Wstęp

W tym filmie pokażemy Wam, jak używać interfejsu API REST w interfejsie Google Ads API. Tematy obejmują transport między REST a gRPC, wymagane dane logowania, projektowanie interfejsów API (w tym hierarchię nazewnictwa zasobów) i używanie narzędzia cURL w połączeniu z interfejsem Google Ads API.