สร้างอินเทอร์เฟซการค้นหาด้วย Query API

API การค้นหามีวิธีการค้นหาและแนะนำสำหรับการสร้างอินเทอร์เฟซการค้นหาหรือฝังผลการค้นหาในแอปพลิเคชัน

สำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่มีข้อกำหนดเพียงเล็กน้อย ให้ลองใช้วิดเจ็ต Search ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สร้างอินเทอร์เฟซการค้นหาด้วยวิดเจ็ต Search

สร้างอินเทอร์เฟซการค้นหา

การสร้างอินเทอร์เฟซการค้นหาแบบเรียบง่ายมีหลายขั้นตอน ดังนี้

 1. กำหนดค่าแอปพลิเคชันการค้นหา
 2. สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth สำหรับแอปพลิเคชัน
 3. ค้นหาดัชนี
 4. แสดงผลลัพธ์การค้นหา

นอกจากนี้ คุณยังปรับปรุงอินเทอร์เฟซการค้นหาได้ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแบ่งหน้า การจัดเรียง การกรอง ข้อมูลประกอบ และการแนะนำอัตโนมัติ

กำหนดค่าแอปพลิเคชันการค้นหา

คุณต้องสร้างแอปพลิเคชันการค้นหาอย่างน้อย 1 รายการเพื่อเชื่อมโยงกับอินเทอร์เฟซการค้นหาแต่ละรายการที่คุณสร้าง แอปพลิเคชันการค้นหามีพารามิเตอร์เริ่มต้นสำหรับการค้นหา เช่น แหล่งข้อมูลที่จะใช้ ลำดับการจัดเรียง ตัวกรอง และข้อมูลประกอบที่จะขอ คุณลบล้างพารามิเตอร์เหล่านี้ได้โดยใช้ API การค้นหา หากจำเป็น

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันการค้นหาที่หัวข้อปรับแต่งประสบการณ์การค้นหาใน Cloud Search

สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth สำหรับแอปพลิเคชัน

นอกจากขั้นตอนในกำหนดค่าการเข้าถึง Google Cloud Search API คุณต้องสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth สำหรับเว็บแอปพลิเคชันด้วย ประเภทข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณสร้างขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ API

ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อขอสิทธิ์ในนามของผู้ใช้ ให้ใช้ขอบเขต https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.query เมื่อขอสิทธิ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก OAuth และไลบรารีของไคลเอ็นต์ได้ที่ [Google Identity Platform](https://developers.google.com/identity/choose-auth{: .external target="_blank"}

ค้นหาดัชนี

ใช้วิธี search เพื่อทำการค้นหาตามดัชนี

คำขอทุกรายการต้องมีข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ข้อความ query สำหรับจับคู่รายการ และ searchApplicationId ที่ระบุรหัสสำหรับแอปพลิเคชันการค้นหาที่จะใช้

ตัวอย่างข้อมูลต่อไปนี้แสดงคำค้นหาสำหรับภาพยนตร์ต้นฉบับของภาพยนตร์เรื่อง Titanic

{
 "query": "titanic",
 "requestOptions": {
  "searchApplicationId": "searchapplications/<search_app_id>"
 },
}

แสดงผลการค้นหาคำค้นหา

อย่างน้อยที่สุด อินเทอร์เฟซการค้นหาควรแสดงรายการ title รวมถึงลิงก์ไปยังรายการต้นฉบับ คุณเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลการค้นหาได้อีกโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพิ่มเติมที่แสดงในผลการค้นหา เช่น ตัวอย่างข้อมูลและข้อมูลเมตา

จัดการผลลัพธ์เสริม

โดยค่าเริ่มต้น Cloud Search จะแสดงผลการค้นหาเสริมเมื่อมีผลการค้นหาของผู้ใช้ไม่เพียงพอ ช่อง queryInterpretation ในการตอบกลับจะระบุเวลาที่ระบบแสดงผลการค้นหาเสริม หากแสดงเฉพาะผลลัพธ์เสริม ระบบจะตั้งค่า InterpretationType เป็น REPLACE หากมีการแสดงผลลัพธ์ 2-3 รายการสำหรับการค้นหาต้นฉบับพร้อมกับผลลัพธ์เสริม ระบบจะตั้งค่า InterpretationType เป็น BLEND ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด QueryInterpretation.Reason = NOT_ENOUGH_RESULTS_FOUND_FOR_USER_QUERY

