Wymagana minimalna funkcjonalność

ok. 6 października 2022 r.

Wymagana minimalna funkcjonalność (WMF) odnosi się do funkcji oraz innych funkcjonalności, które muszą oferować niektórzy programiści narzędzi podczas korzystania z interfejsu Google Ads API. Jak opisano poniżej, reguły WMF są podzielone na 3 kategorie: funkcjonalność tworzenia, funkcjonalność zarządzania i funkcjonalność raportowania. Wymóg przestrzegania tych reguł zależy od tego, jak korzystasz z interfejsu Google Ads API (stosuje się do niego „WMF”):

Funkcjonalność tworzenia Funkcjonalność zarządzania Funkcjonalność raportowania
Narzędzie z pełną obsługą
 • reklamodawców, agencji i innych firm korzystających z tego narzędzia do pełnego zarządzania kontami Google Ads.
WMF ma zastosowanie WMF ma zastosowanie WMF ma zastosowanie
Tylko raportowanie
 • tylko dla reklamodawców, którzy mają dostęp do panelu raportowania
WMF nie ma zastosowania WMF nie ma zastosowania WMF ma zastosowanie
Tylko do użytku wewnętrznego
 • tylko na poziomie reklamodawcy lub agencji; brak dostępu osób trzecich do narzędzia (co oznacza, że tylko Ty go używasz)
WMF nie ma zastosowania WMF nie ma zastosowania WMF nie ma zastosowania

Jeśli Twoje narzędzie oferuje bardzo ograniczone i wyspecjalizowane funkcje i nie można go używać do tworzenia kampanii, grup reklam ani reklam oraz zarządzania nimi, może nie zostać uznane za narzędzie z pełną obsługą. W takiej sytuacji WMF nie będzie działać. Jeśli nie masz pewności, czy zasady WMF dotyczą Twojego narzędzia, skontaktuj się z zespołem interfejsu Google Ads API ds. zgodności. Zespół ten określi, czy jest to narzędzie z pełną obsługą. Jeśli funkcjonalność Twojego narzędzia zmieni się w znacznym stopniu, możemy je ponownie sprawdzić.

WMF ma zastosowanie tylko do tokenów programisty z dostępem standardowym.

Jednorazowe przedłużenie najważniejszych aktualizacji

Biorąc pod uwagę fakt, że narzędzia interfejsu API mogą okresowo przeprowadzać zaawansowane uaktualnienia technologii, narzędzia, które spełniają wszystkie wymogi WMF przez co najmniej 2 kolejne lata, mogą ubiegać się o 6-miesięczne wydłużenie terminu WMF, aby wprowadzić takie uaktualnienia do swojej platformy. Jeśli przyznano rozszerzenie, podczas jego trwania nie będą one sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganiami WMF. Po zakończeniu okresu przedłużenia narzędzie musi być w pełni zgodne ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi WMF, które miały miejsce najpóźniej przed datą zakończenia tego okresu. Wszystkie wymagania dotyczące WMF obowiązujące po końcu rozszerzenia pozostaną w terminie określonym w poniższej tabeli.

Narzędzie interfejsu API może otrzymać maksymalnie 1 rozszerzenie co 4 lata (drugie rozszerzenie musi rozpocząć się co najmniej 4 lata po zakończeniu pierwszego).

Jeżeli chcesz przedłużyć termin korzystania z tego narzędzia, poproś o formularz zgłoszeniowy na stronie https://support.google.com/adspolicy/contact/contact_ads_api. Twoje zgłoszenie musi zostać podpisane i przesłane przez członka zarządu (dyrektor IT, dyrektor ds. technologii lub starszy wiceprezes). Nie możemy zagwarantować, że Twój wniosek zostanie zatwierdzony.

Wymagania dotyczące narzędzi interfejsu API tylko do kampanii produktowych, tylko do promowania aplikacji i do promowania hoteli

Jeśli Twoje narzędzie służy tylko do tworzenia i zarządzania tylko jednym z tych typów kampanii, musisz zaimplementować funkcje i raporty Google Ads API służące do tworzenia kampanii i zarządzania nimi w tym typie kampanii.

