Wymagana minimalna funkcjonalność

wersja 2022.10.06

Wymagana minimalna funkcjonalność (WMF) to funkcje i inne funkcje, które muszą oferować niektórzy deweloperzy narzędzi podczas korzystania z interfejsu Google Ads API. Jak opisano poniżej, reguły WMF są podzielone na 3 kategorie: funkcjonalność tworzenia, funkcjonalność zarządzania i funkcjonalność raportowania. Zgodność z tymi regułami zależy od tego, jak korzystasz z interfejsu Google Ads API (opcja „WMF ma zastosowanie” oznacza, że dotyczy Cię WMF):

Funkcjonalność tworzenia Funkcjonalność zarządzania Funkcjonalność raportowania
Narzędzie z pełną obsługą
 • reklamodawcy, agencje i inne firmy używają narzędzia do pełnego zarządzania kontami Google Ads
WMF ma zastosowanie WMF ma zastosowanie WMF ma zastosowanie
Tylko raportowanie
 • tylko panel raportowania dostępny dla reklamodawców.
WMF nie ma zastosowania WMF nie ma zastosowania WMF ma zastosowanie
Tylko do użytku wewnętrznego
 • tylko do użytku indywidualnego reklamodawcy lub agencji; brak dostępu firm zewnętrznych do narzędzia (co oznacza, że tylko Ty korzystasz ze swojego narzędzia)
WMF nie ma zastosowania WMF nie ma zastosowania WMF nie ma zastosowania

Jeśli Twoje narzędzie ma bardzo ograniczone, specjalistyczne funkcje i nie można go używać do tworzenia kampanii, grup reklam i reklam oraz zarządzania nimi, może nie kwalifikować się jako narzędzie z pełną obsługą. W takim przypadku nie ma zastosowania WMF do tworzenia i zarządzania. Jeśli nie masz pewności, czy zasady WMF dotyczą Twojego narzędzia, skontaktuj się z zespołem interfejsu Google Ads API ds. zgodności. Zespół ten określi, czy jest to narzędzie z pełną obsługą. Jeśli funkcjonalność Twojego narzędzia zmieni się w znacznym stopniu, możemy je ponownie sprawdzić.

WMF ma zastosowanie tylko do tokenów programisty z dostępem standardowym.

Jednorazowe przedłużenie ważnych aktualizacji

Narzędzia interfejsu API mogą okresowo przeprowadzać znaczne uaktualnienia technologii, dlatego narzędzia, które przez co najmniej 2 lata z rzędu spełniają wszystkie warunki WMF, mogą ubiegać się o 6-miesięczne wydłużenie WMF, aby wprowadzić takie aktualizacje na swojej platformie. Jeśli zostanie przyznane, w okresie przedłużenia narzędzia te nie będą sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganiami WMF. Po upływie okresu przedłużenia narzędzie musi być w pełni zgodne ze wszystkimi wymaganiami WMF, które były wymagane do końca okresu przedłużenia. Wszystkie wymagania WMF przesłane po zakończeniu przedłużenia pozostaną ważne w dniu podanym w tabeli poniżej.

Narzędzie do interfejsów API może otrzymać maksymalnie jedno przedłużenie co 4 lata (drugie musi rozpoczynać się co najmniej 4 lata po zakończeniu pierwszego).

Jeśli chcesz przedłużyć korzystanie z narzędzia, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie https://support.google.com/adspolicy/contact/contact_ads_api. Zgłoszenie musi zostać podpisane i przesłane przez członka zarządu (prezesa zarządu, dyrektora ds. technologii lub starszego wiceprezesa) firmy. Pamiętaj, że nie możemy zagwarantować, że zgłoszenie zostanie zatwierdzone.

Wymagania dotyczące narzędzi interfejsu API służących tylko do Zakupów Google, tylko do promocji aplikacji i narzędzi API do obsługi hoteli

Jeśli Twoje narzędzie służy tylko do tworzenia jednego z poniższych typów kampanii i zarządzania nim, wystarczy, że wdrożysz w WMF tylko funkcje i raporty tworzenia interfejsu Google Ads API oraz zarządzania nimi, które obsługują ten typ kampanii.

