Warunki korzystania z usługi

Oficjalne zasady konkursu dotyczące Google Developer Student Club

DO UDZIAŁU I WYGRANEJ NIE JEST KONIECZNY ZAKUP. KONKRETNIE NIEDOZWOLONE. KONKURS JEST OTWARTY DLA REJESTRACJI 50 STANÓW ZJEDNOCZONYCH, DYSTRYBUCJI COLUMBIA I ŚWIATA, Z WYJĄTKIEM BRAZYLII, QUEBEC, CRIMEA, KUBA, IRAN, SYRIA i Korei Północnej.

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST POTWIERDZENIEM ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZYCH OFICJALNYCH ZASAD.

Google Developer Student Clubs Solution Challenge („Konkurs”) to konkurs umiejętności, w którym uczestnicy (uczniowie) muszą opracować rozwiązanie, które rozwiązuje co najmniej jeden z celów zrównoważonego rozwoju 17 ONZ przy użyciu co najmniej 1 usługi lub platformy Google. Musi też przesłać do YouTube film (nie dłuższy niż 120 sekund), na którym widać, jak można korzystać z tego rozwiązania.

Rozwiązanie, które stworzysz i nagrasz w filmie (tutaj: „Wpis”) zostanie ocenione przez jurorów, którzy wybiorą zwycięzcę zgodnie z niniejszymi Oficjalnymi zasadami. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom, którzy ocenią je zgodnie z najwyższymi wynikami. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.


1. WIĄŻĄCA UMOWA:

Aby wziąć udział w Konkursie, należy zaakceptować niniejszy Regulamin („Regulamin”). Przed przeczytaniem zgłoszenia zapoznaj się z niniejszymi Zasadami, aby mieć pewność, że je rozumiesz. Uczestnik potwierdza, że przesłanie zgłoszenia na Konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku niewyrażenia zgody na niniejsze Zasady nie można wysłać zgłoszenia udziału w Konkursie i nie można odebrać nagród opisanych w niniejszych Zasadach. Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Uczestnikiem a Google dotyczącą udziału w Konkursie.2. WYMAGANIA:

Aby kwalifikować się do udziału w Konkursie, uczestnik musi być: (1) użytkownikiem albo użytkownik w strefie {2}Użytkownik 2 w strefie 5 użytkownika albo użytkownik w strefie Mat {2}w miejscu tu {2}lub 1 z barów albo 2 w strefie 1 lub 2 lub 5 lub z pracy osób należących do siedziby działającej w danym regionie. Konkurs jest nieważny w Brazylii, Quebecu, Krymie, na Kubie, w Iranie, Syrii, Korei Północnej i tam, gdzie jest to zabronione przez prawo. Pracownicy, stażyści, podwykonawcy i urzędnicy Google, UNICEF, ONZ oraz ich firmy nadrzędne, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone i dyrektorzy, pracownicy, agencje reklamowe i przedstawiciele oraz przedstawiciele („Przedstawiciele konkursu”) oraz członkowie ich najbliższych rodzin (rodzice, krewnych, konkursy, dzieci lub małżonkowie bądź oboje użyci osób używanych w grupie żyjącej i obu osób zaangażowanych w obu tych osób będący małżonkami – zarówno ci, jak i męża, współpracownicy, małżonkowie –sący ofiar ciążarni lub samicy, Google zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zgodności zgłoszenia z obowiązującymi kryteriami i rozstrzygania wszelkich sporów w dowolnym momencie.

W przypadku pracy w imieniu firmy lub w imieniu pracodawcy niniejsze zasady obowiązują Uczestnika indywidualnie lub jego pracodawcę. W przypadku działania w ramach swojego zatrudnienia, jako pracownik, kontrahent lub agent innej strony, Uczestnik gwarantuje, że ta strona ma pełną wiedzę na temat działań Uczestnika i wyraziła na nie zgodę, w tym na potencjalne otrzymanie przez Uczestnika nagrody. Uczestnik potwierdza także, że jego działania nie naruszają zasad i procedur pracodawcy lub firmy.3. PROMOCJA:

Sponsorem konkursu jest Google LLC („Google” lub „Sponsor”), spółkę działającą w stanie Delaware, której podstawowe miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA.4. KROK KONKURSU:

