Google Picker API

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

กล่องโต้ตอบเครื่องมือเลือก Google

เครื่องมือเลือกของ Google เป็นกล่องโต้ตอบ "เปิดไฟล์" สําหรับข้อมูลที่เก็บไว้ใน Google ไดรฟ์ เครื่องมือเลือกของ Google มีฟีเจอร์ดังต่อไปนี้

 • รูปลักษณ์คล้ายกับ UI ของ Google ไดรฟ์
 • มุมมองหลายรายการแสดงตัวอย่างและภาพขนาดย่อของไฟล์ในไดรฟ์
 • หน้าต่างโมดัลในบรรทัดในหน้า เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ออกจากแอปพลิเคชันหลัก

Google Picker API คือ JavaScript API ที่ใช้ในเว็บแอปเพื่อให้ผู้ใช้เปิดหรืออัปโหลดไฟล์ในไดรฟ์ได้

ข้อกําหนดการสมัคร

แอปพลิเคชันที่ใช้เครื่องมือเลือกของ Google ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในการให้บริการทั้งหมดที่มีอยู่ สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณต้องระบุตัวเองให้ถูกต้องในคําขอ

โดยคุณต้องมีโปรเจ็กต์ Google Cloud ด้วย

ตั้งค่าสภาพแวดล้อม

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Google Picker API คุณต้องตั้งค่าสภาพแวดล้อม

เปิดใช้ API

ก่อนที่จะใช้ Google API คุณต้องเปิด API เหล่านั้นในโปรเจ็กต์ Google Cloud คุณสามารถเปิด API อย่างน้อย 1 รายการในโปรเจ็กต์ Google Cloud โปรเจ็กต์เดียวได้

สร้างคีย์ API

คีย์ API เป็นสตริงแบบยาว ประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข ขีดล่าง และขีดกลาง เช่น AIzaSyDaGmWKa4JsXZ-HjGw7ISLn_3namBGewQe วิธีการตรวจสอบสิทธิ์นี้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ระบุตัวบุคคล เช่น ไฟล์ Google Workspace ที่แชร์โดยใช้การตั้งค่าการแชร์ "ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่มีลิงก์นี้" โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้คีย์ API

วิธีสร้างคีย์ API

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > คีย์ API
 3. คีย์ API ใหม่จะปรากฏขึ้น
  • คลิก "คัดลอก" เพื่อคัดลอกคีย์ API เพื่อใช้ในโค้ดของแอป คีย์ API จะอยู่ในส่วน "คีย์ API" ของข้อมูลเข้าสู่ระบบของโปรเจ็กต์ด้วย
  • คลิกจํากัดคีย์เพื่ออัปเดตการตั้งค่าขั้นสูงและจํากัดการใช้คีย์ API โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อการใช้ข้อจํากัดของคีย์ API

ให้สิทธิ์เข้าสู่ระบบสําหรับเว็บแอปพลิเคชัน

หากต้องการตรวจสอบสิทธิ์ในฐานะผู้ใช้ปลายทางและเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ในแอป คุณต้องสร้างรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 อย่างน้อย 1 รายการ รหัสไคลเอ็นต์จะใช้เพื่อระบุแอปเดียวไปยังเซิร์ฟเวอร์ OAuth ของ Google หากแอปทํางานในหลายแพลตฟอร์ม คุณต้องสร้างรหัสไคลเอ็นต์แยกต่างหากสําหรับแต่ละแพลตฟอร์ม

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > เว็บแอปพลิเคชัน
 4. ในช่องชื่อ ให้พิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชื่อนี้จะปรากฏในคอนโซล Google Cloud เท่านั้น
 5. เพิ่ม URI ที่ได้รับอนุญาตซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปของคุณ
  • แอปฝั่งไคลเอ็นต์ (JavaScript) - ในส่วนต้นทาง JavaScript ที่ได้รับอนุญาต ให้คลิกเพิ่ม URI จากนั้นป้อน URI ที่จะใช้สําหรับคําขอเบราว์เซอร์ เมตริกนี้ระบุโดเมนที่แอปพลิเคชันสามารถส่งคําขอ API ไปยังเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0 ได้
  • แอปฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Java, Python และอื่นๆ) - ในส่วน URI การเปลี่ยนเส้นทางที่ได้รับอนุญาต ให้คลิกเพิ่ม URI จากนั้นป้อน URI ปลายทางที่เซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0 ส่งการตอบกลับได้
 6. คลิกสร้าง หน้าจอไคลเอ็นต์ OAuth ที่สร้างขึ้นจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่

