สตรีมมิงแบบสด

Cast SDK มี API ในตัวเพื่อรองรับเนื้อหาสด ซึ่งรวมถึง UI ที่ยืดหยุ่นและพร้อมใช้งานทันที พร้อมใช้งานร่วมกับ API ที่จะช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างประสบการณ์การใช้งานแบบสดได้ผ่านทางโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด Live API รองรับการแสดงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ข้อมูลเมตาของโปรแกรม การควบคุม DVR และหน้าต่างที่ค้นหาได้

คําแนะนํานี้สาธิตวิธีกําหนดค่าสตรีมให้กับ Live API รวมถึงโค้ดและตัวอย่างข้อมูลเมตาสําหรับการกําหนดค่าสถานการณ์หลักแบบสด รวมถึงภาพหน้าจอที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละสถานการณ์มีลักษณะอย่างไร