การลงทะเบียน

คุณต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชันหากใช้ตัวรับสื่อจัดรูปแบบหรือสร้างตัวรับสื่อที่กําหนดเอง หลังจากที่คุณลงทะเบียนแอปพลิเคชันแล้ว คุณจะได้รับรหัสแอปพลิเคชันซึ่งใช้โดยแอปพลิเคชันของผู้ส่งเพื่อเรียก API เช่น ในการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันตัวรับสัญญาณบนเว็บ

ถ้าคุณใช้ตัวรับสื่อเริ่มต้น คุณจะไม่ต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชันของคุณ เครื่องรับสื่อเริ่มต้นไม่อนุญาตให้คุณระบุสไตล์ใดๆ ให้กับ UI ของโปรแกรมเล่นสื่อ และใช้ค่าคงที่ที่ระบุเป็นรหัสแอปพลิเคชัน

นอกจากนี้ คุณต้องลงทะเบียนอุปกรณ์ Google Cast เพื่อให้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน Web Receiver ก่อนที่จะเผยแพร่ เมื่อคุณเผยแพร่แอปพลิเคชันตัวรับสัญญาณแล้ว แอปพลิเคชันจะพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ Google Cast ทั้งหมด

แอปพลิเคชัน

การลงทะเบียนแอปพลิเคชันทําให้คุณสามารถทดสอบแอปพลิเคชันกับอุปกรณ์แคสต์ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะเผยแพร่แอปพลิเคชัน การเผยแพร่แอปพลิเคชันทําให้ แอป Cast พร้อมใช้งาน

ลงทะเบียนแอปพลิเคชันของคุณ

คุณต้องลงทะเบียน Styled Media Receiver หรือ Custom Receiver เพื่อรับรหัสแอปพลิเคชันที่ใช้กับการเรียก API จากแอปพลิเคชันผู้ส่ง

วิธีลงทะเบียนแอปพลิเคชันแคสต์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ แผงควบคุมสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Cast SDK
 2. จากหน้าภาพรวมหรือหน้าแอปพลิเคชัน ให้คลิกเพิ่มแอปพลิเคชันใหม่
 3. เลือกประเภทของแอป Web Receiver ที่คุณจะใช้ ดังนี้

  • ตัวรับสัญญาณที่กําหนดเอง

   เลือกตัวเลือกนี้หากแอปต้องใช้คอมโพเนนต์อินเทอร์เฟซผู้ใช้หรือรูปแบบการโต้ตอบที่ Styled Media Receiver ไม่ได้ให้บริการ นอกจากนี้ ยังอาจเลือกตัวรับสัญญาณที่กําหนดเองหากประเภทเนื้อหาของคุณไม่อยู่ในรายชื่อประเภทสื่อที่รองรับของ ตัวจัดรูปแบบสื่อ

   โปรดทราบว่าตัวเลือกนี้กําหนดให้คุณต้องสร้างเว็บแอปที่สมบูรณ์ สําหรับเว็บแอป

   โปรดอ่านรายละเอียดที่หัวข้อแอปพลิเคชันตัวรับสัญญาณที่กําหนดเอง

  • ตัวรับสื่อที่จัดรูปแบบแล้ว

   เลือกตัวเลือกนี้หากแอปสตรีมเนื้อหาวิดีโอหรือเสียงโดยใช้ประเภทสื่อที่รองรับอย่างใดอย่างหนึ่ง และคุณต้องการระบุอินเทอร์เฟซผู้ใช้บนทีวีที่ใช้ UI ของโปรแกรมเล่นสื่อเริ่มต้นหรือชุดสไตล์ที่กําหนดเองนอกเหนือจาก UI โปรแกรมเล่นสื่อเริ่มต้น

   รูปแบบที่กําหนดเองที่คุณอาจระบุช่วยให้คุณกําหนดรูปลักษณ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของ UI โปรแกรมเล่น (เช่น หน้าจอแนะนําและแถบความคืบหน้า) ได้ง่ายๆ เพียงให้ไฟล์ CSS ซึ่งคุณไม่จําเป็นต้องสร้างแอปตัวรับ

   โปรดอ่านรายละเอียดที่หัวข้อตัวรับสื่อจัดรูปแบบ

 4. กรอกรายละเอียดแอป "ผู้รับเว็บ" ดังนี้

  1. ป้อนชื่อแอปในช่องชื่อ

   นี่คือชื่อแอปพลิเคชันตามที่ปรากฏในระหว่างที่ตัวรับสัญญาณกําลังโหลด หรืออยู่ในสถานะ "ไม่ใช้งาน" หากคุณกําลังใช้ตัวรับสื่อจัดรูปแบบ ถ้าคุณใช้ตัวรับที่กําหนดเอง ค่าของช่องนี้คือค่าเริ่มต้นสําหรับสถานะแอปพลิเคชัน หากไม่ได้ตั้งค่าไว้โดยใช้เมธอด setApplicationState