Wymagania dotyczące klientów Google Ads API przeznaczonych tylko do raportowania

Aby zachować zgodność z wymaganiami WMF, klient interfejsu API Google Ads tylko do raportowania musi wyświetlać funkcje raportowania na każdym poziomie hierarchii Google Ads. Poziom hierarchii Google Ads to konto, kampania, grupa reklam, reklama lub słowo kluczowe. Jeśli np. klient Google Ads przeznaczony tylko do raportowania wyświetla grupy reklam, musi zaimplementować wszystkie funkcje raportowania na poziomie „Grupa reklam” oznaczone poniżej jako „Wymagane”.

Klient interfejsu Google Ads API przeznaczony tylko do raportowania może nie wyświetlać w interfejsie raportowania określonych poziomów hierarchii Google Ads. Jeśli np. klient Google Ads API tylko do raportowania nie wyświetla w interfejsie żadnych danych o skuteczności grup reklam, nie musi implementować żadnych WMF do raportowania na poziomie grupy reklam.

Powyższa zasada obejmuje też wszystkie inne typy raportów, ale nie są one poziomami hierarchii Google Ads. Jeśli zdecydujesz się zaimplementować dowolny z tych raportów, musisz wyświetlić wszystkie wymagane pola.

Aby zachować zgodność z wymaganiami WMF, klient interfejsu Google Ads API musi domyślnie wyświetlać wszystkie kolumny oznaczone w kolumnie „obiekt/pole/przewodnik” we wszystkich raportach. Wszystkie inne kolumny danych muszą być dostępne jako opcja dla użytkowników klienta interfejsu Google Ads API. Dane z raportów Google Ads powinny być w uzasadniony sposób widoczne i dostępne dla użytkowników.

Raporty do pobrania

Jeśli narzędzie udostępnia opcję pobierania, np. plik CSV, zamiast wyświetlać w interfejsie funkcje raportowania, link do pobierania musi być wyraźnie widoczny i intuicyjnie oznaczony. Pobrany plik musi zawierać wszystkie wymagane pola raportowania i być wyraźnie oznaczony etykietą.

Zakresy dat raportowania

Zalecamy zezwolenie użytkownikom na filtrowanie danych w raportach według zakresu dat. Jeśli Twoje narzędzie nie obsługuje niestandardowych zakresów dat, powinien on zawierać przynajmniej 30 dni dla każdego wymaganego pola raportowania.

Wymagania dotyczące klientów interfejsu API zapewniających funkcje tworzenia lub zarządzania

Aby zachować zgodność z wymaganiami WMF, klient interfejsu API Google Ads z pełną obsługą musi wdrożyć wszystkie wymagane funkcje tworzenia i zarządzania w tabeli poniżej oraz pokazywać funkcje raportowania dla każdego z poniższych raportów. Musisz także dołożyć wszelkich starań, aby każdą z funkcji można łatwo udostępnić reklamodawcom, zgodnie z pomiarami ich wykorzystania.

Wymagania dla klientów interfejsu API świadczących usługi planowania

Jeśli klient interfejsu Google Ads API udostępnia funkcje związane z usługą KeywordPlanIdeaService i WordPlanService, musi w pełni wdrożyć wymagane funkcje tworzenia, zarządzania i raportowania w poniższej tabeli.

Wymagania dla klientów interfejsu API zapewniających usługę rekomendacji

Wszyscy klienci interfejsu API mogą pobierać reklamy za pomocą usług Google AdsService i RecommendationService.

Używanie znaczników RecommendationService.ApplyRecommendation() i RecommendationService.DismissRecommendation() jest ograniczone do tych typów klientów interfejsu Google Ads API:

 • Narzędzia z pełną obsługą
 • Narzędzia tylko do użytku wewnętrznego
 • Tylko API w kampaniach produktowych, kampanie Performance Max / inteligentne kampanie produktowe, reklamy aplikacji
 • Narzędzia specjalne służące do zarządzania kampanią

Jeśli klient interfejsu Google Ads API oferuje możliwość stosowania lub odrzucania rekomendacji przy użyciu RecommendationService, musi spełniać te wymagania:

 1. Musi w pełni wdrożyć wymagane funkcje tworzenia, zarządzania i raportowania w przypadku kategorii narzędzi.
 2. Wszystkie Rekomendacje Google Ads wyświetlane użytkownikom muszą być wyświetlane w interfejsie użytkownika jako „Rekomendacje Google Ads”.
 3. Użytkownicy muszą mieć możliwość wyświetlania i stosowania wszystkich Rekomendacji Google Ads wyświetlanych przez klienta interfejsu Google Ads API.

