Tổng quan về API Google Drive

API Google Drive giúp bạn tạo các ứng dụng tận dụng bộ nhớ trên đám mây của Google Drive. Bạn có thể phát triển các ứng dụng tích hợp với Drive và tạo chức năng mạnh mẽ trong ứng dụng của mình bằng cách sử dụng API Drive.

Sơ đồ này thể hiện mối quan hệ giữa ứng dụng Drive, API Drive và Drive:

Giới thiệu về Google Drive
Hình 1. Sơ đồ mối quan hệ của Google Drive.

Các thuật ngữ này xác định các thành phần chính như trong Hình 1:

Google Drive
Dịch vụ lưu trữ tệp trên đám mây của Google cung cấp cho người dùng một không gian lưu trữ cá nhân có tên là Drive của tôi và lựa chọn truy cập vào các thư mục dùng chung cộng tác, gọi là bộ nhớ dùng chung.
API Google Drive
API REST cho phép bạn tận dụng bộ nhớ Drive ngay trong ứng dụng.
Ứng dụng Google Drive
Một ứng dụng tận dụng Drive làm giải pháp bộ nhớ.
Giao diện người dùng Google Drive
Giao diện người dùng của Google giúp quản lý các tệp được lưu trữ trên Drive. Nếu ứng dụng của bạn là ứng dụng dạng trình chỉnh sửa, chẳng hạn như bảng tính hoặc trình xử lý văn bản, thì bạn có thể tích hợp với giao diện người dùng Drive để tạo và mở tệp trong ứng dụng.
Drive của tôi
Vị trí bộ nhớ Drive mà một người dùng cụ thể sở hữu. Bạn có thể chia sẻ các tệp lưu trữ trên Drive của tôi với người dùng khác, nhưng quyền sở hữu nội dung vẫn thuộc quyền sở hữu riêng của từng người dùng.
OAuth 2.0
Giao thức uỷ quyền mà API Google Drive yêu cầu để xác thực người dùng ứng dụng. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google, thì ứng dụng đó sẽ xử lý quy trình OAuth 2.0 và mã truy cập ứng dụng.
Bộ nhớ dùng chung
Một vị trí trong bộ nhớ Drive sở hữu các tệp mà nhiều người dùng cộng tác. Bất kỳ người dùng nào có quyền truy cập vào bộ nhớ dùng chung đều có quyền truy cập vào tất cả các tệp trong bộ nhớ đó. Người dùng cũng có thể được cấp quyền truy cập vào từng tệp bên trong bộ nhớ dùng chung.

Bạn có thể làm gì với API Drive?

Bạn có thể sử dụng API Drive để:

  • Tải tệp xuống từ Drive và tải tệp lên Drive.
  • Tìm kiếm tệp và thư mục được lưu trữ trong Drive. Tạo các truy vấn tìm kiếm phức tạp trả về bất kỳ trường siêu dữ liệu nào của tệp trong tài nguyên Files (Tệp).
  • Cho phép người dùng chia sẻ tệp, thư mục và ổ đĩa để cộng tác trên nội dung.
  • Hãy kết hợp với Google Picker API để tìm kiếm tất cả tệp trong Drive, sau đó trả về tên tệp, URL, ngày được sửa đổi gần đây nhất và người dùng.
  • Tạo lối tắt bên thứ ba là các đường liên kết ngoài đến dữ liệu được lưu trữ bên ngoài Drive, trong một kho dữ liệu hoặc hệ thống lưu trữ trên đám mây khác.
  • Tạo một thư mục Drive chuyên dụng để lưu trữ dữ liệu dành riêng cho ứng dụng, nhờ đó, ứng dụng không thể truy cập vào tất cả nội dung của người dùng được lưu trữ trong Drive.
  • Tích hợp ứng dụng có hỗ trợ Drive với giao diện người dùng Drive bằng cách sử dụng giao diện người dùng Google Drive. Đó là giao diện người dùng web chuẩn của Google mà bạn có thể dùng để tạo, sắp xếp, khám phá và chia sẻ các tệp trên Drive.
  • Áp dụng nhãn cho tệp trên Drive, đặt giá trị của trường nhãn, đọc giá trị của trường nhãn trên tệp và tìm tệp bằng các thuật ngữ siêu dữ liệu về nhãn do phương pháp phân loại nhãn tuỳ chỉnh xác định.
Bạn muốn xem API Google Drive trong thực tế?
Kênh nhà phát triển Google Workspace cung cấp video về các mẹo, thủ thuật và các tính năng mới nhất.