Đơn giản hoá và mở rộng quy mô phát triển từ đầu đến cuối.

Đẩy nhanh quá trình phát triển ứng dụng và chuyển đổi số

Tăng tốc đổi mới và năng suất mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng.
Giải pháp
Khám phá các cấu trúc tham khảo, hướng dẫn và các phương pháp hay nhất để xây dựng hoặc di chuyển tải công việc trên Google Cloud.
Lớp học lập trình
Tìm kiếm mã mẫu minh hoạ cách sử dụng các sản phẩm của Google Cloud.
Lớp học lập trình
Dịch nội dung, phân tích tài liệu và gắn nhãn video bằng 10 công cụ AI miễn phí của Google Cloud.
Lớp học lập trình
Khám phá trải nghiệm lập trình bằng Matter, giao thức mới giúp đơn giản hoá các ngôi nhà thông minh nhờ một tiêu chuẩn duy nhất trong toàn ngành.
Giải pháp
Khám phá và triển khai các giải pháp cho các trường hợp sử dụng phổ biến và nâng cao trong ứng dụng và doanh nghiệp của bạn.
Giải pháp
Hãy tìm hướng dẫn, mã mẫu, sơ đồ cấu trúc, các phương pháp hay nhất, hướng dẫn, tài liệu tham khảo API và nhiều tài liệu khác để tìm hiểu cách xây dựng trên Google Cloud.
Giải pháp
Hãy dùng các Cloud API này với lệnh gọi REST hoặc thư viện ứng dụng để tự động hoá quy trình làm việc bằng các ngôn ngữ lập trình phổ biến.
Giải pháp
Xây dựng, triển khai, chạy và vận hành một trang web động bằng cách sử dụng các khung web thích ứng và các ngôn ngữ quen thuộc.
Giải pháp
Tạo cụm máy ảo (VM) bằng trình cân bằng tải để cung cấp máy ảo trên toàn cầu, tự động mở rộng quy mô và quản lý lưu lượng truy cập một cách hiệu quả.
Giải pháp
Thiết lập quy trình CI/CD bảo mật tuân thủ các phương pháp hay nhất để xây dựng, quét hoạt động lưu trữ và triển khai vùng chứa Google Kubernetes Engine (GKE).
Giải pháp
Tạo một ứng dụng web một cách nhanh chóng và an toàn bằng cấu trúc 3 cấp với một giao diện người dùng ở giữa và phần phụ trợ (cơ sở dữ liệu PostgreSQL).

Xem cách nhà phát triển giải quyết những thách thức trên đám mây

Khám phá các nghiên cứu điển hình, các bài viết, bài phỏng vấn và nhiều nội dung khác.

Giải quyết các trường hợp sử dụng khác

Khám phá thêm tài nguyên trên bộ công nghệ dành cho nhà phát triển của Google.
Phát triển ứng dụng cho nhiều đối tượng và kiểu dáng.
Tạo các trang web và ứng dụng nhanh, an toàn cho môi trường web mở.
Sử dụng các mô hình AI tiên tiến và công cụ nguồn mở cho công nghệ học máy.