Method: courses.delete

Usuwa zajęcia.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma uprawnień do usunięcia żądanego kursu lub nie spełnia błędów dostępu.
  • NOT_FOUND, jeśli nie ma zajęć o podanym identyfikatorze.

Żądanie HTTP

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
id

string

Identyfikator zajęć do usunięcia. Może to być identyfikator przypisany przez Classroom lub alias.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.