  2. ระบุลักษณะที่ปรากฏของแอปผู้รับเว็บ

   • สําหรับตัวรับที่กําหนดเอง ให้ระบุ URL ของแอปในช่อง URL

    ป้อน URL ที่อุปกรณ์ Google Cast ควรขอเมื่อโหลดแอป Web Receiver ในระหว่างการพัฒนา URL จะสามารถใช้ HTTP แต่เมื่อแอปเผยแพร่ ก็จะต้องใช้ HTTPS URL นี้อาจใช้สําหรับหน้า HTML หรือไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่เข้าถึงได้จากเว็บเบราว์เซอร์ สามารถใช้ Web Receiver อยู่บนที่อยู่ IP ภายใน (ที่ลงทะเบียนโดย NAT) แต่ไม่อยู่ใน localhost เนื่องจากแทบจะไม่ใช่โดเมนระดับบนสุด แม้ว่าแอปผู้รับเว็บจะต้องแสดงผ่าน SSL (HTTPS) เมื่อเผยแพร่ แต่เนื้อหาที่โหลดบนแอปตัวรับสัญญาณอาจแสดงผ่าน HTTP

   • สําหรับ Styled Media Receiver ให้ระบุ URL ของสไตล์ชีตในช่อง URL ของสกิน

    ระบุ URL แบบ HTTPS ที่นําไปยังไฟล์ CSS ที่อยู่บนเว็บไซต์ของคุณเอง หากต้องการใช้รูปแบบเริ่มต้น ให้เว้นช่องนี้ว่างไว้ คุณแก้ไขข้อมูลนี้ภายหลังได้ทุกเมื่อหากต้องการ หรืออัปเดตรูปแบบที่กําหนดเอง

   • เลือกหรือไม่เลือกช่องทําเครื่องหมายรองรับการแคสต์แบบส่งต่อ

    การแคสต์แบบส่งต่อช่วยให้เว็บตัวรับสัญญาณรองรับการแคสต์จากผู้ส่งที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับตัวรับ หากต้องการปิดใช้ การส่งต่อสําหรับผู้รับ ให้ยกเลิกการเลือกช่องนี้

   • เลือกหรือไม่เลือกช่องทําเครื่องหมายรองรับการแคสต์ไปยังอุปกรณ์เสียงเท่านั้น

    หากต้องการอนุญาตให้แอปค้นพบอุปกรณ์ Google Cast สําหรับเสียง ให้ทําเครื่องหมายที่ช่องนี้ หากต้องการปิดใช้การสนับสนุนสําหรับอุปกรณ์แบบเสียงอย่างเดียว ให้ยกเลิกการเลือกช่องนี้ โปรดดูที่อุปกรณ์เสียงสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 5. คลิกบันทึก

  รายละเอียดการจดทะเบียน เช่น รหัสแอปพลิเคชัน ชื่อ ประเภท และสถานะจะปรากฏ จดรหัสแอปพลิเคชันไว้ เพราะคุณจะระบุ พร้อมกับการเรียกใช้ Cast API ของแอปพลิเคชัน

 6. คลิกเสร็จสิ้นเพื่อกลับไปที่หน้าแอปพลิเคชัน

แก้ไขข้อมูลแอปพลิเคชัน

ก่อนจะเผยแพร่แอปพลิเคชันได้ คุณต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างก่อน นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปเดต ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่คุณให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียน

เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลแอปพลิเคชัน:

 1. ในแผงควบคุมสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Cast SDK จากหน้าภาพรวมหรือหน้าแอปพลิเคชัน คลิกรหัสแอปพลิเคชัน หรือคลิกแก้ไขสําหรับแอปพลิเคชันที่คุณต้องการแก้ไข
 2. ในช่องชื่อ ให้อัปเดตชื่อที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียนแอปพลิเคชัน
 3. สําหรับแอปพลิเคชันตัวรับที่กําหนดเอง ในฟิลด์ URL ให้อัปเดตตําแหน่งของแอปพลิเคชัน Web Receiver ที่คุณลงทะเบียนไว้
 4. สําหรับแอปพลิเคชัน Styled Receiver ในช่อง URL สกิน ให้อัปเดตตําแหน่งของสไตล์ชีตของแอปพลิเคชัน
 5. เลือกหรือไม่เลือกช่องทําเครื่องหมายรองรับการแคสต์แบบส่งต่อ

