Method: courses.update

Aktualizuje zajęcia.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma uprawnień do zmodyfikowania żądanego kursu lub występuje błędy dostępu.
  • NOT_FOUND, jeśli nie ma zajęć o podanym identyfikatorze.
  • FAILED_PRECONDITION w przypadku tych błędów żądania:
    • CourseNotModifiable

Żądanie HTTP

PUT https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
id

string

Identyfikator kursu do zaktualizowania. Może to być identyfikator przypisany przez Classroom lub alias.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Course.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Course.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.