Wymagania dla dostosowań stawek

Wszyscy klienci API udostępniający funkcje tworzenia lub zarządzania muszą spełniać te wymagania związane z dostosowaniami stawek:

 1. Użytkownicy muszą mieć możliwość wpisywania całego zakresu dopuszczalnych wartości.
 2. Użytkownicy muszą mieć możliwość sprawdzenia i edytowania dostosowań stawek, zanim zostaną ustawione przez klienta interfejsu Google Ads API.
 3. Dostosowania stawek mogą być przedstawiane tylko jako dostosowania stawek. Nie można ich używać do włączania ani przybliżania innych funkcji, takich jak kierowanie czy wykluczanie.

Implementacja funkcji

O ile nie wskazano inaczej, funkcja jest wdrażana tylko wtedy, gdy wdrożone zostały też wszystkie dostępne funkcje podrzędne i parametry. Dokumentacja API API zawiera informacje o dostępnych parametrach i funkcjach podrzędnych. Na przykład funkcja „Włącz/wyłącz sieci” oznacza włączenie/wyłączenie wyszukiwarki Google, partnerów w sieci wyszukiwania i sieci reklamowej. Dodatkowo, jeśli implementujesz w interfejsie Google Ads API klienta funkcję podobną do jakiejkolwiek funkcji, która nie jest wymagana przez Google, musisz potem umieścić w nim podobną funkcję Google. Jeśli np. wdrażasz własną wersję Propozycji słów kluczowych w swoim kliencie Google Ads API, musisz dodatkowo zaimplementować funkcję Google „Propozycje słów kluczowych” w interfejsie Google Ads API.

Aby zachować zgodność z WMF, wszelkie nowe wymagane funkcje należy dodać w terminie (widocznym obok każdej funkcji jako Termin: RRRR-MM-DD). WMF, które nie mają określonego terminu, przekroczyły termin. Co najmniej 2 tygodnie przed wejściem zmian w życie za pomocą formularza zmiany narzędzia musisz przesłać do klienta interfejsu Google Ads API co najmniej 2 tygodnie odpowiednich zmian. Aby uniknąć wątpliwości: po upływie 2 tygodni nie musisz czekać na odpowiedź Google, zanim te zmiany zaczną obowiązywać.

Pełna lista funkcji narzędzia

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Tworzenie kampanii campaign Wymagany
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagany. Opcjonalne, aby użytkownik mógł zobaczyć tylko jeden kraj, dla którego jest odpowiedni.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
Wymagany. Opcjonalnie możesz pokazać użytkownikowi, jeśli tylko jeden z jego języków ma znaczenie.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub połączenia i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.75 Rozszerzenia objaśnień Obiekt zastępczy pliku danych objaśnień
Usługi ustawień rozszerzeń
Usługi kanału
Wymagany. Ta funkcja musi być obsługiwana tylko na poziomie konta.
C.96 Ustaw opcję określania stawek: docelowy CPA (portfel standardowy i standardowy) campaign.target_cpa (wersja standardowa)
bidding_strategy.target_cpa (portfel)
Wymagany. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
C.97 Ustawianie opcji określania stawek: docelowy ROAS (portfel standardowy i standardowy) campaign.target_roas (wersja standardowa)
bidding_strategy.target_roas (portfel)
Wymagany. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
C.98 Ustawianie opcji określania stawek: Maksymalizacja liczby konwersji (standardowe) campaign.maximize_conversions (Standard) Wymagany
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagany
C.190 Utwórz grupę reklam ad_group Wymagany. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu grup reklam.
C.260 Dodaj słowo kluczowe ad_group_criterion.keyword Wymagany
C.270 Dodaj wykluczające słowa kluczowe na poziomie kampanii campaign_criterion.negative Wymagany
300 COP Ustaw typ dopasowania słowa kluczowego ad_group_criterion.keyword
 .match_type
Wymagany