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 00:00:00 czasu pacyficznego w Stanach Zjednoczonych 11 stycznia 2023 roku, a kończy się o 23:59:59 czasu PT 5 czerwca 2023 roku („Okres konkursowy”). ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ODRZUCENIE OBEJRZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.5. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ:

DO UDZIAŁU I WYGRANEJ NIE JEST KONIECZNY ZAKUP ŻADNEGO PRODUKTU. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wejść na stronę Konkursu (goo.gle/solutionchallenge) w dniu 31 marca 2023 roku o 23:59 (czasu pacyficznego) i postępować zgodnie z instrukcjami, aby przesłać zgłoszenie.

Zapoznaj się z wymaganiami podanymi poniżej („Warunki”). Pisemne zgłoszenia muszą być w języku angielskim. Wpis musi obsługiwać co najmniej język angielski.

Wpis musi:

 • Opracuj co najmniej jeden z celów zrównoważonego rozwoju 17 Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 • zostały utworzone i przesłane wyłącznie przez zespół studentów lub uczelni wyższych, liczący maksymalnie 4 uczestników, łącznie z osobą, która przesłała zgłoszenie;
 • Pochodzą z zespołu, który ma co najmniej jedną osobę należącą do Google Developer Student Club (GDSC) na uczelni.
 • Tworzenie w okresie:
  • Runda 1: od 12 kwietnia do 31 marca 2023 r.
  • Runda 2: 12 kwietnia – 5 czerwca 2023 r.
 • Dołącz link do kodu niestandardowego napisanego przez członków zespołu, którzy przesłali zgłoszenie. Sprawdź, czy jest on odpowiednio udostępniony i dostępny.
  • Link powinien kierować jurorów do repozytorium zawierającego Twój kod, które może być hostowane w systemie kontroli wersji, takim jak GitHub lub Bitbucket. W tym repozytorium powinien być w katalogu głównym plik README.txt lub README.md. Plik powinien zawierać jasne instrukcje uruchamiania kodu, abyśmy mogli go przetestować.
 • Korzystanie z co najmniej jednej usługi lub platformy Google, w tym między innymi:
  • Android
  • Angular
  • Google Cloud korzysta z GCP, aby zapewnić skalowalność
   • Funkcje bezserwerowe
   • Kubernetes
   • Usługi systemów uczących się
   • Inżynieria danych
  • Firebase
  • Google Maps Platform
  • Tensorflow
  • Progresywne aplikacje internetowe
  • Flutter
  • Asystent / Actions on Google
  • Inne usługi lub platformy Google
 • Może uwzględniać inne projekty typu open source, ale musi sprecyzować, gdzie tak się dzieje (wystarczająco w ramach kodu).
 • Zespół nie może ponownie użyć swojego projektu lub przesłać go ponownie.
 • Dołącz film przesłany do YouTube, który nie jest dłuższy niż 120 sekund i musi spełniać te kryteria:
  1. Nie może być uwłaczające, obraźliwe, niosące groźbę, dyskredytujące, oczerniające, oszczercze ani zawierać treści nieodpowiednich, nieprzyzwoitych, seksualnych, profanacyjnych, torturowych, oszczerczych, dyskryminujących w jakikolwiek sposób ani promujących nienawiść lub agresję względem jakiejkolwiek grupy czy osoby, a także niezgodnych z tematem i charakterem Konkursu według uznania Google.
  2. Nie może zawierać treści, materiałów ani elementów, które są niezgodne z prawem albo w inny sposób naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa federalnego, stanowego, prowincjonalnego lub lokalnego, albo przepisy obowiązujące w kraju, w którym utworzono film.
  3. I Nie może zawierać treści, materiałów ani elementów wyświetlających reklamy, slogany, logo, znaki towarowe ani w inny sposób wskazujących na sponsoring albo poparcie ze strony osób trzecich, podmiotów komercyjnych lub niezgodnych z duchem Konkursu, co zostanie określone przez Sponsora.
  4. Musi stanowić oryginalną, niepublikowaną wcześniej pracę, która nie zawiera ani w żaden sposób nie wykorzystuje treści, materiałów ani elementów będących własnością innych firm lub podmiotów.
  5. Nie może zawierać żadnych treści, elementów ani materiałów naruszających prawa do rozpowszechniania, prywatności czy własności intelektualnej innego podmiotu.
  6. Nie może być dłuższy niż 120 sekund. Jeżeli potrwa to dłużej, jurorzy ocenią tylko pierwsze 120 sekund.
  7. Wersja demonstracyjna musi zawierać działającą aplikację. Musi ona wskazywać, w jaki sposób użytkownik będzie korzystał z kodu niestandardowego utworzonego przez zespół za pomocą interfejsu.