Wymagania dotyczące klientów interfejsu Google Ads API obsługujących tylko raportowanie

Aby zachować zgodność z wymaganiami WMF, klient interfejsu API Google Ads mający uprawnienia tylko do raportowania musi wykazywać funkcję raportowania na każdym poziomie hierarchii Google Ads wyświetlanym w interfejsie raportowania. Poziom hierarchii Google Ads oznacza jeden z tych poziomów: Konto, Kampania, Grupa reklam, Reklama lub Słowo kluczowe. Jeśli np. klient Google Ads mający tylko uprawnienia do raportowania wyświetla grupy reklam, musi zaimplementować wszystkie funkcje raportowania na poziomie grupy reklam, które są oznaczone poniżej jako „Wymagane”.

Klient interfejsu Google Ads API mający tylko uprawnienia do raportowania może nie wyświetlać określonych poziomów hierarchii Google Ads w swoim interfejsie raportowania. Jeśli np. klient interfejsu API Google Ads służący tylko do raportowania nie wyświetla w interfejsie żadnych danych o skuteczności grup reklam, nie musi implementować żadnych WMF na poziomie „Grupa reklam”.

Powyższe zasady obowiązują również w przypadku wszystkich innych typów raportów, choć nie są one poziomami hierarchii Google Ads. Jeśli zdecydujesz się zaimplementować którykolwiek z tych raportów, musisz w każdym z nich wyświetlić wszystkie wymagane pola.

Aby zachować zgodność z wymaganiami WMF, klient interfejsu Google Ads API musi wyświetlać jako domyślne wszystkie wymagane kolumny w kolumnie Obiekt/Pole/Przewodnik dla każdego raportu. Wszystkie pozostałe kolumny danych muszą być dostępne jako opcja dla użytkowników klienta interfejsu Google Ads API. Dane raportów Google Ads powinny być dobrze widoczne i dostępne dla użytkowników.

Raporty do pobrania

Jeśli Twoje narzędzie udostępnia opcję pobierania (np. plik CSV), zamiast wyświetlać funkcje raportowania w interfejsie, link do pobierania musi być wyraźnie widoczny i intuicyjny. Pobrany plik musi zawierać wszystkie wymagane pola raportowania i być wyraźnie oznaczony.

Zakresy dat raportowania

Zalecamy, aby zezwolić użytkownikom na filtrowanie danych raportowania według zakresu dat. Jeśli Twoje narzędzie nie obsługuje niestandardowych zakresów dat, w każdym wymaganym polu raportowania należy podać dane z ostatnich 30 dni.

Wymagania dotyczące klientów API obsługujących funkcję tworzenia lub funkcje zarządzania

Aby zachować zgodność z wymaganiami WMF, klient interfejsu Google Ads API z pełną obsługą musi wdrożyć wszystkie wymagane funkcje tworzenia i zarządzania wymienione w tabeli poniżej oraz wykazać funkcjonalność raportowania w przypadku każdego z poniższych raportów. Musisz też dołożyć wszelkich starań, aby każda z funkcji była łatwo dostępna i funkcjonalna dla reklamodawców, zgodnie z pomiarami korzystania z tych funkcji.

Wymagania dotyczące klientów interfejsu API świadczących usługi planowania

Jeśli klient interfejsu API Google Ads udostępnia dowolną funkcję związaną z usługą KeywordPlanIdeaService lub KeywordPlanService, musi w pełni implementować wymagane funkcje tworzenia, funkcje zarządzania i raportowania oznaczone w poniższej tabeli jako „Wymagane”.

Wymagania dotyczące klientów API udostępniających usługę rekomendacji

Wszystkie klienty interfejsu API mogą używać usług GoogleAdsService i RecommendationService do pobierania rekomendacji.

Korzystanie z RecommendationService.ApplyRecommendation() i RecommendationService.DismissRecommendation() jest ograniczone do tych typów klientów interfejsu Google Ads API:

 • Narzędzia z pełną obsługą
 • Narzędzia tylko wewnętrzne
 • Narzędzia interfejsu API obsługujące tylko kampanie produktowe, kampanie Performance Max / tylko inteligentne kampanie produktowe, tylko reklamy aplikacji i hotele
 • narzędzia specjalnego przeznaczenia oferujące funkcje zarządzania kampanią,

Jeśli klient interfejsu Google Ads API oferuje funkcję stosowania lub odrzucania rekomendacji za pomocą usługi RecommendationService, musi spełniać następujące wymagania:

 1. Musi w pełni wdrożyć wymagane funkcje tworzenia, zarządzania i raportowania powiązane z kategorią narzędzi.
 2. Wszystkie rekomendacje Google Ads wyświetlane użytkownikom muszą mieć formę „Rekomendacje Google Ads” w interfejsie narzędzia.
 3. Użytkownicy muszą mieć możliwość wyświetlania i stosowania wszystkich rekomendacji Google Ads wyświetlanych przez klienta interfejsu Google Ads API.

