Method: courses.courseWork.delete

Usuwa zadanie.

To zgłoszenie musi przesłać projekt w Konsoli programisty z identyfikatorem klienta OAuth użytym do utworzenia odpowiedniego elementu roboczego dotyczącego kursu.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli projekt deweloperski, który wysłał prośbę, nie utworzył odpowiedniego zadania na zajęciach, a użytkownik wysyłający prośbę nie może usunąć żądanego kursu lub z powodu błędów dostępu.
  • FAILED_PRECONDITION, jeśli żądane zadanie w kursie zostało już usunięte.
  • NOT_FOUND, jeśli nie ma zajęć o podanym identyfikatorze.

Żądanie HTTP

DELETE https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWork/{id}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

Identyfikator zajęć. Może to być identyfikator przypisany przez Classroom lub alias.

id

string

Identyfikator zadania do usunięcia. Jest to identyfikator przypisany przez Classroom.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.