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting Wymagany. W momencie zmiany będą wymagane tylko ustawienia wymagane na etapie tworzenia.
M.96 Edytowanie opcji określania stawek: docelowy CPA (portfel standardowy i standardowy) campaign.target_cpa (wersja standardowa)
bidding_strategy.target_cpa (portfel)
Wymagany. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
M.97 Edytowanie opcji określania stawek: docelowy ROAS (portfel standardowy i standardowy) campaign.target_roas (wersja standardowa)
bidding_strategy.target_roas (portfel)
Wymagany. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
M.98 Edytuj opcję określania stawek: Maksymalizacja liczby konwersji (wersja standardowa) campaign.maximize_conversions (Standard) Wymagany
M.110 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię campaign.status Wymagany
130 M Wstrzymywanie, włączanie i usuwanie reklam ad_group_ad.status Wymagany
140 M Wstrzymywanie, włączanie i usuwanie słów kluczowych ad_group_criterion.status Wymagany

Funkcjonalność raportowania

10 ZAR Klient metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany
20 ZAR Priorytet metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany
campaign.status Wymagane w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych kampanii.
Opcjonalne, jeśli wyświetlasz tylko aktywne kampanie.
40 BRL Reklama z grupy reklam metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
Wymagany
ad_group_ad.status Wymagane w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych reklam.
Opcjonalne, jeśli wyświetlają się tylko aktywne reklamy.
50 BRL Widok słów kluczowych metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
ad_group_criterion
 .position_estimates
 .first_page_cpc_micros

ad_group_criterion
 .position_estimates
 .first_position_cpc_micros
Wymagany
ad_group_criterion.status Wymagane w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych słów kluczowych.
Opcjonalne, jeśli wyświetlają się tylko aktywne słowa kluczowe.
70 BRL Widok wyszukiwanych haseł search_term_view.search_term
segments.search_term_match_type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
Wymagany
100 ZAR Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce – widok wyszukiwanych haseł dynamic_search_ads_search_term_view.search_term
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
Wymagany tylko w przypadku dynamicznych reklam w wyszukiwarce.
130 BRL Strategia ustalania stawek bidding_strategy.type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.cost_per_conversion
metrics.impressions
metrics.average_cpc
metrics.conversions
Wymagany
bidding_strategy.status Wymagane w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych strategii.
Opcjonalne, jeśli wyświetlają się tylko aktywne strategie.

Lista funkcji narzędzia kampanii promującej aplikację

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagany. Opcjonalne, aby użytkownik mógł zobaczyć tylko jeden kraj, dla którego jest odpowiedni.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
Wymagany. Opcjonalnie możesz pokazać użytkownikowi, jeśli tylko jeden z jego języków ma znaczenie.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub połączenia i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.96 Ustaw opcję określania stawek: docelowy CPA (portfel standardowy i standardowy) campaign.target_cpa (wersja standardowa)
bidding_strategy.target_cpa (portfel)
Wymagany. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
Ustawianie opcji określania stawek: wstępna rejestracja Reklamy promujące aplikacje z wcześniejszą rejestracją Wymagane w przypadku kampanii promujących aplikacje z wcześniejszą rejestracją.
C.190 Utwórz grupę reklam ad_group Wymagany. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu grup reklam.
Dodaj komponenty do grupy reklam ad_group Wymagane: komponenty tekstowe. Opcjonalny dla zasobów graficznych i wideo.
C.601 Tworzenie kampanii promujących instalacje aplikacji lub ponownie angażujących   Wymagane: ponowne zaangażowanie w kampanii promującej aplikację lub ponowne zaangażowanie w kampanię promującą aplikację, ale nie w obu tych przypadkach.
C.602 Włącz ustawienia kampanii promujących aplikacje AppCampaignSetting Wymagane: możliwość wyboru aplikacji do reklamowania lub dodania precyzyjnych linków angażujących.

Funkcjonalność zarządzania

M.601 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię promującą aplikację campaign.status Wymagany
M.602 Edytuj ustawienia kampanii promującej aplikację campaign.*setting Wymagany

Funkcjonalność raportowania

10 ZAR Skuteczność konta metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany
20 ZAR Skuteczność kampanii metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagane w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych kampanii.
Opcjonalne, jeśli wyświetlasz tylko aktywne kampanie.

