ผลิตภัณฑ์

ชื่อประเภท: ผลิตภัณฑ์

ขยายสิ่งที่ควร

ชื่อ ประเภท คำอธิบาย
aggregateRating คะแนนรวม คะแนนโดยรวมโดยอิงตามคอลเล็กชันรีวิวหรือการให้คะแนนสินค้า
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ชม กลุ่มเป้าหมายของสินค้า เช่น กลุ่มที่สร้างรายการ
brand แบรนด์หรือองค์กร แบรนด์ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือแบรนด์ที่องค์กรหรือนักธุรกิจเป็นผู้ดูแล
สี Text สีของผลิตภัณฑ์
ความลึก ระยะทางหรือ QuantitativeValue ความลึกของสินค้า
GTIN 13 Text รหัส GTIN-13 ของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ข้อเสนอกล่าวถึง ซึ่งเทียบเท่ากับรหัส ISBN 13 หลักและ EAN UCC-13 รหัส UPC 12 หลักเดิมแปลงเป็นรหัส GTIN-13 ได้ง่ายๆ เพียงเพิ่ม 0 นําหน้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สรุป GTIN ของ GS1
GTIN 14 Text รหัส GTIN-14 ของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ข้อเสนอกล่าวถึง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สรุป GTIN ของ GS1
GTIN 8 Text รหัส GTIN-8 ของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ข้อเสนอกล่าวถึง รหัสนี้เรียกอีกอย่างว่า EAN/UCC-8 หรือ EAN 8 หลัก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สรุป GTIN ของ GS1
ส่วนสูง ระยะทางหรือ QuantitativeValue ความสูงของสินค้า
isAccessoryOrSparePartFor ผลิตภัณฑ์ ตัวชี้ไปยังผลิตภัณฑ์อื่น (หรือหลายๆ ผลิตภัณฑ์) ที่ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่
issumsumableFor ผลิตภัณฑ์ ตัวชี้ไปยังผลิตภัณฑ์อื่น (หรือหลายๆ ผลิตภัณฑ์) ที่ผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานได้
เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ ตัวชี้ไปยังผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งเกี่ยวข้อง (หรือหลายผลิตภัณฑ์)
คล้ายกับ ผลิตภัณฑ์ ตัวชี้ไปยังผลิตภัณฑ์อื่นที่ทํางานคล้ายกัน (หรือผลิตภัณฑ์หลายรายการ)
สภาพสินค้า OfferItemCondition ค่าที่กําหนดไว้ล่วงหน้าจาก OfferItemCondition หรือคําอธิบายแบบข้อความของผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่รวมอยู่ในข้อเสนอ
SPACE SHOWER NETWORKS INC. ImageObject หรือ URL โลโก้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิต องค์กร ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
รุ่น ProductModel หรือText รุ่นของผลิตภัณฑ์ ใช้กับ URL ของโมเดลผลิตภัณฑ์หรือการนําเสนอแบบข้อความของตัวระบุรูปแบบ URL ของโมเดลผลิตภัณฑ์อาจมาจากแหล่งที่มาภายนอก เราขอแนะนําให้ระบุตัวระบุผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพผ่านพร็อพเพอร์ตี้ gtin8/gtin13/gtin14 และ mpn ด้วย
MPN Text หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต (MPN) ของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ข้อเสนออ้างอิงถึง
ข้อเสนอพิเศษ ข้อเสนอ ข้อเสนอในการระบุรายการนี้ เช่น ข้อเสนอขายผลิตภัณฑ์ เช่าดีวีดี ภาพยนตร์ หรือมอบตั๋วเข้าร่วมกิจกรรม
รหัสผลิตภัณฑ์ Text ตัวระบุผลิตภัณฑ์ เช่น ISBN เช่น <meta itemprop='productID' content='isbn:123-456-789'/>
วันที่วางจําหน่าย Date วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อแยกแยะรายละเอียดปลีกย่อยของผลิตภัณฑ์ได้
อ่าน รีวิว รีวิว
รีวิว รีวิว การตรวจสอบรายการ
sku Text สต็อกคีปปิ้งยูนิต (SKU) เช่น ตัวระบุเฉพาะผู้ขายสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงข้อเสนอ
น้ำหนัก ค่าเชิงปริมาณ น้ําหนักของผลิตภัณฑ์หรือบุคคล
ความกว้าง ระยะทางหรือ QuantitativeValue ความกว้างของสินค้า