Omówienie integracji interfejsu Dysku

Interfejs użytkownika Dysku Google to udostępniana przez Google aplikacja, w której użytkownicy Dysku mogą tworzyć, porządkować, odkrywać i udostępniać treści przechowywane na Dysku Google. Aby korzystać z tych funkcji, możesz zintegrować aplikację obsługującą Dysk z interfejsem Dysku. Możesz przeprowadzić 2 integracje:

Przycisk „Nowy” w interfejsie Dysku

Jeśli chcesz, aby użytkownicy interfejsu Dysku wywoływali Twoją aplikację w celu utworzenia pliku, zintegruj ją z przyciskiem „Nowy” w interfejsie Dysku.

Przycisk „Nowy” umożliwia użytkownikom otwarcie aplikacji lub innych aplikacji, takich jak Dokumenty Google czy Arkusze Google, w celu utworzenia nowego dokumentu.

Nowy przycisk interfejsu Dysku Google.
Rysunek 1. za pomocą przycisku „Nowy” w interfejsie Dysku.

Pozycja menu „Otwórz w” w interfejsie Dysku

Jeśli chcesz, aby użytkownicy interfejsu Dysku otwierali dokumenty w Twojej aplikacji, zintegruj ją z opcją „Otwórz za pomocą” w interfejsie Dysku.

Gdy użytkownik kliknie plik w interfejsie Dysku prawym przyciskiem myszy, otworzy się menu kontekstowe. Menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zawiera element „Otwórz w”, który pozwala użytkownikowi wybrać aplikację, która otworzy plik.

Otwarcie interfejsu Dysku Google z pozycją menu
Rysunek 2. Przy użyciu opcji „Otwórz w” w interfejsie Dysku.

Instrukcje rozpoczynania integracji znajdziesz w artykule Konfigurowanie integracji z interfejsem Dysku.