OBOWIĄZUJE OGRANICZENIE JEDNEGO (1) ZGŁOSZENIA NA OSOBĘ. Kolejne zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane. Na wszystkie rundy runda 1 należy otrzymać powiadomienie 31 marca 2023 r. o 23:59 (czasu pacyficznego). Na wszystkie rundy 2 czekamy do 5 czerwca 2023 r. do 23:59 czasu pacyficznego. Zgłoszenie jest nieważne, jeśli jest w całości lub w części nieczytelne, niekompletne, uszkodzone, zmienione, sfałszowane, uzyskane w wyniku oszustwa lub spóźnione. Wszystkie zgłoszenia zostaną uznane za dokonane przez uprawnionego właściciela konta e-mail podanego podczas przesyłania zgłoszenia. Potencjalny zwycięzca może zostać poproszony o udowodnienie prawa do korzystania z adresu e-mail. „Autoryzowany właściciel konta” to osoba fizyczna przypisana do adresu e-mail przez dostawcę usług internetowych, dostawcę usług online lub inną organizację odpowiedzialną za przypisanie adresu e-mail w domenie.

W Okresie trwania konkursu Sponsor, jego przedstawiciele i/lub Jurorzy (opisani poniżej) ocenią każde Zgłoszenie, aby sprawdzić, czy spełnia Wymagania. Sponsor zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania, według własnego uznania, dowolnego Uczestnika, który prześle zgłoszenie niespełniające Wymagań.6. OCENIANIE:

Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez panel ekspertów, którzy są pracownikami Sponsora lub rejestracji w Programie dla deweloperów Google Developer bądź pracownikami UNICEF lub ONZ („Jurorzy”).

Zgłoszenia do rundy 1: uczestnicy przesłali swoje zgłoszenia między 17 a 31 marca 2023 roku.

Ocena 1 z widzów: od 11 kwietnia do 3 maja 2023 r. każdy wpis będzie oceniany przez Jurorów na podstawie opisanych poniżej kryteriów.

100 najlepszych zgłoszeń: jurorzy wybiorą 100 najlepszych zgłoszeń w pierwszej turze, Zespoły, które wybiorą te 100 najlepszych zgłoszeń, otrzymają propozycję mentoringu z pomocą ekspertów, dzięki której ulepszą swoje rozwiązania przed ponownym przesłaniem zgłoszenia do oceny w drugiej turze.

Przesyłanie w drugiej turze: uczestnicy ze 100 najlepszych zgłoszeń ponownie prześlą zgłoszenia między 4 maja 2023 r. a 2 czerwca 2023 r.

2. runda ocen: od około 7 do 16 czerwca 2023 r. każdy wpis przesłany w drugiej rundzie zostanie oceniony przez Jurorów na podstawie opisanych poniżej kryteriów.

10 najlepszych zgłoszeń: sędziowie wybiorą 10 najlepszych zwycięzców na podstawie opisanych poniżej kryteriów oceniania. 10 najlepszych potencjalnych zwycięzców uzyska możliwość zaprezentowania swoich prac podczas wirtualnej transmisji na żywo z 2023 roku.

