Method: courses.create

Tworzy kurs.

Użytkownik określony w polu ownerId jest właścicielem utworzonego kursu i został dodany jako nauczyciel. Użytkownik bez uprawnień administracyjnych może tworzyć zajęcia tylko Ty jako właściciel. Administratorzy domen mogą tworzyć kursy należące do dowolnych użytkowników w ich domenie.

Zwraca ona następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie może tworzyć kursów lub błąd dostępu.
  • NOT_FOUND, jeśli nauczyciel główny nie jest prawidłowym użytkownikiem.
  • FAILED_PRECONDITION, jeśli konto właściciela kursu jest wyłączone lub wystąpiły te błędy:
    • Nie można przekazać własności zajęć
    • Osiągnięto limit użytkowników członkostwa w grupach
  • ALREADY_EXISTS, jeśli alias został określony w id i już istnieje.

Żądanie HTTP

POST https://classroom.googleapis.com/v1/courses

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Course.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Course.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.