Method: courses.announcements.create

Tworzy ogłoszenie.

Ta metoda zwraca następujące kody błędów:

  • PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik proszący o dostęp nie ma dostępu do żądanego kursu, utwórz ogłoszenia w ramach tego kursu, udostępnij załącznik z Dysku lub wystąpi błędy dostępu.
  • INVALID_ARGUMENT, jeśli żądanie jest uszkodzone.
  • NOT_FOUND, jeśli żądany kurs nie istnieje.
  • FAILED_PRECONDITION w przypadku tego błędu żądania:
    • AttachmentNotVisible

Żądanie HTTP

POST https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/announcements

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
courseId

string

Identyfikator zajęć. Może to być identyfikator przypisany przez Classroom lub alias.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Announcement.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Announcement.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.announcements

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.