3 najlepsze zgłoszenia: podczas wydarzenia na żywo jurorzy wybiorą 3 potencjalnych zwycięzców, którzy wezmą udział w wyzwaniu Rozwiązanie w 2023 roku, na podstawie kryteriów jurorów opisanych poniżej w prezentacji podczas wydarzenia na żywo, które odbędzie się w 2023 roku.Kryteria oceny

  Wpływ (25 punktów)

  1. Czy wpis w opisie problemu stanowi jasny test zabezpieczający? (5 punktów)
  2. Czy w jasny sposób wyjaśniają, które cele i cele dotyczące zrównoważonego rozwoju ONZ wybrały dla swojego rozwiązania? (5 punktów)
  3. Opinie użytkowników, testowanie i powtarzanie (5 punktów)
   • Czy zespół jasno opisuje 3 punkty, które zostały przesłane przez prawdziwych użytkowników, i sposoby ich przetestowania?
   • Czy na podstawie opinii użytkowników istnieją dowody na temat tego, czego się nauczył i jak to zostało uznane za powtórzenie rozwiązania?
  4. Czy rozwiązanie stanowi odpowiedź na wyzwanie (i opis problemu) zidentyfikowane przez zespół? Czy zespół prawidłowo opisuje wyniki rozwiązania za pomocą wskaźników, celów i wyników? (5 punktów)
  5. Czy istnieją dowody na następne kroki? Czy zespół przedstawi jasny plan przyszłego rozszerzenia na szersze grono odbiorców? (5 punktów)
 1. Technologia (25 punktów)
  1. Czy zespół jasno opisuje: architekturę, komponenty wysokiego poziomu, odpowiedzialność za każdy z nich, konkretne usługi i wdrożoną platformę? Czy zespół jasno wyjaśnił, jakiej technologii używa Google i dlaczego? (5 punktów)
  2. Czy rozwiązanie zawiera wszystkie elementy techniczne potrzebne do rozwiązania zadania? (5 punktów)
  3. Testowanie i powtarzanie kodu (5 punktów)
   • Czy zespół podkreśla jedno z problemów, z jakimi się mierzył podczas tworzenia kodu, w jaki sposób radzi sobie z tym problemem, a także decyzje techniczne i wdrożenia, które musi podjąć? Czy zespół podał wskazówki dotyczące uruchamiania kodu?
  4. Czy film przedstawia działanie aplikacji (nie makiety) i pokazuje, jak użytkownik będzie z niego korzystać? Czy rozwiązanie demonstruje efektywne i odpowiednie wykorzystanie funkcji wybranej technologii lub platformy Google? (5 punktów)
  5. Czy rozwiązanie w obecnej postaci lub niewielkie zmiany strukturalne mogą obsłużyć większą liczbę użytkowników i zwiększyć skalę? (5 punktów)


 2. Jury oceni każde Zgłoszenie i przypisze mu wynik składający się z wyników opartych na wymienionych powyżej kryteriach. Spośród zgłoszeń w pierwszej rundzie 100 zgłoszeń, które otrzymają najwyższe wyniki ogólne, zostanie wybrane jako potencjalne 100 najlepszych zgłoszeń. Spośród wszystkich zgłoszeń w drugiej turze 10, które otrzymają najwyższe wyniki ogólne, zostanie wybranych jako potencjalni zwycięzcy. Spośród 10 najlepszych zwycięzców jurorzy wybiorą 3 potencjalnych zwycięzców do udziału w wyzwaniu Rozwiązanie w 2023 roku na podstawie kryteriów wymienionych powyżej w przypadku zgłoszeń zgłoszonych podczas transmisji na żywo z dnia 2023 roku. Z 10 najlepszych zgłoszeń w transmisji na żywo przygotowanej w ramach wyzwania na rozwiązanie w 2023 roku wybierzemy 3 najlepsze zgłoszenia, które otrzymają najwyższe wyniki ogólne w 2023 roku. W przypadku remisu na potencjalnego zwycięzcę zostanie wybrane Zgłoszenie, które otrzymało od Jury wyższy wynik w kategorii „Opinia/testowanie/Iteracja”. Jeśli potencjalny zwycięzca zostanie z dowolnego powodu zdyskwalifikowany, na potencjalnego zwycięzcę zostanie wybrane Zgłoszenie z kolejnym najwyższym wynikiem.

