Google Developer Group

Khám phá hơn 1.000 chương trình ở 140 quốc gia và gặp gỡ các nhà phát triển cùng chí hướng thuộc mọi cấp độ và xuất thân.
Gặp gỡ các nhà phát triển và chuyên gia công nghệ tại địa phương. Tất cả mọi người đều được chào đón, bao gồm cả những người có xuất thân độc đáo và đến từ nhiều công ty cũng như ngành nghề khác nhau.
Tìm hiểu về nhiều chủ đề kỹ thuật và học kỹ năng mới thông qua các buổi hội thảo, đào tạo, sự kiện, buổi trò chuyện và gặp gỡ trực tiếp, qua mạng và trực tiếp.
Áp dụng kiến thức và các kết nối để tạo ra các sản phẩm tuyệt vời và nâng cao kỹ năng, sự nghiệp và mạng lưới của bạn. Hãy giúp cộng đồng của bạn học hỏi.

“GDG bao gồm một nhóm rất nhiều người, quốc gia, công ty và chuyên môn. Tôi nghĩ sản phẩm đó đem lại giá trị cho bất kỳ ai tham gia vào các cộng đồng này.”

Cecilia Castillo
Người tổ chức tại GDG, Guatemala

Tìm một chương

Kết nối trực tiếp hoặc trực tuyến với các kỹ sư công nghệ trên khắp thế giới.

Người tổ chức sự kiện Google Developer Group

Người tổ chức các Nhóm nhà phát triển của Google là những người lãnh đạo đầy đam mê trong cộng đồng của họ, luôn hết mình giúp đỡ người khác học hỏi và kết nối. Người tổ chức GDG lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện gặp mặt về nhiều chủ đề kỹ thuật thường hằng tháng tại một địa điểm gần họ.

Câu hỏi thường gặp

Google nỗ lực hết sức để mang đến trải nghiệm hòa nhập và không có tình tạng quấy rối cho tất cả những người tham gia sự kiện bất kể bản dạng giới, tình trạng biểu hiện giới, xu hướng tình dục, khuyết tật, chứng đa dạng thần kinh, ngoại hình, kích thước cơ thể, dân tộc, quốc tịch, chủng tộc, tuổi tác, tôn giáo hoặc danh mục được bảo vệ khác.