  จดรหัสไคลเอ็นต์ รหัสลับไคลเอ็นต์จะใช้กับเว็บแอปพลิเคชันไม่ได้

 7. คลิกตกลง ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏในรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0
 8. ไม่บังคับ: หากจะสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เป็นข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับการเริ่มต้น JavaScript อย่างรวดเร็ว คุณต้องสร้างคีย์ API ด้วย
สําคัญ: แอปพลิเคชันต้องส่งโทเค็นเพื่อการเข้าถึง OAuth 2.0 ที่มีข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเมื่อสร้างออบเจ็กต์ Picker หากต้องการขอโทเค็นเพื่อการเข้าถึง โปรดดูการใช้ OAuth 2.0 เพื่อเข้าถึง Google API

แสดงเครื่องมือเลือกของ Google

ส่วนที่เหลือของคู่มือนี้จะครอบคลุมวิธีโหลดและแสดงเครื่องมือเลือก Google จากเว็บแอป หากต้องการดูตัวอย่างที่สมบูรณ์ ให้ไปที่ตัวอย่างโค้ด Google Picker

โหลดไลบรารี Google Picker

หากต้องการโหลดไลบรารี Google Picker ให้เรียก gapi.load() ด้วยไลบรารีและชื่อฟังก์ชันเรียกกลับเพื่อเรียกใช้หลังจากโหลดสําเร็จ

  <script>
   let tokenClient;
   let accessToken = null;
   let pickerInited = false;
   let gisInited = false;

   // Use the API Loader script to load google.picker
   function onApiLoad() {
    gapi.load('picker', onPickerApiLoad);
   }

   function onPickerApiLoad() {
    pickerInited = true;
   }

   function gisLoaded() {
    // TODO(developer): Replace with your client ID and required scopes
    tokenClient = google.accounts.oauth2.initTokenClient({
     client_id: 'YOUR_CLIENT_ID',
     scope: 'YOUR_SCOPES',
     callback: '', // defined later
    });
    gisInited = true;
  }
  </script>
  <!-- Load the Google API Loader script. -->
  <script async defer src="https://apis.google.com/js/api.js" onload="onApiLoad()"></script>
  <script async defer src="https://accounts.google.com/gsi/client" onload="gisLoaded()"></script>
  

ฟังก์ชัน onApiLoad() จะโหลดไลบรารีเครื่องมือเลือก Google ระบบจะเรียกฟังก์ชันเรียกกลับ onPickerApiLoad() หลังจากที่ไลบรารีเครื่องมือเลือก Google โหลดสําเร็จ

แสดงเครื่องมือเลือกของ Google

ฟังก์ชัน createPicker() จะตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า Google Picker API โหลดเสร็จและสร้างโทเค็น OAuth แล้ว จากนั้น ฟังก์ชันนี้จะสร้างอินสแตนซ์ของเครื่องมือเลือก Google และแสดงไว้

  // Create and render a Google Picker object for selecting from Drive
  function createPicker() {
   const showPicker = () => {
    // TODO(developer): Replace with your API key
    const picker = new google.picker.PickerBuilder()
      .addView(google.picker.ViewId.DOCS)
      .setOAuthToken(accessToken)
      .setDeveloperKey('YOUR_API_KEY')
      .setCallback(pickerCallback)
      .build();
    picker.setVisible(true);
   }

   // Request an access token
   tokenClient.callback = async (response) => {
    if (response.error !== undefined) {
     throw (response);
    }
    accessToken = response.access_token;
    showPicker();
   };

   if (accessToken === null) {
    // Prompt the user to select a Google Account and ask for consent to share their data
    // when establishing a new session.
    tokenClient.requestAccessToken({prompt: 'consent'});
   } else {
    // Skip display of account chooser and consent dialog for an existing session.
    tokenClient.requestAccessToken({prompt: ''});
   }
  }
  

หากต้องการสร้างอินสแตนซ์ Google Picker คุณต้องระบุ View, oauthToken, developerKey และฟังก์ชันเรียกกลับเพื่อเรียกสําเร็จ (pickerCallback)

ออบเจ็กต์ Picker แสดงผล View ครั้งละ 1 รายการ ระบุข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้อย่างน้อย 1 รายการโดย ViewId (google.​picker.​ViewId.*) หรือสร้างอินสแตนซ์ในประเภท (google.​picker.​*View) ระบุมุมมองตามประเภทเพื่อให้ควบคุมการแสดงผลได้มากยิ่งขึ้น