Wymagania dotyczące dostosowań stawek

Wszyscy klienci API udostępniający funkcje tworzenia lub zarządzania muszą spełniać te wymagania związane z dostosowaniami stawek:

 1. Użytkownicy muszą mieć możliwość wpisania całego zakresu dozwolonych wartości.
 2. Użytkownicy muszą mieć możliwość sprawdzania i edytowania dostosowań stawek, zanim klient interfejsu Google Ads API je ustawi.
 3. Dostosowania stawek mogą być przedstawiane tylko jako dostosowania stawek i nie mogą służyć do włączania lub określania przybliżonych funkcji, takich jak kierowanie czy wykluczanie.

Wdrażanie funkcji

O ile poniżej nie wskazano inaczej, funkcja jest wdrażana tylko wtedy, gdy wszystkie dostępne podfunkcje i parametry również są zaimplementowane. W dokumentacji API znajdziesz dostępne parametry i podfunkcje. Na przykład funkcja „Włączanie i wyłączanie sieci” umożliwia włączanie i wyłączanie wyszukiwarki Google, partnerów w sieci wyszukiwania oraz sieci reklamowej. Co więcej, jeśli wdrożysz w kliencie interfejsu Google Ads API funkcję podobną do funkcji niewymaganej przez Google, musisz też zaimplementować podobną funkcję Google w kliencie interfejsu Google Ads API. Jeśli np. wdrożysz własną wersję „Propozycje słów kluczowych” w kliencie interfejsu API Google Ads, musisz też zaimplementować w kliencie interfejsu API Google Ads funkcję „Propozycje słów kluczowych”.

Aby zachować zgodność ze WMF, wszystkie nowe wymagane funkcje należy dodać przed upływem terminu (oznaczonego jako Termin: RRRR-MM-DD). WMF bez określonego terminu są zaległe. Dodatkowo co najmniej 2 tygodnie przed wprowadzeniem zmian w narzędziu musisz za pomocą formularza zmiany narzędzia przesłać do klienta Google Ads API zrzuty ekranu lub modele istotnych zmian. Pamiętaj, że po upływie 2 tygodni nie musisz czekać na odpowiedź Google, zanim istotne zmiany wejdą w życie.

Lista funkcji narzędzi z pełną obsługą

Numer produktu Funkcjonalność Obiekt/pole/przewodnik Co musisz zrobić

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Tworzenie kampanii campaign Wymagane
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację To pole jest wymagane. Opcjonalne, aby wyświetlać użytkownikom tylko 1 kraj.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
To pole jest wymagane. Opcjonalne do wyświetlenia użytkownikowi, jeśli tylko jeden język jest odpowiedni dla danej grupy użytkowników.
C.65 Utwórz konwersję na stronie lub połączenie telefoniczne i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.75 Rozszerzenia objaśnień Obiekt zastępczy kanału objaśnień
Usługi ustawień rozszerzenia
Usługi kanału
To pole jest wymagane. Należy to robić tylko na poziomie konta.
C.96 Ustaw opcję określania stawek: docelowy CPA (portfel inwestycyjny i standardowy) campaign.target_cpa (standardowa)
bidding_strategy.target_cpa (portfel inwestycyjny)
To pole jest wymagane. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa musi być obsługiwana na poziomie kampanii.
C.97 Ustaw opcję ustalania stawek: docelowy ROAS (portfel inwestycyjny i standardowy) campaign.target_roas (standardowa)
bidding_strategy.target_roas (portfel inwestycyjny)
To pole jest wymagane. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa musi być obsługiwana na poziomie kampanii.
C.98 Ustaw opcję określania stawek: Maksymalizacja liczby konwersji (standardowa) campaign.maximize_conversions (Standard) Wymagane
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagane
C.190 Utwórz grupę reklam ad_group To pole jest wymagane. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu grup reklam.
C.260 Dodaj słowo kluczowe ad_group_criterion.keyword Wymagane
C.270 Dodaj wykluczające słowa kluczowe na poziomie kampanii campaign_criterion.negative Wymagane
C.300 Ustaw typ dopasowania słowa kluczowego ad_group_criterion.keyword
 .match_type
Wymagane