  การแคสต์แบบส่งต่อช่วยให้เว็บตัวรับสัญญาณรองรับการแคสต์จากผู้ส่งที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับตัวรับ หากต้องการปิดใช้การส่งต่อแบบส่งต่อ สําหรับผู้รับ ให้ยกเลิกการเลือกช่องนี้

 6. เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทําเครื่องหมายรองรับการแคสต์ไปยังอุปกรณ์เสียงเท่านั้น

  หากต้องการอนุญาตให้แอปค้นพบอุปกรณ์ Google Cast สําหรับเสียง ให้เลือกช่องนี้ หากต้องการปิดใช้การสนับสนุนเฉพาะอุปกรณ์เสียง ให้ยกเลิกการเลือกช่องนี้ ดูอุปกรณ์เสียงสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 7. ในส่วนรายละเอียดผู้ส่ง ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้สําหรับแต่ละแพลตฟอร์มที่แอปรองรับ

  • Android

   • ชื่อเต็มของแพ็กเกจแอปพลิเคชันของคุณ
  • iOS

   • รหัส iTunes และรหัสชุดที่ Apple ต้องใช้
   • URI การเปิดใช้แอป โดยใช้ URI ที่แอป Google Home ใช้เพื่อเปิดแอป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ URI ที่จําเป็นได้ที่การใช้สคีม URL เพื่อสื่อสารกับแอป
  • เว็บ

   • URL ของเว็บไซต์สําหรับแอปพลิเคชันของคุณ
 8. ในส่วนรายละเอียดรายการ ให้เลือกว่าจะแสดงแอปพลิเคชัน ในผลิตภัณฑ์และบริการของ Google เช่น chromecast.com/apps หรือไม่

 9. จากเมนูแบบเลื่อนลงหมวดหมู่ ให้เลือกหมวดหมู่ที่อธิบายแอปพลิเคชันของคุณได้ดีที่สุด

  หมายเหตุ: แอปต้องรองรับประเภทสื่อที่อธิบายไว้ที่นี่ รวมถึงการตั้งค่าที่บ่งชี้โดยนัยด้วยการตั้งค่าอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หากแอปรองรับ Google Cast for audio และคุณเลือก TV & Movies ที่นี่ แอปต้องรองรับอุปกรณ์เสียงเท่านั้นตามที่อธิบายไว้ในอุปกรณ์เสียง รวมทั้งข้อกําหนดต่างๆ สําหรับการเล่นวิดีโอ

 10. หากต้องการอธิบายประเทศที่แอปพร้อมใช้งาน ให้เลือกปุ่มตัวเลือกทุกประเทศหรือเฉพาะในบางประเทศ หาก ระบุประเทศ ให้เลือกช่องของประเทศเหล่านั้นในรายการที่ปรากฏ

 11. ในช่องชื่อ ให้ระบุชื่อที่สื่อความหมายสําหรับแอปพลิเคชัน

  ใช้อักขระไม่เกิน 50 ตัว ตัวอย่างเช่น "YouTube"

 12. ในช่องคําอธิบาย ให้ป้อนคําอธิบายสําหรับแอปพลิเคชัน

  ใช้อักขระไม่เกิน 80 ตัว ตัวอย่างเช่น "เพลิดเพลินไปกับช่อง YouTube ที่คุณชื่นชอบบนหน้าจอที่ดีที่สุดในบ้าน"

 13. ในส่วนกราฟิก ให้คลิกเครื่องหมายบวกเพื่ออัปโหลดรูปภาพไอคอนสําหรับแอปพลิเคชัน

  รูปภาพต้องมีขนาด 512 X 512 พิกเซล และมีพื้นหลังโปร่งใส

 14. ในส่วนเพิ่มคําแปลของคุณเอง หากคุณต้องการใส่คําแปลให้กับช่องชื่อและคําอธิบาย ให้เลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลง คลิกเพิ่มและป้อนข้อความที่แปลแล้วในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น คุณยังสามารถอัปโหลดรูปภาพสําหรับไอคอนที่เจาะจงสําหรับคําแปลนั้นได้ด้วย

 15. เมื่ออัปเดตข้อมูลการสมัครเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึก

