ModifyIndividualStudentsOptions

Zawiera pola, które pozwalają dodawać lub usuwać uczniów z zadań lub ogłoszeń, na których assigneeMode ma wartość INDIVIDUAL_STUDENTS.

Zapis JSON
{
  "addStudentIds": [
    string
  ],
  "removeStudentIds": [
    string
  ]
}
Pola
addStudentIds[]

string

Identyfikatory uczniów, którzy mają zostać dodani do tego zadania lub ogłoszenia.

removeStudentIds[]

string

Identyfikatory uczniów, których chcesz usunąć z dostępu do tego ogłoszenia/ogłoszenia.