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting To pole jest wymagane. W momencie zmiany będą wymagane tylko ustawienia wymagane w momencie utworzenia.
M.96 Edytuj opcję określania stawek: docelowy CPA (portfel inwestycyjny i standardowy) campaign.target_cpa (standardowa)
bidding_strategy.target_cpa (portfel inwestycyjny)
To pole jest wymagane. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa musi być obsługiwana na poziomie kampanii.
M.97 Edytuj opcję określania stawek: docelowy ROAS (portfel inwestycyjny i standardowy) campaign.target_roas (standardowa)
bidding_strategy.target_roas (portfel inwestycyjny)
To pole jest wymagane. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa musi być obsługiwana na poziomie kampanii.
M.98 Edytuj opcję określania stawek: Maksymalizacja liczby konwersji (standardowa) campaign.maximize_conversions (Standard) Wymagane
M.110 Wstrzymaj / włącz / usuń kampanię campaign.status Wymagane
M.130 Wstrzymaj / włącz / usuń reklamę ad_group_ad.status Wymagane
M.140 Wstrzymywanie, włączanie i usuwanie słowa kluczowego ad_group_criterion.status Wymagane

Funkcjonalność raportowania

R.10 Klient metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagane
R.20 Priorytet metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagane
campaign.status Wymagane w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych kampanii.
Opcjonalne, jeśli masz widoczne tylko aktywne kampanie.
R.40 Reklama grupy reklam metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
Wymagane
ad_group_ad.status Wymagane w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych reklam.
Opcjonalny, jeśli wyświetlasz tylko aktywne reklamy.
R.50 Widok słów kluczowych metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
ad_group_criterion
 .position_estimates
 .first_page_cpc_micros

ad_group_criterion
 .position_estimates
 .first_position_cpc_micros
Wymagane
ad_group_criterion.status Wymagane w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych słów kluczowych.
Opcjonalne, jeśli wyświetlasz tylko aktywne słowa kluczowe.
R.70 Widok wyszukiwanych haseł search_term_view.search_term
segments.search_term_match_type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
Wymagane
R.100 Widok wyszukiwanych haseł w dynamicznych reklamach w wyszukiwarce dynamic_search_ads_search_term_view.search_term
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
Wymagane tylko przy implementowaniu dynamicznych reklam w wyszukiwarce.
R.130 Strategia ustalania stawek bidding_strategy.type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.cost_per_conversion
metrics.impressions
metrics.average_cpc
metrics.conversions
Wymagane
bidding_strategy.status Wymagane, jeśli masz wyświetlone strategie wstrzymane, aktywne i usunięte.
Opcjonalny, jeśli masz widoczne tylko aktywne strategie.

Lista funkcji narzędzia kampanii promującej aplikację

Numer produktu Funkcjonalność Obiekt/pole/przewodnik Co musisz zrobić

Funkcjonalność tworzenia

C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację To pole jest wymagane. Opcjonalne, aby wyświetlać użytkownikom tylko 1 kraj.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
To pole jest wymagane. Opcjonalne do wyświetlenia użytkownikowi, jeśli tylko jeden język jest odpowiedni dla danej grupy użytkowników.
C.65 Utwórz konwersję na stronie lub połączenie telefoniczne i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.96 Ustaw opcję określania stawek: docelowy CPA (portfel inwestycyjny i standardowy) campaign.target_cpa (standardowa)
bidding_strategy.target_cpa (portfel inwestycyjny)
To pole jest wymagane. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa musi być obsługiwana na poziomie kampanii.
Ustaw opcję określania stawek: rejestracja wstępna Reklamy aplikacji z wcześniejszą rejestracją Wymagane w kampaniach promujących aplikacje z wcześniejszą rejestracją.
C.190 Utwórz grupę reklam ad_group To pole jest wymagane. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu grup reklam.
Dodaj komponenty do grupy reklam ad_group Wymagane: komponenty tekstowe. Opcjonalny w przypadku zasobów graficznych i wideo.
C.601 Utwórz kampanie promujące instalację aplikacji lub zachęcające do ponownego zaangażowania   Wymagane: ponowne zaangażowanie z kampanii promującej instalacje aplikacji lub z kampanii promującej aplikację, ale nie z obu tych opcji naraz.
C.602 Włącz ustawienia kampanii promujących aplikacje AppCampaignSetting Wymagane: możliwość wyboru reklamowanej aplikacji lub dodania precyzyjnych linków, aby zwiększyć zaangażowanie.

