Przesyłanie dzienników klientów do Google Cloud

W tym odcinku rejestrujemy niektóre dane niestandardowe w Google Cloud Logging. W języku Python wykorzystaliśmy niestandardowy przechwytujący gRPC, aby wyodrębnić dane żądań i odpowiedzi, a także niektóre metadane, takie jak stan powodzenia i czas, który upłynął, w dziennikach niestandardowych. Następnie te logi wysyłamy do chmury za pomocą interfejsu Google Cloud Logging API.