Narzędzie funkcji przeznaczonej tylko do reklam hoteli

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.11 Utwórz kampanię reklam hoteli kampania reklam hoteli Wymagany
C.12 Ustawianie identyfikatora hotelu Center w kampanii reklam hoteli HotelSettingInfo Wymagany
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagany, aby ujawnić użytkownikowi tylko 1 kraj odpowiedni dla grupy użytkowników.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
Wymagany. Opcjonalnie możesz pokazać użytkownikowi, jeśli tylko jeden z jego języków ma znaczenie.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub połączenia i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagany
  Ustaw strategię ustalania stawek Ustalanie stawek hotelu Opcjonalnie, aby umożliwić użytkownikowi wybór określonej strategii ustalania stawek i ustawienie celu.
C.190 Utwórz grupę reklam hoteli ad_group Wymagany. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu grup reklam.
C.526 Dodaj pierwszą (główną) partycję grupy partycji grupy hoteli Wymagane do uruchomienia kampanii reklam hoteli, ale nie jest wymagane, aby użytkownicy mogli je zobaczyć.

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting Wymagany
M.110 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię campaign.status Wymagany
M.161 Podział (dodaj partycję grupy hoteli) grupy hoteli Wymagany
M.191 Wyklucz grupę hoteli AdGroupCriterion Wymagany

Funkcjonalność raportowania

10 ZAR Skuteczność konta metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagany
20 ZAR Skuteczność kampanii metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagane w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych kampanii.
Opcjonalne, jeśli wyświetlasz tylko aktywne kampanie.
111 INR Raport skuteczności hotelu hotel_performance_view Wymagany

Lista funkcji kampanii Performance Max

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Tworzenie kampanii campaign Wymagany. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu kampanii.
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagany. Opcjonalne, aby użytkownik mógł zobaczyć tylko jeden kraj, dla którego jest odpowiedni.
C.30 Włącz kierowanie na język campaign_criterion.language
language_constant
Wymagany. Opcjonalnie możesz pokazać użytkownikowi, jeśli tylko jeden z jego języków ma znaczenie.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub połączenia i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagany
  Ustaw strategię ustalania stawek   Opcjonalnie, aby umożliwić użytkownikowi wybór określonej strategii ustalania stawek i ustawienie celu.

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting Wymagany. W momencie zmiany będą wymagane tylko ustawienia wymagane na etapie tworzenia.
M.110 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię campaign.status Wymagany

Funkcjonalność raportowania

10 ZAR Klient metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.conversions
Wymagany. Opcjonalne, jeśli wyświetlasz tylko jedną kampanię.
20 ZAR Priorytet metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.conversions
Wymagany

Lista funkcji kampanii inteligentnej

Tabela poniżej określa minimalny zestaw funkcji wymaganych do wdrożenia kampanii inteligentnych. Jeśli Twoje narzędzie w ogóle wdraża kampanie inteligentne, musisz wdrożyć przynajmniej ten zestaw funkcji. Jeśli narzędzie nie wdroży kampanii inteligentnych, te funkcje nie będą wymagane.

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Utwórz kampanię inteligentną Kampania inteligentna Wymagany
  Dodaj grupę tematyczną słów kluczowych TheTheTheInfo Dane wymagane do utworzenia kampanii, ale niewidoczne dla użytkowników.
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Dane wymagane do utworzenia kampanii, ale niewidoczne dla użytkowników.
C.70 Komponenty z lokalizacją Komponenty z lokalizacją Wymagane tylko w przypadku integracji z Profilem Firmy.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagany
C Dodaj reklamę Utwórz reklamę Dane wymagane do utworzenia kampanii, ale niewidoczne dla użytkowników.