Funkcjonalność zarządzania

M.601 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię promującą aplikację campaign.status Wymagane
M.602 Edytuj ustawienia kampanii promującej aplikację campaign.*setting Wymagane

Funkcjonalność raportowania

R.10 Skuteczność konta metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagane
R.20 Skuteczność kampanii metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagane w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych kampanii.
Opcjonalne, jeśli masz widoczne tylko aktywne kampanie.

Lista funkcji narzędzi dostępnych tylko w przypadku hoteli

Numer produktu Funkcjonalność Obiekt/pole/przewodnik Co musisz zrobić

Funkcjonalność tworzenia

C.11 Utwórz kampanię reklam hoteli kampania reklam hoteli Wymagane
C.12 Ustawianie identyfikatora Hotel Center na potrzeby kampanii reklam hoteli HotelSettingInfo Wymagane
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagane Opcjonalne, aby wyświetlać użytkownikom tylko 1 kraj.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
To pole jest wymagane. Opcjonalne do wyświetlenia użytkownikowi, jeśli tylko jeden język jest odpowiedni dla danej grupy użytkowników.
C.65 Utwórz konwersję na stronie lub połączenie telefoniczne i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagane
  Ustaw strategię ustalania stawek Określanie stawek w przypadku hoteli Opcjonalnie, aby umożliwić użytkownikowi wybór konkretnej strategii ustalania stawek i ustawienie wartości docelowej.
C.190 Utwórz grupę reklam hoteli ad_group To pole jest wymagane. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu grup reklam.
C.526 Dodaj partycję grupy hoteli pierwszej partycji (głównej) grupy informacji o hotelach Wymagany do uruchomienia kampanii reklam hoteli, ale nie musi być wyświetlany użytkownikowi.

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting Wymagane
M.110 Wstrzymaj / włącz / usuń kampanię campaign.status Wymagane
M.161 Podział (dodaj podział grupy hoteli) grupy informacji o hotelach Wymagane
M.191 Wyklucz grupę hoteli AdGroupCriterion Wymagane

Funkcjonalność raportowania

R.10 Skuteczność konta metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagane
R.20 Skuteczność kampanii metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagane w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych kampanii.
Opcjonalne, jeśli masz widoczne tylko aktywne kampanie.
R.111 Raport w widoku Skuteczność hotelu hotel_performance_view Wymagane

Lista funkcji kampanii Performance Max

Numer produktu Funkcjonalność Obiekt/pole/przewodnik Co musisz zrobić

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Tworzenie kampanii campaign To pole jest wymagane. Opcjonalnie: możliwość utworzenia wielu kampanii.
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację To pole jest wymagane. Opcjonalne, aby wyświetlać użytkownikom tylko 1 kraj.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
To pole jest wymagane. Opcjonalne do wyświetlenia użytkownikowi, jeśli tylko jeden język jest odpowiedni dla danej grupy użytkowników.
C.65 Utwórz konwersję na stronie lub połączenie telefoniczne i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagane
  Ustaw strategię ustalania stawek   Opcjonalnie, aby umożliwić użytkownikowi wybór konkretnej strategii ustalania stawek i ustawienie wartości docelowej.

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting To pole jest wymagane. W momencie zmiany będą wymagane tylko ustawienia wymagane w momencie utworzenia.
M.110 Wstrzymaj / włącz / usuń kampanię campaign.status Wymagane

Funkcjonalność raportowania

R.10 Klient metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.conversions
To pole jest wymagane. Opcjonalny, jeśli wyświetlasz tylko jedną kampanię.
R.20 Priorytet metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.conversions
Wymagane

Lista funkcji kampanii inteligentnej

W tabeli poniżej określono minimalny zestaw funkcji wymaganych do wdrożenia kampanii inteligentnych. Jeśli Twoje narzędzie w ogóle korzysta z kampanii inteligentnych, musisz zaimplementować co najmniej ten zestaw funkcji. Jeśli Twoje narzędzie nie obsługuje kampanii inteligentnych, funkcje te nie są wymagane.

Numer produktu Funkcjonalność Obiekt/pole/przewodnik Co musisz zrobić

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Utwórz kampanię inteligentną Kampania inteligentna Wymagane
  Dodaj grupę tematyczną słów kluczowych KeywordThemeInfo Wymagane do tworzenia kampanii, ale opcjonalne, by wyświetlać je użytkownikowi.
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagane do tworzenia kampanii, ale opcjonalne, by wyświetlać je użytkownikowi.
C.70 Komponenty z lokalizacją Komponenty z lokalizacją Wymagane tylko w przypadku integracji z Profilem Firmy.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagane
C.200 Dodaj reklamę Utwórz reklamę Wymagane do tworzenia kampanii, ale opcjonalne, by wyświetlać je użytkownikowi.