เมื่อแสดงผลการค้นหาเสริมบางรายการ ให้พิจารณาระบุข้อความเพื่อระบุว่าระบบแสดงผลการค้นหาเสริม ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ REPLACE คุณอาจแสดงสตริง "การค้นหาของคุณสำหรับข้อความค้นหาเดิมของคุณไม่ตรงกับผลการค้นหาใดๆ กำลังแสดงผลการค้นหาที่คล้ายกัน"

ในกรณีของ BLEND คุณอาจแสดงสตริง "การค้นหาของคุณสำหรับข้อความค้นหาเดิมของคุณไม่ตรงกับผลการค้นหาที่เพียงพอ รวมผลการค้นหา ที่คล้ายกัน"

จัดการผลการค้นหาบุคคล

Cloud Search จะแสดง "ผลการค้นหาบุคคล" 2 ประเภท ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ใช้ชื่อในการค้นหาและข้อมูลพนักงานของบุคคลที่ใช้ชื่อในการค้นหา ผลการค้นหาประเภทหลังคือฟังก์ชันของฟีเจอร์การค้นหาบุคคลของ Cloud Search และดูผลลัพธ์สําหรับคําค้นหาดังกล่าวได้ในช่อง structuredResults ของคำตอบจาก API การค้นหา

{
 "results": [...],
 "structuredResults": [{
  "person": {...}
 }]
}

การจับคู่รายงานโดยตรง

การจับคู่รายงานโดยตรงเป็นฟีเจอร์การค้นหาบุคคลของ Cloud Search ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ดูรายงานโดยตรงของบุคคลในองค์กรได้ ผลลัพธ์จะอยู่ในช่อง structuredResults

สำหรับคำถามเกี่ยวกับผู้จัดการหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของบุคคล คำตอบจะมี assistCardProtoHolder ภายใน structuredResults assistCardProtoHolder มีช่องชื่อ cardType ซึ่งเท่ากับ RELATED_PEOPLE_ANSWER_CARD assistCardProtoHolder มีการ์ดชื่อ relatedPeopleAnswerCard ซึ่งมีการตอบกลับจริง ซึ่งประกอบด้วย subject (บุคคลที่อยู่ในคำค้นหา) และ relatedPeople ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ช่อง relationType จะแสดงค่า MANAGER หรือ DIRECT_REPORTS

โค้ดต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการตอบกลับสำหรับรายงานโดยตรงที่ตรงกับคำค้นหา

{
 "results": [],
 "structuredResults": [{
  "assistCardProtoHolder": {
   "extensions": {
    "@type": "type.googleapis.com/enterprise.topaz.sidekick.AssistCardProto",
    "cardMetadata": {
     "cardCategory": "ANSWER"
    },
    "cardType": "RELATED_PEOPLE_ANSWER_CARD",
    "relatedPeopleAnswerCard": {
     "subject": {
      "email": "AdamStanford@psincs-test01.newjnj.com",
      "displayName": "Adam Stanford"
      "manager": {
       "email": "simonsais@psincs-test01.newjnj.com"
      }
     },
     "relatedPeople": [{
      "email": "EdgarMountainRamirez@psincs-test01.newjnj.com",
      "displayName": "Edgar Mountain Ramirez"
     }, {
      "email": "FranciscoJoseMartinez@psincs-test01.newjnj.com",
      "displayName": "Francisco Jose Martinez"
     }],
     "relationType": "DIRECT_REPORTS",
    }
   }
  }
 }]
}

ปิดการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงผลลัพธ์เสริม

โดยค่าเริ่มต้น การเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น ผลลัพธ์เสริม จะเปิดใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดหรือเฉพาะผลลัพธ์เสริมทั้งในระดับแอปพลิเคชันการค้นหาและระดับข้อความค้นหา โดยทำดังนี้

 • หากต้องการปิดการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดในระดับแอปพลิเคชันการค้นหา ซึ่งรวมถึงผลลัพธ์เสริม คำพ้องความหมาย และการแก้ไขตัวสะกด ให้ตั้งค่าQueryInterpretationConfig.force_verbatim_modeเป็น true ในแอปพลิเคชันการค้นหา

 • หากต้องการปิดการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดที่ระดับคำค้นหา รวมถึงผลลัพธ์เสริม คำพ้องความหมาย และการแก้ไขตัวสะกด ให้ตั้งค่า QueryInterpretationOptions.enableVerbatimMode เป็น true ในคำค้นหา

 • หากต้องการปิดผลการค้นหาเสริมที่ระดับแอปพลิเคชันการค้นหา ให้ตั้งค่า QueryInterpretationOptions.forceDisableSupplementalResults เป็น true ในคำค้นหา

