Method: forms.create

Utwórz nowy formularz, korzystając z tytułu podanego w wiadomości w formularzu.

Ważne: do nowego formularza zostaną skopiowane tylko pola form.info.title i form.info.document_title. Wszystkie inne pola, w tym opis, elementy i ustawienia formularza, są niedozwolone. Aby utworzyć nowy formularz i dodać elementy, musisz najpierw wywołać forms.create w celu utworzenia pustego formularza z tytułem i (opcjonalnym) tytułem dokumentu, a następnie użyć metody forms.update w celu dodania elementów.

Żądanie HTTP

POST https://forms.googleapis.com/v1/forms

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Form.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Form.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.body

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.