Omówienie interfejsu Google Drive API

Interfejs Google Drive API umożliwia tworzenie aplikacji wykorzystujących miejsce w chmurze na Dysku Google. Możesz tworzyć aplikacje, które integrują się z Dyskiem, i tworzyć rozbudowane funkcje w aplikacji za pomocą interfejsu Drive API.

Ten schemat przedstawia relację między aplikacją Dysk, interfejsem Drive API i Dyskiem:

Wprowadzenie do Dysku Google
Rysunek 1. Diagram relacji na Dysku Google.

Te terminy definiują kluczowe komponenty pokazane na Rys. 1:

Dysk Google
Usługa Google Cloud do przechowywania plików w chmurze zapewnia użytkownikom własne miejsce na dane o nazwie Mój dysk oraz możliwość korzystania z folderów udostępnionych do współpracy, nazywanych dyskami współdzielonymi.
Interfejs Google Drive API
Interfejs API typu REST, który umożliwia wykorzystanie miejsca na Dysku z poziomu aplikacji.
Aplikacja Dysk Google
Aplikacja wykorzystująca Dysk jako miejsce na dane.
Interfejs Dysku Google
Interfejs Google do zarządzania plikami przechowywanymi na Dysku. Jeśli Twoja aplikacja jest typem edytora (np. arkusz kalkulacyjny lub edytor tekstu), możesz zintegrować ją z interfejsem Dysku, aby tworzyć i otwierać pliki w aplikacji.
Mój dysk
Miejsce na Dysku należące do określonego użytkownika. Pliki przechowywane na Moim dysku mogą być udostępniane innym użytkownikom, ale własność treści nadal jest ograniczona do poszczególnych użytkowników.
OAuth 2.0
Protokół autoryzacji wymagany do uwierzytelniania użytkowników aplikacji przez Google Drive API. Jeśli Twoja aplikacja korzysta z funkcji Zaloguj się przez Google, obsługuje ona przepływ OAuth 2.0 i tokeny dostępu aplikacji.
Dysk współdzielony
Miejsce na Dysku, w którym znajdują się pliki, nad którymi pracuje wielu użytkowników. Każdy użytkownik z dostępem do dysku współdzielonego ma dostęp do wszystkich znajdujących się na nim plików. Można też przyznać użytkownikom dostęp do poszczególnych plików na dysku współdzielonym.

Do czego można użyć interfejsu Drive API?

Za pomocą interfejsu Drive API możesz:

  • Pobierz pliki z Dysku i prześlij pliki na Dysk.
  • Wyszukaj pliki i foldery przechowywane na Dysku. Utwórz złożone zapytania, które zwracają dowolne z pól metadanych plików w zasobie Files.
  • Możesz zezwolić użytkownikom na udostępnianie plików, folderów i dysków, aby wspólnie pracować nad treścią.
  • Użyj tego interfejsu Google Picker API, aby przeszukać wszystkie pliki na Dysku, a następnie zwrócić nazwę pliku, URL, datę ostatniej modyfikacji i nazwę użytkownika.
  • Utwórz skróty zewnętrzne będące linkami zewnętrznymi do danych przechowywanych poza Dyskiem, w innym magazynie danych lub systemie pamięci w chmurze.
  • Utwórz na Dysku specjalny folder, w którym będą przechowywane dane aplikacji. Dzięki temu aplikacja nie będzie miała dostępu do wszystkich treści użytkownika przechowywanych na Dysku.
  • Zintegruj aplikację obsługującą Dysk z interfejsem Dysku, korzystając z interfejsu Dysku Google. To standardowy interfejs internetowy Google, w którym możesz tworzyć, porządkować, odkrywać i udostępniać pliki na Dysku.
  • Możesz stosować etykiety do plików na Dysku, ustawiać wartości pól etykiet, odczytywać wartości pól etykiet w plikach i wyszukiwać pliki, korzystając z terminów dotyczących metadanych etykiet zdefiniowanych przez taksonomię etykiet własnych.
Chcesz zobaczyć, jak działa Google Drive API?
Na kanale Google Workspace Developers znajdziesz filmy ze wskazówkami, poradami i najnowszymi funkcjami.
  • Więcej informacji o programowaniu z użyciem interfejsów Google Workspace API, w tym o obsłudze uwierzytelniania i autoryzacji, znajdziesz w artykule Programowanie w Google Workspace.

  • Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować i uruchomić prostą aplikację z interfejsem Google Drive API, przeczytaj krótkie wprowadzenia.