 • หากต้องการปิดผลการค้นหาเสริมที่ระดับคำค้นหา ให้ตั้งค่า QueryInterpretationOptions.disableSupplementalResults เป็น true ในคำค้นหา

ไฮไลต์ตัวอย่าง

สำหรับรายการที่ส่งกลับซึ่งมีข้อความหรือเนื้อหา HTML ที่จัดทำดัชนีแล้ว ตัวอย่างข้อมูลของเนื้อหาจะปรากฏขึ้น เนื้อหานี้ช่วยให้ผู้ใช้ระบุความเกี่ยวข้องของสินค้าที่ส่งคืนได้

หากข้อความค้นหามีอยู่ในข้อมูลโค้ด ช่วงการจับคู่อย่างน้อย 1 ช่วงที่ระบุตำแหน่งของคำเหล่านั้นจะแสดงผลด้วย

ใช้ matchRanges เพื่อไฮไลต์ข้อความที่ตรงกันเมื่อแสดงผลลัพธ์ ตัวอย่าง JavaScript ต่อไปนี้จะแปลงข้อมูลโค้ดเป็นมาร์กอัป HTML โดยแต่ละช่วงที่ตรงกันซึ่งรวมอยู่ในแท็ก <span>

function highlightSnippet(snippet) {
 let text = snippet.snippet;
 let formattedText = text;
 if (snippet.matchRanges) {
  let parts = [];
  let index = 0;
  for (let match of snippet.matchRanges) {
   let start = match.start || 0; // Default to 0 if omitted
   let end = match.end;
   if (index < start) { // Include any leading text before/between ranges
    parts.push(text.slice(index, start));
   }
   parts.push('<span class="highlight">');
   parts.push(text.slice(start, end));
   parts.push('</span>');
   index = end;
  }
  parts.push(text.slice(index)); // Include any trailing text after last range
  formattedText = parts.join('');
 }
 return formattedText;
}

ได้รับข้อมูลโค้ด:

{
 "snippet": "This is an example snippet...",
 "matchRanges": [
  {
   "start": 11,
   "end": 18
  }
 ]
}

สตริง HTML ที่ได้คือ

This is an <span class="highlight">example</span> snippet...

ข้อมูลเมตาของการแสดงผล

ใช้ช่อง metadata เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่ส่งคืนซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ช่อง metadata ประกอบด้วย createTime และ updateTime ของสินค้า รวมถึง Structured Data ที่ส่งคืนได้ซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าดังกล่าว

หากต้องการแสดง Structured Data ให้ใช้ช่อง displayOptions ช่อง displayOptions มีป้ายกำกับที่แสดงสำหรับประเภทออบเจ็กต์และชุด metalines แต่ละเมตาไลน์คืออาร์เรย์ของป้ายกำกับที่แสดงและคู่ค่าตามที่กำหนดค่าไว้ในสคีมา

เรียกผลลัพธ์เพิ่มเติม

หากต้องการเรียกดูผลลัพธ์เพิ่มเติม ให้ตั้งค่าช่อง start ในคำขอเป็นออฟเซ็ตที่ต้องการ คุณปรับขนาดของแต่ละหน้าได้ด้วยช่อง pageSize

หากต้องการแสดงจำนวนรายการที่ส่งคืนหรือแสดงการควบคุมการแบ่งหน้าไปยังหน้าผ่านรายการที่ส่งคืน ให้ใช้ช่อง resultCount ระบบจะระบุค่าจริงหรือมูลค่าโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของชุดผลลัพธ์

จัดเรียงผลลัพธ์

ใช้ช่อง sortOptions เพื่อระบุลำดับของสินค้าที่ส่งคืน ค่า sortOptions เป็นออบเจ็กต์ที่มี 2 ช่อง ดังนี้

 • operatorName — โอเปอเรเตอร์สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ Structured Data ที่ใช้จัดเรียง สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่มีโอเปอเรเตอร์หลายรายการ คุณจะจัดเรียงได้โดยใช้โอเปอเรเตอร์ความเท่าเทียมหลักเท่านั้น
 • sortOrder — ทิศทางในการจัดเรียง อาจเป็น ASCENDING หรือ DESCENDING

นอกจากนี้ ความเกี่ยวข้องยังใช้เป็นคีย์การจัดเรียงรองด้วย หากไม่ได้ระบุลำดับการจัดเรียงในการค้นหา ผลการค้นหาจะจัดอันดับตามความเกี่ยวข้องเท่านั้น

