REST Resource: userProfiles.guardians

Zasób: Guardian

związek między uczniem a opiekunem tego ucznia; Opiekun może otrzymywać informacje o zadaniach ucznia.

Zapis JSON
{
  "studentId": string,
  "guardianId": string,
  "guardianProfile": {
    object (UserProfile)
  },
  "invitedEmailAddress": string
}
Pola
studentId

string

Identyfikator ucznia, do którego odnosi się opiekun.

guardianId

string

Identyfikator opiekuna.

guardianProfile

object (UserProfile)

Profil użytkownika dla opiekuna.

invitedEmailAddress

string

Adres e-mail, na który zostało wysłane pierwsze zaproszenie opiekuna. To pole jest widoczne tylko dla administratorów domeny.

Metody

delete

Usunięcie opiekuna.

get

Zwraca konkretnego opiekuna.

list

Zwraca listę opiekunów, którzy mogą wyświetlać prośbę użytkownika, z dostępem tylko do nich.