Autoryzowanie aplikacji Google Chat do importowania danych

Interfejs Google Chat API umożliwia aplikacjom importowanie danych z innych platform do obsługi wiadomości do Google Chat za pomocą pokoi w trybie importowania. Więcej informacji znajdziesz w artykule Importowanie danych wiadomości z innej usługi do Google Chat.

Aby odczytywać i zapisywać zasoby w pokojach w trybie importowania, musisz uwierzytelnić aplikacje Google Chat za pomocą konta usługi. Przyznaj kontu usługi następujący zakres autoryzacji interfejsu Chat API przez administratora: https://www.googleapis.com/auth/chat.import.

Tylko administratorzy domeny Google Workspace mogą przyznać ten zakres protokołu OAuth do kont usługi w ramach przekazywania dostępu w całej domenie. Każda domena, w której aplikacja Google Chat tworzy pokoje w trybie importowania, musi mieć ten zakres protokołu OAuth. Po przekazaniu kontu usługi uprawnień w całej domenie w tym zakresie aplikacje Google Chat mogą uzyskiwać dostęp do pokoi w trybie importowania, podejmując rolę konta użytkownika.

W niektórych przypadkach konto użytkownika do przyjmowania innej tożsamości może nie być dostępne. W takich przypadkach aplikacja Google Chat może użyć w zamian danych logowania do konta usługi. Jeśli na przykład usuniesz konto użytkownika użyte podczas tworzenia wiadomości, aplikacja Google Chat będzie mogła użyć własnych danych logowania do konta usługi, aby utworzyć wiadomość z tą samą treścią. Aplikacje do obsługi czatu mają dostęp do pokoi w trybie importowania jako aplikacje za pomocą danych logowania konta usługi z tym zakresem protokołu OAuth: https://www.googleapis.com/auth/chat.bot.

Podczas importowania zasobów do pokoju trybu importu nie są wymagane żadne inne zakresy interfejsu Google Chat API. Aplikacje do obsługi czatu mogą importować treści tylko do utworzonych przez siebie pokoi w trybie importowania, a nie do pokoi w trybie importowania utworzonych przez inne aplikacje.

W tabeli poniżej znajdziesz metody zasobów, które aplikacje Google Chat mogą wywoływać w pokojach w trybie importowania, a także obsługiwane przez nie rodzaje uwierzytelniania:

Metoda zasobu

Obsługa podszywania się pod innego użytkownika

Dane logowania do konta usługi są obsługiwane

spaces.create

Tak

Nie

spaces.get

Nie

Tak

spaces.update

Tak

Nie

spaces.delete

Tak

Nie

spaces.completeImport

Tak

Nie

spaces.messages.create

Tak

Tak

spaces.messages.delete

Tak

Tak

spaces.messages.get

Nie

Tak

spaces.messages.list

Tak

Nie

spaces.messages.update

Tak

Tak

spaces.messages.reactions.create

Tak

Nie

spaces.messages.reactions.delete

Tak

Nie

spaces.members.create

Tak

Nie

spaces.members.delete

Tak

Nie

spaces.members.list

Tak

Nie

media.upload

Tak

Nie