  19 czerwca 2023 r.(lub w przybliżeniu) wyłonimy 10 najlepszych zwycięzców, którzy wedle naszego uznania wezmą udział w rozmowie telefonicznej i e-mailach. Jeśli potencjalny zwycięzca nie odpowie na powiadomienie w ciągu 5 dni od pierwszej próby powiadomienia, zostanie zdyskwalifikowany, a następnie zostanie wybrany spośród pozostałych zgłoszeń kwalifikujących się na podstawie opisanych tutaj kryteriów oceny. W przypadku powiadomienia telefonicznego jest ono uznawane za skuteczne, gdy potencjalny zwycięzca nawiązuje rozmowę na żywo ze Sponsorem lub też gdy Sponsor zostawi wiadomość w usłudze poczty głosowej potencjalnego zwycięzcy lub na jego automatycznej sekretarce, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. O ile nie zabrania tego prawo, każdy potencjalny zwycięzca może zostać poproszony o podpisanie i zwrot Oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych, zwolnieniu z odpowiedzialności i zgodzie na wykorzystanie wizerunku oraz o podanie dodatkowych informacji, których może wymagać Sponsor. W razie konieczności zwycięzcy muszą zwrócić wszystkie wymagane dokumenty w ciągu 21 dni od próby powiadomienia. W przeciwnym razie zostanie uznane, że zrzeka się on nagrody, a na jego podstawie wybrany zostanie inny potencjalny zwycięzca. Jeśli potencjalny zwycięzca jest nieletni, jego rodzic lub opiekun prawny musi podpisać dokumenty i zwrócić je w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Wszystkie wymagania dotyczące powiadomień, a także inne wymagania opisane w niniejszych Zasadach, będą ściśle przestrzegane.

  W przypadku braku zgłoszeń nie przyznamy żadnej nagrody. Decyzje jurorów są ostateczne i wiążące.  7. NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU:

  • 50 najlepszych zgłoszeń: otrzymasz koszulki z logo marki (ARV: 15 USD). 1 na ucznia na każdy zespół. Certyfikat otrzymują wszystkie odpowiednie zespoły.
  • 10 najlepszych Zgłoszeń (maksymalnie 4 uczestników na Zjazd) otrzyma możliwość zaprezentowania swoich aplikacji pracownikom Google i deweloperom z całego świata podczas wirtualnego wydarzenia Challenge Challenge 2023, wirtualnego mentoringu od Googlersów i GDE, w tym pudełek z gadżetami (z elementami marki: koszulek, naklejek, plecaków itp.). ARV: 250 PLN).
   Finaliści konkursu (maksymalnie 4 uczestników na każde zgłoszenie): każda osoba z 7 dodatkowych uznanych zespołów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 USD na ucznia. Zwycięstwa dla kwalifikujących się zespołów nie przekroczą 4000 USD.
  • 3 laureatów konkursu (maksymalnie 4 uczestników na zgłoszenie): każda osoba z 3 zwycięskich zespołów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 USD. Zwycięstwa każdego kwalifikującego się zespołu nie przekroczą 12 000 USD.

  Dodatkowo zwycięskie zespoły zostaną umieszczone na kanałach Google Developers, gdzie zostaną opublikowane i udostępnione odpowiednim odbiorcom.

  Szanse na zdobycie nagrody zależą od liczby zgłoszeń kwalifikujących się do 31 marca 2023 roku do godziny 23:59 czasu pacyficznego oraz od umiejętności uczestników. Nagrody zostaną przyznane w ciągu około 10–12 tygodni od otrzymania przez Sponsora dokumentów potrzebnych do zatwierdzenia głównej nagrody. Przeniesienie, zastąpienie nagrody lub wypłacenie jej ekwiwalentu w gotówce nie jest dozwolone, chyba że Sponsor zadecyduje inaczej. Sponsor zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody, w całości lub w części, inną, równą lub większą wartością pieniężną, jeśli z dowolnego powodu nie można jej przyznać w całości lub w części. Wartość zależy od warunków rynkowych, które mogą ulegać wahaniom. Wszelkie różnice między rzeczywistą wartością rynkową a ARV nie zostaną przyznane. Nagrody mogą podlegać ograniczeniom lub licencjom, a korzystanie z nich może wymagać dodatkowego sprzętu lub oprogramowania albo dodatkowej obsługi lub konserwacji. Zwycięzca ponosi całkowitą odpowiedzialność za użytkowanie nagród zgodnie z wszelkimi warunkami określonymi przez ich producenta oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z ich użyciem, obsługą i konserwacją. Podmioty związane z konkursem nie wywiązały się z prawa, a Podmioty konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za żadne gwarancje, obietnice, wyraźne lub dorozumiane w odniesieniu do nagród, związane z wykorzystaniem, wartością lub wykorzystaniem nagrody, w tym w szczególności ze względu na jakość, stan mechaniczny, sprzedażową lub sprawność fizyczną, z wyjątkiem niektórych producentów, z wyjątkiem niektórych producentów, z tytułu gwarancji.