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii (wszystkie ustawienia tworzenia kampanii wyświetlane reklamodawcy) campaign.*setting Wymagane
M.110 Wstrzymaj / włącz / usuń kampanię campaign.status Wymagane
M.130 Wstrzymaj / włącz / usuń reklamę ad_group_ad.status Wymagane
  Ustaw / edytuj harmonogram kampanii ad_schedule Wymagane
  Usuń / dodaj grupę tematyczną słów kluczowych KeywordThemeInfo Wymagane do tworzenia kampanii, ale opcjonalne, by wyświetlać je użytkownikowi.
  Dodaj/usuń grupę tematyczną wykluczających słów kluczowych KeywordThemeInfo Wymagane do tworzenia kampanii, ale opcjonalne, by wyświetlać je użytkownikowi.

Funkcjonalność raportowania

R.20 Skuteczność kampanii metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagane w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych kampanii. Opcjonalny, jeśli masz widoczne tylko aktywne kampanie.
SMART_CAMPAIGN_MAP_CLICKS_TO_CALL
SMART_CAMPAIGN_MAP_DIRECTIONS
Wymagane tylko w przypadku integracji z Profilem Firmy.
R.70 Widok wyszukiwanych haseł w kampanii inteligentnej metrics.clicks
metrics.cost_micros
Wymagane

Lista funkcji standardowej kampanii produktowej

Numer produktu Funkcjonalność Obiekt/pole/przewodnik Co musisz zrobić

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Tworzenie kampanii campaign Wymagane
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację To pole jest wymagane. Opcjonalne, aby wyświetlać użytkownikom tylko 1 kraj.
C.65 Utwórz konwersję na stronie lub połączenie telefoniczne i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.97 Ustaw opcję ustalania stawek: docelowy ROAS (portfel inwestycyjny i standardowy) campaign.target_roas (standardowa)
bidding_strategy.target_roas (portfel inwestycyjny)
To pole jest wymagane. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa musi być obsługiwana na poziomie kampanii.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagane
C.190 Utwórz grupę reklam ad_group To pole jest wymagane. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu grup reklam.
C.270 Dodaj wykluczające słowa kluczowe na poziomie kampanii campaign_criterion.negative Wymagane
C.300 Ustaw typ dopasowania słowa kluczowego ad_group_criterion.keyword
 .match_type
Wymagane
C.505 Ustaw identyfikator sprzedawcy   Wymagane
C.506 Ustaw kraj sprzedaży   Wymagane
C.510 Ustaw filtr zasobów   Wymagane
C.520 Utwórz reklamę produktu   Wymagane
C.525 Dodaj pierwszą (główną) partycję produktu   Wymagane
C.530 Utwórz reklamy lokalnego asortymentu produktów   Wymagane

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting To pole jest wymagane. W momencie zmiany będą wymagane tylko ustawienia wymagane w momencie utworzenia.
M.97 Edytuj opcję określania stawek: docelowy ROAS (portfel inwestycyjny i standardowy) campaign.target_roas (standardowa)
bidding_strategy.target_roas (portfel inwestycyjny)
To pole jest wymagane. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa musi być obsługiwana na poziomie kampanii.
M.110 Wstrzymaj / włącz / usuń kampanię campaign.status Wymagane
M.150 Edytuj filtr zasobów   Wymagane
M.160 Podziel (dodaj podział produktu)   Wymagane
M.170 Usuń podział produktu   Wymagane
M.190 Wyklucz podział produktu   Wymagane

Funkcjonalność raportowania

R.10 Klient metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
To pole jest wymagane. Opcjonalny, jeśli wyświetlasz tylko jedną kampanię.
R.20 Priorytet metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Wymagane
R.70 Widok wyszukiwanych haseł search_term_view.search_term
segments.search_term_match_type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
Wymagane
R.110 Skuteczność zakupów metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Wymagane tylko przy implementowaniu dynamicznych reklam w wyszukiwarce.
R.120 Podział produktu metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
To pole jest wymagane. Opcjonalne, jeśli produkty nie są podzielone
R.130 Skuteczność strategii ustalania stawek   To pole jest wymagane. Opcjonalne, jeśli produkty nie są podzielone