Autoryzacja przy użyciu REST

W tym filmie pokazujemy, czym jest autoryzacja REST. Następnie zobaczymy, jak wygenerować token dostępu za pomocą REST i użyć go do uwierzytelnienia w interfejsie Google Ads REST API.

Zobacz prezentację.