  Nagrody pieniężne. Nagrody są wypłacane w dolarach amerykańskich i mogą być dostarczane w postaci gotówki, karty podarunkowej lub innego odpowiednika w gotówce. Google może współpracować z autoryzowaną osobą trzecią, by wymieniać nagrody pieniężne na walutę lokalną. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Google decyduje o tym, który kurs wymiany ma być zastosowany, w celu dokonania przeliczania dowolnej nagrody pieniężnej na walutę inną niż dolar amerykański według własnego uznania.  8. INNI ZWYCIĘZCY:

  Jeden publicznie zagłosowany wpis (każdy użytkownik, w tym uczestnicy, uczniowie, znajomi i członkowie rodziny uczestników wydarzenia, w którym biorą udział w wyzwaniu Challenge Solution w 2023 roku, będzie mógł zagłosować na swoje ulubione zgłoszenie z 10 najlepszych). Zgłoszenie, które w dniu prezentacji demonstracyjnej 2023 roku otrzyma najwięcej głosów od widzów, zostanie wybrane jako najpopularniejsze publiczne zwycięzcy. Publicznie ulubieni zwycięzcy otrzymają dodatkowy zestaw gadżetów (ARV: 129 USD).  9. PODATKI:

  PŁATNOŚCI DLA ZWYCIĘZCÓW PODLEGAJĄ WYRAŹNYM WYMAGANIAM DOTYCZĄCIM WSZYSTKIEM DOKUMENTÓW GOOGLE ZOBOWIĄZANYM PRZEZ GOOGLE, BY ZGODNIE Z WSZYSTKIEM OBOWIĄZUJĄCAMI STANAMI FEDERALNYMI, PRZYPADKOWYMI I OCHRONAMI (W PRZYPADKU ZYSKÓW ZYSKÓW) WSZYSTKIE NAGRODY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE PRZEZ FIRMĘ GOOGLE W PRZYPADKU POZYSKIWANIA Podatki. JAKIEKOLWIEK PODATKI DOTYCZĄCE NAGRÓD SĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWYCIĘZCÓW. Aby zdobyć nagrodę, potencjalni zwycięzcy muszą przesłać do Google lub stosowne organy podatkowe dokumentację podatkową wymaganą przez Google lub stosowne przepisy prawa, w tym także, o ile znajduje to zastosowanie – przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania potencjalnego zwycięzcy. Potencjalni zwycięzcy muszą zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami podatkowymi i wymaganiami zgłoszeniowymi. Jeśli potencjalny zwycięzca nie przedstawi dokumentacji lub nie zastosuje się do właściwych przepisów, nagroda może ulec przepadkowi, a Google może według własnego uznania podjąć decyzję o przyznaniu jej innej osobie.  10. WARUNKI OGÓLNE:

  Obowiązują wszystkie przepisy prawa krajowego, stanowego, prowincjonalnego i lokalnego. Google zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji dowolnego Uczestnika, jeśli, według własnego uznania, stwierdzi, że Uczestnik próbował naruszyć legalny przebieg Konkursu poprzez oszukiwanie, okłamywanie lub inne nieuczciwe praktyki albo denerwował, ubliżał, groził lub nękał innych Uczestników, Google lub Jurorów.  11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

