Method: courses.courseWorkMaterials.get

Zwraca materiał do pracy nad kursem.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik wysyłający prośbę nie ma dostępu do żądanego kursu lub materiałów do pracy albo z powodu błędów dostępu.
  • INVALID_ARGUMENT, jeśli żądanie jest uszkodzone.
  • NOT_FOUND, jeśli żądany materiał z kursu lub pracy nie istnieje.

Żądanie HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWorkMaterials/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

Identyfikator zajęć. Może to być identyfikator przypisany przez Classroom lub alias.

id

string

Identyfikator materiału szkoleniowego.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu CourseWorkMaterial.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterials
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterials.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.