REST Resource: userProfiles.guardians

Zasób: Opiekun

Powiązanie między uczniem a opiekunem tego ucznia. Opiekun może otrzymywać informacje o pracy ucznia na zajęciach.

Zapis JSON
{
  "studentId": string,
  "guardianId": string,
  "guardianProfile": {
    object (UserProfile)
  },
  "invitedEmailAddress": string
}
Pola
studentId

string

Identyfikator ucznia, którego dotyczy relacja z opiekunem.

guardianId

string

Identyfikator opiekuna.

guardianProfile

object (UserProfile)

Profil użytkownika opiekuna.

invitedEmailAddress

string

Adres e-mail, na który zostało wysłane pierwsze zaproszenie opiekuna. To pole jest widoczne tylko dla administratorów domeny.

Metody

delete

Usuwa opiekuna.

get

Zwraca konkretnego opiekuna.

list

Zwraca listę opiekunów, którą może wyświetlać użytkownik wysyłający prośbę. Ograniczona liczba opiekunów prawnych pasujących do żądania.