Format

Sıralamalar
minimal Yalnızca e-posta iletisi kimliğini ve etiketleri döndürür, e-posta üstbilgilerini, gövdesini veya yükünü döndürmez.
full Gövde içeriği payload alanında ayrıştırılmış olarak tam e-posta ileti verilerini döndürür; raw alanı kullanılmaz. gmail'e gmail.metadata kapsamını kullanarak erişirken biçim kullanılamaz.
raw raw alanında body64url kodlu bir dize olarak gövde içeriğine sahip tam e-posta iletisi verilerini döndürür; payload alanı kullanılmaz. gmail'e gmail.metadata kapsamını kullanarak erişirken biçim kullanılamaz.
metadata Yalnızca e-posta iletisi kimliğini, etiketleri ve e-posta üstbilgilerini döndürür.