Method: users.drafts.get

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Belirtilen taslağı alır.

HTTP isteği

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/drafts/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. me özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

id

string

Alınacak taslağın kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
format

enum (Format)

Taslağın döndürüleceği biçim.

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Draft öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.