Method: courses.checkAddOnCreationEligibility

Wskazuje, czy użytkownik może tworzyć załączniki dodatków w danym kursie.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma dostępu do żądanego kursu lub występuje błąd dostępu.
  • INVALID_ARGUMENT, jeśli żądanie jest uszkodzone.
  • NOT_FOUND, jeśli żądany kurs nie istnieje.

Żądanie HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}:checkAddOnCreationEligibility

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

To pole jest wymagane. Identyfikator zajęć.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Określa, czy nauczyciel może tworzyć załączniki dodatków do zajęć.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "courseId": string,
  "isCreateAttachmentEligible": boolean
}
Pola
courseId

string

Niezmienne. Identyfikator zajęć.

isCreateAttachmentEligible

boolean

Określa, czy nauczyciel może tworzyć załączniki dodatków w tych zajęciach.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.addons.teacher

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.