimlikleri kullanarak bir oteli tanımlar.

Varsayılan olarak, her bir <Item> bloğu için tek bir otel kimliği belirtirsiniz. Ancak, yeniden fiyatlandırma için check-in tarih aralıkları veya aralıklı seyahat planları kullanıyorsanız Google'dan bir öğe bloğunda birden fazla otele izin vermesini isteyebilirsiniz.

Tam seyahat planı istek/yanıt akışı

İpucu mesajları ayrı seyahat planlarına (check-in tarihi ve konaklama süresinin kombinasyonu) dayalı olabilir. Bu durumda, otelleriniz için check-in tarihi ve konaklama süresi belirtirsiniz. Google, söz konusu seyahat planı için yeni fiyatlandırma verilerini getirir.

Aşağıdaki İpucu Yanıtı mesajı tek bir tesis ve tek bir seyahat planı tanımlar:

<Hint>
 <Item>
  <Property>12345</Property>
  <Stay>
   <CheckInDate>2014-06-10</CheckInDate>
   <LengthOfStay>3</LengthOfStay>
  </Stay>
 </Item>
</Hint>

Google, İpucu Yanıtı mesajınıza aşağıdakine benzer bir <Query> ile yanıt verir:

<Query>
 <Checkin>2014-06-10</Checkin>
 <Nights>3</Nights>
 <PropertyList>
  <Property>12345</Property>
 </PropertyList>
</Query>

Daha sonra aşağıdaki konaklama için otelin fiyat güncellemeleriyle birlikte bir <Transaction> oluşturmanız gerekir:

6/10/14 - 6/13/14

Check-in tarih aralıkları istek/yanıt akışı

İpucu Yanıtı mesajı, ilk check-in tarihiyle başlayıp son check-in tarihiyle biten bir check-in tarihleri aralığı belirtebilir. Google yeni fiyatlandırma verilerini getirdiğinde, otel için bu tarihlerle başlayan ve belirttiğiniz konaklama süresine kadar uzanan her check-in tarihi için seyahat planlarını çeker.

Aşağıdaki örnek İpucu Yanıtı mesajı, check-in için bir tarih aralığı ile tek bir tesis tanımlar:

<Hint>
 <Item>
  <Property>12345</Property>
  <FirstDate>2014-06-10</FirstDate>
  <LastDate>2014-06-13</LastDate>
 </Item>
</Hint>

Google, bu İpucu Yanıtı mesajına aşağıdakine benzer <Query> ile yanıt verir:

<Query>
 <FirstDate>2014-06-10</FirstDate>
 <LastDate>2014-06-12</LastDate>
 <Nights>5</Nights>
 <PropertyList>
  <Property>12345</Property>
 </PropertyList>
</Query>

Daha sonra bu otel için aşağıdaki konaklamalara yönelik fiyat güncellemeleriyle birlikte bir <Transaction> oluşturmanız gerekir:

6/10/14 - 6/11/14
6/10/14 - 6/12/14
6/10/14 - 6/13/14
6/10/14 - 6/14/14
6/10/14 - 6/15/14

6/11/14 - 6/12/14
6/11/14 - 6/13/14
6/11/14 - 6/14/14
6/11/14 - 6/15/14
6/11/14 - 6/16/14

6/12/14 - 6/13/14
6/12/14 - 6/14/14
6/12/14 - 6/15/14
6/12/14 - 6/16/14
6/12/14 - 6/17/14

Bu örnekte 5 gecelik varsayılan konaklama süresi kullanılmıştır.

Aralıklı seyahat planları (veya aralıklı konaklamalar) istek/yanıt akışı

İpucu Yanıtı mesajı, seyahat planı için bir gece aralığı içerebilir. Bu şekilde Google, bu gecelerden herhangi birini içeren seyahat planını getirmesi gerektiği konusunda bilgilendirilir. Getirilen gerçek seyahat planları grubu, hem değiştirilen fiyatlı geceler kümesi hem de maksimum konaklama süresinden oluşan bir fonksiyondur.

Aşağıdaki örnek İpucu Yanıtı mesajında aralıklı konaklamalar kullanılır:

<Hint>
 <Item>
  <Property>12345</Property>
  <StaysIncludingRange>
   <FirstDate>2014-06-10</FirstDate>
   <LastDate>2014-06-13</LastDate>
  </StaysIncludingRange>
 </Item>
</Hint>

Google, İpucu Yanıtı mesajınıza aşağıdakine benzer bir <Query> ile yanıt verir:

<Query>
 <FirstDate>2014-06-10</FirstDate>
 <LastDate>2014-06-13</LastDate>
 <AffectedNights>3</AffectedNights>
 <PropertyList>
  <Property>12345</Property>
  <Property>67891</Property>
 </PropertyList>
</Query>

Daha sonra aşağıdaki konaklamalar için otelin fiyat güncellemeleriyle birlikte bir <Transaction> oluşturmanız gerekir:

6/07/14 - 6/10/14

6/08/14 - 6/10/14
6/08/14 - 6/11/14

6/09/14 - 6/10/14
6/09/14 - 6/11/14
6/09/14 - 6/12/14

6/10/14 - 6/11/14
6/10/14 - 6/12/14
6/10/14 - 6/13/14

6/11/14 - 6/12/14
6/11/14 - 6/13/14
6/11/14 - 6/14/14

6/12/14 - 6/13/14
6/12/14 - 6/14/14
6/12/14 - 6/15/14

6/13/14 - 6/14/14
6/13/14 - 6/15/14
6/13/14 - 6/16/14

Aralıklı konaklamalarda, ilk tarihten önce başlayıp onunla çakışanlar da dahil olmak üzere tüm seyahat planlarının yeniden fiyatlandırılması gerektiğini unutmayın.