Omówienie tworzenia aplikacji Google Chat do importowania danych użytkowników

Aby zaimportować do Google Chat dane użytkownika z innych platform do przesyłania wiadomości, możesz utworzyć aplikację Google Chat i użyć trybu importowania pokoju czatu. W trybie importu aplikacje do obsługi czatu mogą importować dotychczasowe wiadomości, załączniki, reakcje, subskrypcje i elementy pokoi z innych platform do odpowiadających im zasobów REST. Spacji w trybie importowania możesz używać tylko podczas importowania. Po utworzeniu pokoju w trybie importowania aplikacje do obsługi czatu mają 30 dni na importowanie danych pokoju.

Dlaczego warto używać pokoi w trybie importowania

Pokoje w trybie importowania są wygodniejsze dla użytkowników, którzy przechodzą z innych platform komunikacyjnych na Google Chat. W porównaniu z kopiowaniem danych źródłowych do zwykłych przestrzeni użycie pokoi w trybie importowania ma następujące zalety:

  • Zachowanie sygnatur czasowych utworzenia zasobów. Możesz ustawić czas historyczny utworzenia pokoju i zasobów wiadomości, aby aplikacje Google Chat mogły zachować kontekst historyczny podczas rozpowszechnienia Google Chat przez użytkowników. Więcej informacji znajdziesz w artykule Importowanie danych do Google Chat.
  • W trybie importowania użytkownicy nie mogą wyświetlać pokoi ani uzyskiwać do nich dostępu. Aby zapobiec ingerencji użytkownika w obszar, w którym trwa importowanie danych, lub aby uniknąć dezorientacji użytkownika wynikającej z wyświetlania trwającego importu danych, spacje w trybie importu są ukryte przed użytkownikami. Po zakończeniu trybu importowania pokoju możesz dodać do niego użytkowników.
  • Google Chat wyłącza powiadomienia w trybie importowania, aby użytkownicy mogli uniknąć niepotrzebnych alertów o migracji.

Zasoby z Google Chat obsługiwane w pokojach w trybie importowania

Za pomocą pokoi w trybie importowania możesz importować te zasoby interfejsu Google Chat API:

Mapowanie danych źródłowych na zasoby Google Chat

Podczas importowania danych ze źródłowych platform do przesyłania wiadomości do Google Chat zapoznaj się z obsługiwanymi zasobami, które możesz utworzyć w Google Chat. Następnie określ encje źródłowe, które chcesz zaimportować, i zmapuj je na zasoby Google Chat. Po zaplanowaniu mapowania zasobów odczytaj encje ze źródłowej platformy do obsługi wiadomości i zapisz je w pokojach w trybie importowania.