Method: invitations.create

Tworzy zaproszenie. W danym momencie można mieć tylko jedno zaproszenie dla użytkownika i na kurs. Aby wprowadzić zmiany, usuń i utwórz ponownie zaproszenie.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

 • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma uprawnień do tworzenia zaproszeń na te zajęcia lub występuje błędy dostępu.
 • NOT_FOUND, jeśli kurs lub użytkownik nie istnieje.
 • FAILED_PRECONDITION:
  • jeśli konto żądanego użytkownika jest wyłączone.
  • jeśli użytkownik ma już tę rolę lub rolę z większymi uprawnieniami.
  • w przypadku tych błędów żądania:
   • IneligibleOwner
 • ALREADY_EXISTS, jeśli zaproszenie dla określonego użytkownika i zajęć już istnieje.

Żądanie HTTP

POST https://classroom.googleapis.com/v1/invitations

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Invitation.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Invitation.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.