  Przesyłając zgłoszenie w Konkursie, Uczestnik gwarantuje i oświadcza, że jest właścicielem lub ma prawo do używania własności intelektualnej w ramach zgłoszenia. Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na to, że jeśli jakakolwiek część Zgłoszenia zostanie uznana za należącą do Uczestnika, jako warunek wstępu, przyzna mu wieczystą, nieodwołalną, międzynarodową, nieodpłatną i niewyłączną licencję na użytkowanie, reprodukowanie, publiczne odtwarzanie, publiczne wyświetlanie i tworzenie utworów zależnych na potrzeby oraz w celach, które wynika, że Google ma możliwość: Uczestnik wyraźnie zgadza się na to, że Google ma prawo do wykorzystywania, powielania, publicznego wykonywania i publicznego udostępniania Wzięciu udziału w reklamie i promocji w ramach komunikacji z publiczną lub innymi grupami, w tym między innymi prawa do udostępniania zrzutów ekranu, animacji i klipów wideo w celach promocyjnych.  12. PRYWATNOŚĆ:

  Uczestnik potwierdza i akceptuje fakt, że Google może gromadzić, przechowywać, udostępniać i w inny sposób wykorzystywać informacje umożliwiające identyfikację podane podczas procesu rejestracji i Konkursu, w tym między innymi imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. Google będzie wykorzystywać te informacje zgodnie ze swoją Polityką prywatności (http://www.google.com/policies/privacy/), także na potrzeby administrowania Konkursem oraz weryfikacji tożsamości, adresu pocztowego i numeru telefonu Uczestnika, jeśli zgłoszenie zakwalifikuje się do otrzymania Nagrody.

  Informacje o Uczestniku mogą być również przenoszone do krajów innych niż jego kraj zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych. W innych krajach mogą nie obowiązywać przepisy i regulacje prawne dotyczące ochrony prywatności podobne do tych w kraju zamieszkania Uczestnika.

  W przypadku gdy uczestnik nie poda wymaganych danych podczas rejestracji, Google zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Zgłoszenia.

  Uczestnik ma prawo zażądać dostępu do wszelkich danych osobowych przechowywanych przez Google w związku z Konkursem, a także domagać się możliwości ich sprawdzenia, poprawienia lub usunięcia, pisząc do Google na adres developerstudentclubs-support@google.com.  13. ROZPOWSZECHNIANIE:

  Akceptując nagrodę, Uczestnik wyraża zgodę, aby Sponsor i jego agencje użyły swojego imienia i nazwiska lub wizerunku oraz Wpisu w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba że jest to zabronione prawnie.  14. GWARANCJA, ODSZKODOWANIE I ZWOLNIENIE:

  Uczestnicy zapewniają, że ich Zgłoszenia są ich oryginalnymi dziełami, a więc są jedynym i wyłącznym właścicielem oraz właścicielami tych Zgłoszeń oraz że mają prawo do zgłoszenia swojego zgłoszenia w Konkursie i przyznania wszystkich wymaganych licencji. Uczestnicy potwierdzają, że nie będą zgłaszać pracy, która (1) narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa osobiste lub osobiste, a także inne prawa, w tym w stopniu nieograniczonym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawa do ochrony prywatności, wizerunku i poufności oraz (2) w inny sposób narusza obowiązujące prawo stanowe lub federalne.

  W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo każdy Uczestnik zabezpiecza i wyraża zgodę na zabezpieczenie Podmiotów konkursowych przed wszelką odpowiedzialnością, roszczeniami, żądaniami, stratami, szkodami, kosztami i wydatkami wynikającymi z jakiegokolwiek działania, zaniechania, zaniedbania Uczestnika lub naruszenia dowolnej gwarancji opisanej w tym dokumencie. W zakresie dozwolonym przez prawo

  Uczestnik zwalnia Google z odpowiedzialności związanej z (a) wszelkimi wadami i innymi problemami związanymi z Witryną konkursową; (b) wszelkimi błędami związanymi z gromadzeniem, przetwarzaniem lub przechowywaniem zgłoszenia; (c) typograficznym lub innym błędem w druku, ofercie lub ogłoszeniu nagrody lub zwycięzcy.  15. USUNIĘCIE:

  Podanie przez Uczestnika jakichkolwiek nieprawdziwych informacji w kontekście Konkursu, dotyczących tożsamości, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu e-mail, własności praw lub naruszenie Regulaminu lub podobne przypadki mogą skutkować natychmiastowym usunięciem Uczestnika z Konkursu.  16. INTERNET:

