Sử dụng các mô hình AI tiên tiến và công cụ nguồn mở cho công nghệ học máy.

Khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực

Tìm giải pháp để tăng tốc các nhiệm vụ trong công nghệ học máy ở mọi giai đoạn trong quy trình làm việc.
Giải pháp
Dễ dàng tích hợp API Gemini, nhanh chóng phát triển câu lệnh và biến ý tưởng thành đoạn mã để xây dựng các ứng dụng dựa trên AI tạo sinh.
Studio trí tuệ nhân tạo Biểu trưng Gemini
Lớp học lập trình
Tìm hiểu cách hoạt động của 3 câu lệnh dạng văn bản trong Google AI Studio, bao gồm câu lệnh dạng biểu mẫu tuỳ ý, câu lệnh có cấu trúc và câu lệnh trò chuyện.
Studio trí tuệ nhân tạo Biểu trưng Gemini
Lớp học lập trình
Dịch nội dung, phân tích tài liệu và gắn nhãn video bằng 10 công cụ AI miễn phí của Google Cloud.
Lớp học lập trình
Tìm hiểu cách xuất mã và khoá API từ Google AI Studio, giúp bạn tích hợp sức mạnh của Gemini vào các ứng dụng Node.js.
Studio trí tuệ nhân tạo Biểu trưng Gemini
Lộ trình
Chọn lộ trình học tập của riêng bạn bằng cách khám phá chương trình học được tuyển chọn của TensorFlow và thư viện tài nguyên phong phú.
Biểu trưng TensorFlow Biểu trưng của Keras
Bộ công cụ
Đào tạo và triển khai mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của riêng bạn trên Android bằng bộ công cụ này.
Biểu trưng của Keras Biểu trưng TensorFlow
Khoá học
Tìm hiểu cách xây dựng và cải tiến mạng nơron có thể nhận dạng hình ảnh quần áo.
Biểu trưng TensorFlow
Giải pháp
Các giải pháp học máy đa nền tảng nguồn mở có thể được tuỳ chỉnh và triển khai chỉ bằng vài dòng mã.
Biểu trưng của MediaPipe
Giải pháp
Tìm kiếm và khám phá hàng trăm mô hình học máy đã được huấn luyện và sẵn sàng triển khai ở cùng một nơi.
Biểu trưng của Kaggle
Giải pháp
Các API đơn giản và dễ học chạy trên nền tảng học máy TensorFlow.
Biểu trưng của Keras
Giải pháp
Các công cụ học máy được tối ưu hoá để đạt hiệu suất cao, sử dụng công nghệ học máy trên thiết bị cho thiết bị Android và iOS, cũng như hệ điều hành Linux và bộ vi điều khiển được nhúng.
Biểu trưng TensorFlow
Giải pháp
Đào tạo và triển khai các mô hình học máy trên trình duyệt web và trong Node.js.
Biểu trưng TensorFlow
Giải pháp
Quản lý quy trình sản xuất bằng các phương pháp hay nhất về tự động hoá dữ liệu, theo dõi mô hình, giám sát hiệu suất và đào tạo lại mô hình.
Biểu trưng TensorFlow
Thông tin mới về AI
Khai thác các công cụ và tài nguyên để xây dựng ứng dụng dựa trên AI tạo sinh một cách nhanh chóng và miễn phí nhờ những mô hình mới nhất của Google.

Xem cách các nhà phát triển giải quyết những thách thức trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy

Khám phá các nghiên cứu điển hình, các bài viết, bài phỏng vấn và nhiều nội dung khác.

Giải quyết các trường hợp sử dụng khác

Khám phá thêm tài nguyên trên bộ công nghệ dành cho nhà phát triển của Google.
Phát triển ứng dụng cho nhiều đối tượng và kiểu dáng.
Tạo các trang web và ứng dụng nhanh, an toàn cho môi trường web mở.
Đơn giản hoá và mở rộng quy mô phát triển từ đầu đến cuối.