เผยแพร่แอปพลิเคชัน

การเผยแพร่แอปพลิเคชันทําให้แอปพลิเคชันพร้อมใช้งาน ในอุปกรณ์ Cast ทั่วโลก และยังสร้างรายชื่อสําหรับแอปพลิเคชันของคุณในผลิตภัณฑ์และบริการของ Google เช่น ไซต์รายการสําหรับ chromecast.com/apps ซึ่งผู้ใช้สามารถสํารวจและดาวน์โหลดแอปของคุณได้ หากคุณเลือกแสดงแอปพลิเคชันของคุณเมื่อแก้ไขข้อมูลแอปพลิเคชันในขั้นตอนที่ 6 ด้านบน ข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏใน chromecast.com/apps หลังจากได้รับการเผยแพร่แล้ว

วิธีเผยแพร่แอปพลิเคชัน

 1. ในแผงควบคุมสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Cast SDK จากหน้าภาพรวมหรือหน้าแอปพลิเคชันสําหรับแอปพลิเคชันที่คุณต้องการเผยแพร่ ให้คลิกเผยแพร่

  หากข้อมูลแอปพลิเคชันของคุณสมบูรณ์ หน้าจอแสดงตัวอย่างจะปรากฏพร้อมกับข้อมูลแอปพลิเคชันที่คุณป้อนในแก้ไขข้อมูลแอปพลิเคชัน มิฉะนั้น จะมีข้อความปรากฏขึ้น ให้คุณระบุข้อมูลที่คุณต้องการ

 2. คุณสามารถคลิกแก้ไขเพื่อย้อนกลับและอัปเดตข้อมูลใดๆ

 3. หากพร้อมที่จะเผยแพร่แอปพลิเคชันแล้ว ให้คลิกเผยแพร่

สถิติ

แผงควบคุมสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Cast SDK ติดตามประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันคุณ สําหรับแต่ละแอปพลิเคชันที่เผยแพร่ในหน้าแอปพลิเคชันหรือภาพรวม คุณสามารถดูข้อมูลประสิทธิภาพได้โดยคลิกดูในคอลัมน์สถิติ

โดยข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

 • จํานวนเครื่องรับการแคสต์ที่เปิดแอปพลิเคชัน
 • จํานวนเซสชันที่เปิด
 • เวลาการเล่นสื่อโดยเฉลี่ย (นาที) ต่อเซสชัน

หากแพลตฟอร์มอื่นๆ ปรากฏในสถิติ นั่นหมายความว่าผู้ส่งไม่ได้ระบุแพลตฟอร์มนั้นไว้ เช่น ถ้าผู้ส่ง iOS เก่าไม่ได้รับการอัปเดต

อุปกรณ์

โดยค่าเริ่มต้น อุปกรณ์ Google Cast (เช่น Chromecast หรืออุปกรณ์ Android TV) ไม่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อการพัฒนาและการทดสอบ หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์การพัฒนาและเข้าถึงแอป Web Receiver ที่ยังไม่เผยแพร่ในระหว่างการพัฒนาได้ คุณจะต้องลงทะเบียนอุปกรณ์กับแอป การลงทะเบียนยังทําให้ผู้รับเข้าถึงจากหน้าต่างเบราว์เซอร์ระยะไกลเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องได้ด้วย (ดูการแก้ไขข้อบกพร่อง)

วิธีลงทะเบียนอุปกรณ์ Google Cast

 1. ตั้งค่าอุปกรณ์ Google Cast และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับคอมพิวเตอร์

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการตั้งค่าอุปกรณ์แคสต์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ในคอมพิวเตอร์ ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ Cast

 3. ลงชื่อเข้าใช้ Google Cast SDK Developer Console

 4. ค้นหาหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ที่คุณต้องการลงทะเบียน

 5. จากหน้าภาพรวมหรือหน้าอุปกรณ์ ให้คลิกเพิ่มอุปกรณ์ใหม่

 6. ป้อนหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์

 7. ป้อนคําอธิบายและคลิกตกลง

  นี่เป็นชื่อที่เหมาะกับอุปกรณ์เท่านั้น (ไม่จําเป็นต้องตรงกับ ชื่อที่คุณตั้งลงในอุปกรณ์ในระหว่างการตั้งค่าผู้ใช้)

 8. รอ 15 นาทีก่อนดําเนินการต่อ

  เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ สถานะของอุปกรณ์จะแสดงเป็น "พร้อมสําหรับการทดสอบ"

 9. รีสตาร์ทอุปกรณ์ Cast: ถอดสายไฟหรือสาย USB ออกจากอุปกรณ์แล้วเชื่อมต่อใหม่

ค้นหาหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์

หากต้องการค้นหาหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ คุณสามารถแคสต์หน้า คอนโซลของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Cast ไปยังอุปกรณ์ได้

