Hành trình của nhà phát triển

Tiêu điểm về các nhà phát triển trên khắp thế giới đang chia sẻ hành trình của họ

Khám phá tất cả Hành trình của nhà phát triển

Tham gia Nhóm nhà phát triển của Google để học những kỹ năng mới ở nhiều định dạng. Bạn sẽ gặp gỡ các nhà phát triển tại địa phương, trên mạng hoặc trực tiếp, với những mối quan tâm tương tự về công nghệ. Cộng đồng tự hào về việc hoà nhập. Tất cả mọi người đều quan tâm đến công nghệ, từ nhà phát triển mới bắt đầu cho đến các chuyên gia có kinh nghiệm, đều được chào đón tham gia.

Tài nguyên cho nhà phát triển mới bắt đầu

Tìm hiểu / chứng nhận Android
Bài kiểm tra Nhà phát triển Android tập sự đánh giá các kỹ năng cần thiết để bắt đầu sự nghiệp với tư cách là Nhà phát triển Android sơ cấp. Bạn sẽ nhận được chứng chỉ sau khi vượt qua bài kiểm tra dựa trên thành tích này.
Tìm hiểu / Lớp học lập trình / Android / Kotlin
Trong lớp học lập trình này, hãy tạo dự án Android Kotlin đầu tiên của bạn và chạy ứng dụng Hello World.
Nhóm cộng đồng
Hatsu gặp Tesya tại một câu lạc bộ nhà phát triển người địa phương của Google tại Indonesia, Tesya đã dành thời gian cố vấn Hastu trong công nghệ Android. Họ đã cùng nhau tạo ra một ứng dụng cải tiến cho người khiếm thính.

Bạn có thể thích

Xem các cộng đồng nhà phát triển khác đang đối mặt với những thách thức lớn như thế nào và tạo nên tác động lớn hơn nữa đến thế giới của chúng ta.