สั่งซื้อ

ชื่อประเภท: คําสั่งซื้อ

ขยายที่จับต้องไม่ได้

ชื่อ ประเภท คำอธิบาย
acceptedOffer
(ต้องระบุ)
ข้อเสนอ ข้อเสนอที่รวมอยู่ในคําสั่งซื้อ
ที่ยอมรับOffer.itemOffered
(ต้องระบุ)
การจองหรือผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ขาย
ที่ยอมรับOffer.itemOffered.ชื่อ
(ต้องระบุ)
Text ชื่อผลิตภัณฑ์
ที่อยู่สําหรับการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่สําหรับการเรียกเก็บเงินของคําสั่งซื้อ
billingAddress.addressCountry ประเทศ หรือ ข้อความ ประเทศ เช่น USA คุณยังระบุรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-2 แบบ 2 ตัวอักษรได้ด้วย
billingAddress.addressLocality Text ย่าน เช่น Mountain View
billingAddress.addressRegion Text ภูมิภาค เช่น CA
billingAddress.name Text ชื่อที่อยู่ไปรษณีย์
billingAddress.streetAddress Text ที่อยู่ เช่น 1600 Amphitheatre Pkwy
ลูกค้า ผู้คนหรือองค์กร ผู้ที่สั่งซื้อ
customer.name Text ชื่อบุคคล
วันที่สั่งซื้อ DateTime สั่งซื้อวันที่
หมายเลขคําสั่งซื้อ Text ตัวระบุของธุรกรรม
orderstatus สถานะการสั่งซื้อ สถานะปัจจุบันของคําสั่งซื้อ
potentialAction
(ต้องระบุ)
การดู การดําเนินการที่รองรับคําสั่งซื้อ
ราคา
(ต้องระบุ)
ตัวเลข หรือ ข้อความ ราคารวมของธุรกรรมทั้งหมด
priceCurrency
(ต้องระบุ)
Text สกุลเงิน (ในรูปแบบ ISO 4217 แบบ 3 ตัวอักษร) ของราคาคําสั่งซื้อ
ข้อกําหนดของราคา ข้อกําหนดของราคา ทางเลือกที่ละเอียดยิ่งขึ้นสําหรับ price/priceCurrency และใช้เพื่อระบุภาษีและค่าจัดส่งด้วย
priceSpecification.name Text ชื่อของ PriceSpecification
priceSpecification.price ตัวเลข หรือ ข้อความ ราคารวมของธุรกรรมทั้งหมด
priceSpecification.priceCurrency Text ความถูกต้องแม่นยํา (ในรูปแบบ ISO 4217 แบบ 3 อักขระ) ของราคาคําสั่งซื้อ
ผู้ขาย
(ต้องระบุ)
ผู้คนหรือองค์กร ผู้ที่ขายสินค้าหรือบริการ (เช่น ผลิตภัณฑ์ Acme อาจเป็นผู้ขายที่จําหน่ายสินค้าผ่าน Amazon.com)
sellers.name
(ต้องระบุ)
Text ชื่อบุคคล