  Podmioty związane z Konkursem nie ponoszą odpowiedzialności za żadne awarie w całej witrynie Konkursu ani za spóźnione, uszkodzone, błędnie skierowane, niepełne, nieczytelne, zniszczone lub zniszczone Zgłoszenia bądź materiały w związku z błędami systemu, awarią, niekompletnością, nieczytelnym połączeniem komputerowym, a także bądź siecią, a także bądź nieprawidłowymi połączeniami, a także bądź połączeniami sieciowymi, a sieciowymi, internetowymi, sieciowymi, akonorami, połączeniami, lub wybórmi usługi, a także bądź w sieci, a także sieci, a także innych aplikacji bądź sieci, a także innych sieci, aplikacji, sieci, połączeń, sieci, połączeń, sieci, połączeń lub połączeń, lub  17. PRAWA DO ANULOWANIA, MODYFIKACJI LUB DYSKWALIFIKACJI:

  Jeśli z jakiegokolwiek powodu Konkurs nie będzie przebiegał zgodnie z planem, w tym z zainfekowaniem wirusem komputerowym, błędami, ingerowaniem, nieautoryzowaną interwencją, oszustwami, błędami technicznymi lub z innymi przyczynami, które zakłócą lub utrudnią organizację, bezpieczeństwo, uczciwość lub właściwy przebieg Konkursu, Google zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia Konkursu według własnego uznania. Ponadto Google zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika, który ingeruje w proces przesyłania zgłoszeń, inną część Konkursu lub w Witrynę konkursową. Próby wyrządzenia szkody na stronie internetowej przez Uczestnika, w tym w Witrynie konkursowej, naruszenia legalności funkcjonowania konkursu, stanowią naruszenie prawa karnego lub cywilnego. W takiej sytuacji Google zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Uczestnika w pełnym zakresie dopuszczalnym przez odpowiednie prawo.  18. NIE JEST OFERTĄ UMOWY PRACY LUB UMOWY O PRACĘ:

  W żadnym wypadku przesłanie zgłoszenia do Konkursu, przyznanie nagrody lub jakiekolwiek postanowienia Regulaminu nie stanowią oferty pracy ani umowy o pracę oferowanej przez Google lub Podmioty związane z Konkursem. Uczestnik oświadcza, że przesyła swoją pracę dobrowolnie, a nie w tajemnicy lub zaufaniu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w związku z przesłaniem zgłoszenia na mocy niniejszego Regulaminu nie zostaje zawarty między nim a Google lub Organizatorami konkursu żaden stosunek prawny o charakterze poufnym, powierniczym bądź stosunek pośrednictwa ani inny rodzaj relacji bądź dorozumianej umowy.  19. ODWOŁANIE SIĘ DO SĄDU I PROCEDURY SĄDOWEJ:

  Reguły te podlegają przepisom prawa stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych i będą interpretowane z wyjątkiem norm kolizyjnych. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wszystkie pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszym wyklucza się prawo do wszczęcia procesu sądowego, zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego lub w inny sposób poddania sprawy pod rozstrzygnięcie na drodze postępowania sądowego lub innego w razie wystąpienia sporów lub roszczeń wynikających z Konkursu lub w związku z nim. Wszyscy Uczestnicy wyraźnie zrzekają się takich praw.  20. ARBITRAŻ:

  Przystępując do Konkursu, Uczestnik zgadza się, że wszelkie spory, roszczenia lub żądania związane w dowolny sposób z Konkursem będą rozstrzygane na drodze arbitrażu. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Google wynikające z tych Zasad, niezależnie od charakteru tych sporów, zostaną zgłoszone firmie Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. („JAMS”) w celu przeprowadzenia wiążącego postępowania arbitrażowego zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami obowiązującymi w San Jose w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych przed arbitrażem uzgodnionym przez obie strony. Strony wyrażają zgodę na pokrycie kosztów postępowania arbitrażowego po równo.  21. LISTA ZWYCIĘZCÓW:

  Możesz poprosić o listę zwycięzców po 1 sierpnia 2023 r., ale przed 1 marca 2024 r., przesyłając adresowaną samodzielnie kopertę do:

  Google LLC,
  1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  (Mieszkańcy Vermont nie muszą płacić za dostawę).