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytowanie ustawień kampanii (wszystkie ustawienia tworzenia kampanii wyświetlane reklamodawcy) campaign.*setting Wymagany
M.110 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię campaign.status Wymagany
130 M Wstrzymywanie, włączanie i usuwanie reklam ad_group_ad.status Wymagany
  Ustaw / edytuj harmonogram kampanii ad_schedule Wymagany
  Usuń / dodaj grupę tematyczną słów kluczowych KeywordThemeInfo Dane wymagane do utworzenia kampanii, ale niewidoczne dla użytkowników.
  Dodaj/usuń grupę tematyczną wykluczających słów kluczowych KeywordThemeInfo Dane wymagane do utworzenia kampanii, ale niewidoczne dla użytkowników.

Funkcjonalność raportowania

20 ZAR Skuteczność kampanii metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Wymagane w przypadku wyświetlania wstrzymanych, aktywnych i usuniętych kampanii. Opcjonalne, jeśli widoczne są tylko aktywne kampanie.
SMART_CAMPAIGN_MAP_CLICKS_TO_CALL
SMART_CAMPAIGN_MAP_DIRECTIONS
Wymagane tylko w przypadku integracji z Profilem Firmy.
70 BRL Widok wyszukiwanych haseł w kampanii inteligentnej metrics.clicks
metrics.cost_micros
Wymagany

Standardowa lista funkcji narzędzia w kampaniach produktowych

Numer produktu Funkcje Obiekt/pole/przewodnik Wymaganie

Funkcjonalność tworzenia

C.10 Tworzenie kampanii campaign Wymagany
C.20 Włącz kierowanie geograficzne Kierowanie na lokalizację Wymagany. Opcjonalne, aby użytkownik mógł zobaczyć tylko jeden kraj, dla którego jest odpowiedni.
C.65 Utwórz konwersję w witrynie lub połączenia i wygeneruj fragment kodu Śledzenie konwersji Wymagany jest co najmniej jeden typ śledzenia konwersji.
C.97 Ustawianie opcji określania stawek: docelowy ROAS (portfel standardowy i standardowy) campaign.target_roas (wersja standardowa)
bidding_strategy.target_roas (portfel)
Wymagany. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
C.120 Ustaw budżet campaign_budget Wymagany
C.190 Utwórz grupę reklam ad_group Wymagany. Opcjonalnie: możliwość tworzenia wielu grup reklam.
C.270 Dodaj wykluczające słowa kluczowe na poziomie kampanii campaign_criterion.negative Wymagany
300 COP Ustaw typ dopasowania słowa kluczowego ad_group_criterion.keyword
 .match_type
Wymagany
C.505 Ustaw identyfikator sprzedawcy   Wymagany
C.506 Ustaw kraj sprzedaży   Wymagany
C.510 Ustaw filtr zasobów   Wymagany
C.520 Utwórz reklamę produktu   Wymagany
C.525 Dodaj pierwszą (główną) podział produktu   Wymagany
C.530 Tworzenie reklam lokalnego asortymentu produktów   Wymagany

Funkcjonalność zarządzania

M.10 Edytuj ustawienia kampanii campaign.*setting Wymagany. W momencie zmiany będą wymagane tylko ustawienia wymagane na etapie tworzenia.
M.97 Edytowanie opcji określania stawek: docelowy ROAS (portfel standardowy i standardowy) campaign.target_roas (wersja standardowa)
bidding_strategy.target_roas (portfel)
Wymagany. Zarówno strategia portfolio, jak i strategia standardowa muszą być obsługiwane na poziomie kampanii.
M.110 Wstrzymaj, włącz lub usuń kampanię campaign.status Wymagany
150 M Edytuj filtr zasobów   Wymagany
M.160 Podziel (dodaj podział produktu)   Wymagany
170 M Usuń podział produktu   Wymagany
190 M Wyklucz podział produktu   Wymagany

Funkcjonalność raportowania

10 ZAR Klient metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Wymagany. Opcjonalne, jeśli wyświetlasz tylko jedną kampanię.
20 ZAR Priorytet metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Wymagany
70 BRL Widok wyszukiwanych haseł search_term_view.search_term
segments.search_term_match_type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
Wymagany
110 ZAR Skuteczność zakupów metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Wymagany tylko w przypadku dynamicznych reklam w wyszukiwarce.
120 ZAR Podział produktu metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Wymagany. Opcjonalne, jeśli produkty nie są podzielone
130 BRL Skuteczność strategii ustalania stawek   Wymagany. Opcjonalne, jeśli produkty nie są podzielone