"sortOptions": {
 "operatorName": "priority",
 "sortOrder": "DESCENDING"
}

เพิ่มตัวกรอง

นอกจากนิพจน์การค้นหาแล้ว คุณยังจำกัดผลลัพธ์เพิ่มเติมได้โดยใช้ตัวกรอง คุณระบุตัวกรองได้ในแอปพลิเคชันการค้นหาและในคำขอการค้นหา

หากต้องการเพิ่มตัวกรองในแอปพลิเคชันคำขอหรือแอปพลิเคชันการค้นหา ให้เพิ่มตัวกรองในช่อง dataSourceRestrictions.filterOptions[]

วิธีหลักในการกรองแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมมี 2 วิธีดังนี้

 • ตัวกรองออบเจ็กต์ผ่านพร็อพเพอร์ตี้ filterOptions[].objectType จะจำกัดรายการที่ตรงกับประเภทที่ระบุตามที่กำหนดไว้ในสคีมาที่กำหนดเอง
 • ตัวกรองค่า - จำกัดรายการที่ตรงกันตาม โอเปอเรเตอร์การค้นหา และค่าที่ให้ไว้

ตัวกรองแบบผสมช่วยให้รวมตัวกรองค่าหลายรายการเป็นนิพจน์เชิงตรรกะสำหรับการค้นหาที่ซับซ้อนขึ้นได้

ในตัวอย่างสคีมาภาพยนตร์ คุณอาจใช้การจำกัดอายุตามผู้ใช้ปัจจุบันและจำกัดภาพยนตร์ที่มีให้บริการโดยอิงตามการจัดประเภทของ MPAA

{
 "query": "adventure",
 "requestOptions": {
  "searchApplicationId": "<search_app_id>"
 },
 "dataSourceRestrictions": [
  {
   "source": {
    "name": "datasources/<data_source_id>"
   },
   "filterOptions": [
    {
     "objectType": "movie",
     "filter": {
      "compositeFilter": {
       "logicOperator": "AND"
       "subFilters": [
        {
         "compositeFilter": {
         "logicOperator": "OR"
         "subFilters": [
          {
           "valueFilter": {
            "operatorName": "rated",
            "value": {
             "stringValue": "G"
            }
           }
          },
          {
           "valueFilter": {
            "operatorName": "rated",
            "value": {
             "stringValue": "PG"
            }
           }
          }
         ]
        }
       ]
      }
     }
    }
   ]
  }
 ]
}

ปรับแต่งผลการค้นหาด้วยข้อมูลประกอบ

ข้อมูลประกอบคือพร็อพเพอร์ตี้ที่จัดทำดัชนีซึ่งแสดงถึงหมวดหมู่สำหรับการปรับแต่งผลการค้นหา ใช้ข้อมูลประกอบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งคำค้นหาและค้นหารายการที่เกี่ยวข้องได้เร็วขึ้น

คุณสามารถกำหนด Facet ในแอปพลิเคชันการค้นหาและลบล้างได้โดยการตั้งค่าในคำค้นหา

เมื่อขอข้อมูลประกอบ Cloud Search จะคำนวณค่าที่พบมากที่สุดสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่ขอในรายการที่ตรงกัน ค่าเหล่านี้จะส่งคืนมาในการตอบสนอง ใช้ค่าเหล่านี้เพื่อสร้างตัวกรอง ที่จำกัดผลการค้นหาในข้อความค้นหาถัดๆ ไป

รูปแบบการโต้ตอบกับข้อมูลประกอบทั่วไปคือ

 1. สร้างการค้นหาเริ่มต้นโดยระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่จะรวมไว้ในผลลัพธ์ของข้อมูลประกอบ
 2. แสดงผลการค้นหาและข้อมูลประกอบ
 3. ผู้ใช้จะเลือกค่า Facet อย่างน้อย 1 ค่าเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์
 4. ทำการค้นหาซ้ำโดยใช้ตัวกรองตามค่าที่เลือก

เช่น หากต้องการเปิดใช้การปรับแต่งคำค้นหาภาพยนตร์ตามปีและการจัดประเภทของ MPAA ให้ใส่พร็อพเพอร์ตี้ facetOptions ในการค้นหา

"facetOptions": [
 {
  "sourceName": "datasources/<data_source_id>",
  "operatorName": "year"
 },
 {
  "sourceName": "datasources/<data_source_id>",
  "operatorName": "rated"
 }
]

ผลลัพธ์ข้อมูลประกอบที่มีช่องแบบจำนวนเต็ม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งคำขอข้อมูลประกอบด้วยช่องแบบจำนวนเต็มได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจทำเครื่องหมายพร็อพเพอร์ตี้จำนวนเต็มที่เรียกว่า book_pages เป็น Facetable เพื่อปรับแต่งการค้นหาเกี่ยวกับหนังสือที่มีหน้า "100-200"

