Method: invitations.create

Tworzy zaproszenie. W danym momencie może istnieć tylko jedno zaproszenie dla użytkownika i na kurs. Aby wprowadzić zmiany, usuń i utwórz ponownie zaproszenie.

Zwraca ona następujące kody błędów:

 • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie może tworzyć zaproszeń na ten kurs lub błędów dostępu.
 • NOT_FOUND, jeśli kurs lub użytkownik nie istnieje.
 • FAILED_PRECONDITION:
  • jeśli żądane konto jest wyłączone.
  • jeśli użytkownik ma już tę rolę lub rolę z większymi uprawnieniami.
  • w przypadku tych błędów żądania:
   • Nieodpowiedni właściciel
 • ALREADY_EXISTS, jeśli zaproszenie dla określonego użytkownika i kursu już istnieje.

Żądanie HTTP

POST https://classroom.googleapis.com/v1/invitations

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Invitation.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Invitation.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.