 1. คลิกปุ่ม "แคสต์" (เหมือนกับว่าคุณกําลังส่งหน้านี้อยู่)

  ข้อความแจ้งจะแสดงแท็บ "แคสต์" และแสดงอุปกรณ์ที่มี

 2. จากเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือกอุปกรณ์ ที่คุณต้องการรับหมายเลขซีเรียล

  • สําหรับอุปกรณ์แสดงผล หมายเลขซีเรียลจะแสดงบนหน้าจอทีวีและจะถูกอ่านในลําโพงทีวี (เพื่อช่วยแยกความแตกต่างของ 0 และ O)
  • สําหรับอุปกรณ์เสียง หมายเลขซีเรียลจะถูกอ่านในลําโพงที่กําลังแคสต์

หมายเลขซีเรียลของซอฟต์แวร์ Android TV

อุปกรณ์ Android TV (ATV) มีหมายเลขซีเรียลหลายหมายเลขเชื่อมโยงกัน หมายเลขซีเรียลของซอฟต์แวร์ (แคสต์) นั้นมาจากการแคสต์หน้าคอนโซลของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Cast ไปยังอุปกรณ์ ATV ตามที่ระบุไว้ด้านบน หรือโดยการนําอุปกรณ์ ATV เข้าสู่โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แล้วดูในการตั้งค่า Cast สําหรับหมายเลขซีเรียลของซอฟต์แวร์

ในการกําหนดให้อุปกรณ์ ATV อยู่ในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ระบบ > เกี่ยวกับ > บิวด์ระบบปฏิบัติการ Android TV และคลิกบิวด์หลายครั้งจนกว่าอุปกรณ์จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณอยู่ในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หากต้องการดูหมายเลขซีเรียลเพียงครั้งเดียวในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ไปที่การตั้งค่า > ค่ากําหนดอุปกรณ์ > Chromecast ในตัว หรือการตั้งค่า > ระบบ > Cast ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ATV ของคุณ และคุณจะเห็นหมายเลขซีเรียลของซอฟต์แวร์ปรากฏ

โปรดทราบว่าเมื่ออุปกรณ์ ATV รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น หมายเลขซีเรียลของซอฟต์แวร์จะเปลี่ยนไป หลังจากรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานแล้ว ให้ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อค้นหาหมายเลขซีเรียลของซอฟต์แวร์ และลงทะเบียนหมายเลขซีเรียลของซอฟต์แวร์ใหม่ของอุปกรณ์อีกครั้งด้วยคอนโซลของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Cast

ปัญหาเกี่ยวกับบัญชี

ฉันต้องการยกเลิกการลงทะเบียนแผงควบคุมสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Cast

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ $5 นั้นไม่มีการคืนเงิน

ฉันไม่สามารถเข้าถึง Google Cast Developer Console ได้อีกต่อไป

หากก่อนหน้านี้คุณได้รับอีเมลจากเราซึ่งระบุว่าบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณถูกระงับเนื่องจากละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการหรือนโยบายเนื้อหาของเราหลายข้อ โปรดตอบกลับอีเมลฉบับนี้หากคุณต้องการคําชี้แจงเพิ่มเติม

แอปของฉันถูกนําออกจาก Google Cast

แอปพลิเคชันที่ถูกนําออกจะนับเป็นการประท้วงสถานะดีของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ การละเมิดนโยบายหลายครั้งหรือการละเมิดที่ร้ายแรงอาจส่งผลให้ บัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณถูกระงับได้

การนําออกหมายความว่าผู้ใช้จะไม่สามารถดูหรือเข้าถึงแอปพลิเคชันที่นําออกไปแล้วได้ หากข้อมูลรับรองนักพัฒนาซอฟต์แวร์ยังอยู่ในสถานะที่ดีด้วย Google Cast และลักษณะของแอปพลิเคชันอนุญาตให้ทํางานได้ คุณอาจแก้ไขและเผยแพร่อินสแตนซ์ใหม่ที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของแอปพลิเคชัน

อย่าเผยแพร่แอปพลิเคชันที่ถูกนําออกไปซ้ําอีกจนกว่าจะแก้ไขการละเมิดนโยบาย

ฉันต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของฉัน

คุณไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับ บัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Cast ได้ หากคุณทํางานให้กับองค์กร เราขอแนะนําให้คุณใช้อีเมลของทีมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการเข้าถึงในอนาคต

ฉันมีปัญหาอื่น

โปรดดูหน้าการสนับสนุน Cast SDK