เมื่อตั้งค่าสคีมาของช่องพร็อพเพอร์ตี้จำนวนเต็ม ให้ตั้งค่า isFacetable เป็น true และเพิ่มตัวเลือกที่เก็บข้อมูลที่สอดคล้องกันลงใน integerPropertyOptions วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าพร็อพเพอร์ตี้ที่ดูข้อมูลได้แบบจำนวนเต็มทุกรายการมีการกำหนดตัวเลือกการฝากข้อมูลเริ่มต้นไว้แล้ว

เมื่อกำหนดตรรกะตัวเลือกที่เก็บข้อมูล ให้ระบุอาร์เรย์ของค่าที่เพิ่มขึ้นซึ่งแสดงถึงช่วง เช่น หากผู้ใช้ปลายทางระบุช่วงเป็น 2, 5, 10, 100 ระบบจะคำนวณข้อมูลประกอบสำหรับ <2, [2-5), [5-10), [10-100), >=100

คุณลบล้างข้อมูลประกอบที่อิงตามจำนวนเต็มได้โดยกำหนดตัวเลือกที่เก็บข้อมูลเดียวกันกับ facetOptions ในคำขอ หากจำเป็น Cloud Search จะใช้ตัวเลือกที่เก็บข้อมูลที่กำหนดไว้ในสคีมาเมื่อทั้งแอปพลิเคชันการค้นหาหรือคำขอการค้นหาไม่ได้กำหนดตัวเลือกข้อมูลประกอบไว้ ข้อมูลประกอบที่กำหนดไว้ในคำค้นหาจะมีลำดับความสำคัญเหนือกว่าข้อมูลประกอบที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชันการค้นหา และข้อมูลประกอบที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชันการค้นหาจะมีความสำคัญเหนือกว่าข้อมูลประกอบที่ระบุไว้ในสคีมา

ผลลัพธ์ข้อมูลประกอบตามขนาดหรือวันที่ของเอกสาร

คุณสามารถใช้โอเปอเรเตอร์ที่สงวนไว้เพื่อปรับแต่งผลการค้นหาตามขนาดไฟล์ของเอกสาร วัดในหน่วยไบต์ หรือตามเวลาที่สร้างหรือแก้ไขเอกสารได้ คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดสคีมาที่กำหนดเอง แต่ต้องระบุค่า operatorName ใน FacetOptions ของแอปพลิเคชันการค้นหา

 • สำหรับข้อมูลประกอบตามขนาดเอกสาร ให้ใช้ itemsize และกำหนดตัวเลือกที่เก็บข้อมูล
 • สำหรับข้อมูลประกอบตามวันที่สร้างเอกสาร ให้ใช้ createddatetimestamp
 • สำหรับข้อมูลประกอบตามวันที่แก้ไขเอกสาร ให้ใช้ lastmodified

การตีความที่เก็บข้อมูลประกอบ

พร็อพเพอร์ตี้ facetResults ในการตอบกลับคำค้นหาจะรวมคำขอตัวกรองที่ตรงกันทุกประการของผู้ใช้ไว้ในช่อง filter สำหรับ bucket แต่ละรายการ

สำหรับข้อมูลประกอบที่ไม่ได้อิงตามจำนวนเต็ม facetResults จะรวมรายการสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่ขอแต่ละรายการ สำหรับแต่ละพร็อพเพอร์ตี้ จะมีการระบุรายการค่าหรือช่วงที่เรียกว่า buckets ค่าที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดจะปรากฏเป็นลำดับแรก

เมื่อผู้ใช้เลือกค่าที่จะกรองอย่างน้อย 1 ค่า ให้สร้างการค้นหาใหม่ด้วยตัวกรองที่เลือกและค้นหา API อีกครั้ง

เพิ่มคำแนะนำ

ใช้ suggest API เพื่อการเติมข้อความอัตโนมัติสำหรับคำค้นหาตามประวัติคำค้นหาส่วนบุคคลของผู้ใช้ รวมถึงรายชื่อติดต่อและคลังเอกสาร

ตัวอย่างเช่น การโทรต่อไปนี้จะแนะนำสำหรับวลี jo บางส่วน

{
 "query": "jo",
 "requestOptions": {
  "searchApplicationId": "<search_app_id>",
  "peoplePhotoOptions": {
   "peoplePhotoUrlSizeInPx": 32
  },
  "timeZone": "America/Denver"
 }
}

จากนั้น คุณจะสามารถแสดงข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