หากมีการเพิ่มมุมมองมากกว่า 1 รายการในเครื่องมือเลือกของ Google ผู้ใช้จะเปลี่ยนจากมุมมองหนึ่งไปยังอีกมุมมองหนึ่งได้โดยคลิกแท็บทางด้านซ้าย แท็บสามารถจัดกลุ่มที่สมเหตุสมผลด้วยออบเจ็กต์ ViewGroup

ใช้การเรียกกลับสําหรับเครื่องมือเลือก

โค้ดเรียกกลับจากเครื่องมือเลือกสามารถใช้ในการโต้ตอบกับการโต้ตอบของผู้ใช้ในเครื่องมือเลือก Google เช่น เลือกไฟล์หรือกดยกเลิก

  // A simple callback implementation.
  function pickerCallback(data) {
   let url = 'nothing';
   if (data[google.picker.Response.ACTION] == google.picker.Action.PICKED) {
    let doc = data[google.picker.Response.DOCUMENTS][0];
    url = doc[google.picker.Document.URL];
   }
   let message = `You picked: ${url}`;
   document.getElementById('result').innerText = message;
  }
  

โค้ดเรียกกลับได้รับออบเจ็กต์ data ที่เข้ารหัส JSON ออบเจ็กต์นี้มีการทํางานที่ผู้ใช้ทําด้วยเครื่องมือเลือก Google (google.picker.Response.ACTION) หากผู้ใช้เลือกรายการ ระบบจะป้อนข้อมูลอาร์เรย์ google.picker.Response.DOCUMENTS ไว้ด้วย ในตัวอย่างนี้ google.picker.Document.URL จะแสดงในหน้าหลัก โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับช่องข้อมูลที่หัวข้อข้อมูลอ้างอิง JSON

กรองประเภทไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง

ใช้ ViewGroup เป็นวิธีการกรองสินค้าที่เฉพาะเจาะจงออก ในตัวอย่างต่อไปนี้ มุมมองย่อย "Google ไดรฟ์" จะแสดงเฉพาะเอกสารและงานนําเสนอ

  let picker = new google.picker.PickerBuilder()
    .addViewGroup(
     new google.picker.ViewGroup(google.picker.ViewId.DOCS)
       .addView(google.picker.ViewId.DOCUMENTS)
       .addView(google.picker.ViewId.PRESENTATIONS))
    .setOAuthToken(oauthToken)
    .setDeveloperKey(developerKey)
    .setCallback(pickerCallback)
    .build();
  

ปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของ Google Picker

ใช้ฟังก์ชัน PickerBuilder.enableFeature() เพื่อปรับแต่งลักษณะของหน้าต่างเครื่องมือเลือก Google ตัวอย่างเช่น หากมีมุมมองเดียว คุณอาจต้องซ่อนแผงการนําทางเพื่อให้ผู้ใช้มีพื้นที่มากขึ้นในการดูรายการ ต่อไปนี้คือตัวอย่างเครื่องมือเลือกการค้นหาสเปรดชีต ที่สาธิตฟีเจอร์นี้

   let picker = new google.picker.PickerBuilder()
     .addView(google.picker.ViewId.SPREADSHEETS)
     .enableFeature(google.picker.Feature.NAV_HIDDEN)
     .setDeveloperKey(developerKey)
     .setCallback(pickerCallback)
     .build();
   

แสดงผลเครื่องมือเลือก Google ในภาษาอื่นๆ

ระบุภาษา UI โดยระบุภาษาให้กับอินสแตนซ์ PickerBuilder โดยใช้เมธอด setLocale(locale) ตัวอย่างของภาษาฝรั่งเศสมีดังนี้

  let picker = new google.picker.PickerBuilder()
    .addView(google.picker.ViewId.IMAGE_SEARCH)
    .setLocale('fr')
    .setDeveloperKey(developerKey)
    .setCallback(pickerCallback)
    .build();
  

รายการภาษาที่รองรับในขณะนี้มีดังนี้

af
am
ar
bg
bn
ca
cs
da
de
el
en
en-GB
es
es-419
et
eu
fa
fi
fil
fr
fr-CA
gl
gu
hi
hr
hu
id
is
it
iw
ja
kn
ko
lt
lv
ml
mr
ms
nl
no
pl
pt-BR
pt-PT
ro
ru
sk
sl
sr
sv
sw
ta
te
th
tr
uk
ur
vi
zh-CN
zh-HK
zh-TW
zu