แอปตัวรับสัญญาณระบบสัมผัส

ตัวรับเล่นเนื้อหาในอุปกรณ์ที่อาจมีความสามารถในการควบคุมด้วยการสัมผัสหรือไม่ ผู้รับต้องตอบสนองต่อการทำงานในแอปผู้ส่งทันที ตลอดจนผ่านการควบคุมด้วยการสัมผัส

ตัวอย่างความคิดเห็นเกี่ยวกับ UI ของผู้รับ

 • กำลังเล่น
 • หยุดชั่วคราว
 • ตำแหน่งการเล่น / การกรอวิดีโอ
 • กำลังบัฟเฟอร์

  UI ของผู้รับ

ต้องระบุ
  A   สำหรับตัวรับสัญญาณวิดีโอและเสียง ให้สร้างแอปตัวรับสัญญาณให้ปรับตามความละเอียดและสัดส่วนภาพของหน้าจอได้

วิดีโอ

UI ตัวรับวิดีโอ

เสียง

UI ตัวรับสัญญาณเสียง


  B   สำหรับตัวรับสัญญาณวิดีโอและเสียง ห้ามแสดงองค์ประกอบที่แนะนำท่าทางสัมผัสการแตะ เช่น ไม่แสดงองค์ประกอบที่โผล่ขึ้นมาเพื่อระบุท่าทางสัมผัสการปัด
  C   สำหรับตัวรับสัญญาณวิดีโอและเสียง ห้ามแสดงองค์ประกอบใดๆ ที่จะแนะนำการโต้ตอบด้วยการสัมผัส
  D   สำหรับตัวรับสัญญาณเสียง ห้ามแสดงองค์ประกอบประเภทการควบคุมใดๆ เช่น แถบความคืบหน้า


ไม่ควร: แสดงองค์ประกอบที่โผล่ขึ้นมา ไอคอนที่อาจมีลักษณะเหมือนปุ่มหรือองค์ประกอบประเภทการควบคุม


  E   สำหรับตัวรับสัญญาณวิดีโอ ห้ามแสดงข้อมูลเมตาหรือองค์ประกอบการควบคุมบนตัวรับระหว่างการเล่น รวมถึงขณะอยู่ในสถานะหยุดชั่วคราว เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับตัวควบคุมที่แสดงโดยระบบ


ไม่ควร: แสดงข้อมูลเมตาและการควบคุม


  F   สำหรับตัวรับสัญญาณเสียง ให้วางองค์ประกอบของข้อมูลเมตาทั้งหมดไว้เหนือพื้นที่ที่ป้องกันเพื่อไม่ให้ซ้อนทับกับตัวควบคุมที่แสดงโดยระบบ

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • ข้อความทั้งหมดควรอ่านได้ชัดเจนในระยะ 5 ถึง 10 ฟุตจากหน่วยที่แสดง
 

  แอปของผู้รับไม่มีการใช้งาน

หน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งานจะแสดงบนตัวรับสัญญาณเมื่อตัวรับทำงานเบื้องหน้า แต่ไม่มีเนื้อหาที่เล่นอยู่

ต้องระบุ
  A   ระบุแอปของผู้รับที่โหลด โดยใช้โลโก้แอป
  B   วางองค์ประกอบทั้งหมดรวมถึงโลโก้แอปใดก็ตามเหนือ พื้นที่ที่ป้องกันเพื่อไม่ให้ซ้อนทับกับตัวควบคุมใดๆ ที่ระบบแสดง

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • ระบุว่าแอปโหลดขึ้นมาโดยแสดงข้อความ "พร้อมแคสต์"
 • หยุดการทำงานของผู้รับหากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 5 นาที และยกเลิกการเชื่อมต่อแอปของผู้ส่งที่เชื่อมต่อแล้ว เมื่อหยุดการทำงาน หน้าจอหลักของอุปกรณ์จะปรากฏขึ้นและจะช่วยป้องกันจอเบิร์น

 

  กำลังโหลดแอปของผู้รับ

เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องรับ แอปเครื่องรับจะต้องโหลดก่อนจึงจะแสดงสถานะไม่มีการใช้งานของแอปหรือเริ่มเล่นเนื้อหาได้

ต้องระบุ
  A   ระบุว่าแอปของผู้รับกำลังโหลดโดยการแสดงโลโก้แอป
  B   ระบุว่าแอปฝั่งผู้รับกำลังโหลดอยู่โดยแสดงไอคอนหมุนของการโหลดแบบเคลื่อนไหว

 

  การโหลดเนื้อหาของผู้รับ

ขณะกำลังโหลดเนื้อหาและก่อนที่เนื้อหาจะเริ่มเล่น ผู้รับควรแสดงข้อมูลเพื่อระบุว่ากำลังโหลดเนื้อหา

ต้องระบุ
  A   ระบุว่าเนื้อหาใดบ้างที่กำลังโหลดโดยการแสดงชื่อเนื้อหาหรืออาร์ตเวิร์ก
  B   ระบุว่าเนื้อหากำลังโหลดอยู่โดยแสดงไอคอนหมุนของการโหลดแบบเคลื่อนไหว

แนวทางปฏิบัติแนะนำ
เมื่อกลับมาเล่นเนื้อหาต่อ ให้กรอวิดีโอกลับ 5-10 วินาทีเพื่อให้ผู้ชมไม่พลาดเนื้อหาระหว่างการเปลี่ยนจากผู้ส่งเป็นผู้รับ

 

  การเล่นของผู้รับ

ต้องระบุ
  A   สำหรับตัวรับสัญญาณวิดีโอ อย่าแสดงองค์ประกอบใดๆ ระหว่าง การเล่น เมื่อแตะหน้าจอ ระบบจะแสดงตัวควบคุมโปรแกรมเล่น
  B   สำหรับตัวรับสัญญาณเสียง ให้วางองค์ประกอบข้อมูลเมตาทั้งหมดไว้เหนือพื้นที่ที่ป้องกันและไม่แสดงองค์ประกอบการควบคุมใดๆ เมื่อแตะหน้าจอ ระบบจะแสดง ตัวควบคุมโปรแกรมเล่น

วิดีโอ

ผู้ใช้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุมโปรแกรมเล่น

เสียง

ผู้ใช้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุมโปรแกรมเล่น

 

  ผู้รับหยุดชั่วคราว

ต้องระบุ
  A   สำหรับตัวรับสัญญาณวิดีโอ ห้ามแสดงองค์ประกอบใดๆ ขณะที่อยู่ในสถานะหยุดชั่วคราว ระบบจะแสดงตัวควบคุมโปรแกรมเล่นพร้อมปุ่มเล่นเพื่อระบุว่าหยุดเล่นชั่วคราว
  B   สำหรับตัวรับสัญญาณเสียง ห้ามแสดงองค์ประกอบการควบคุมใดๆ ขณะที่อยู่ในสถานะหยุดชั่วคราว ระบบจะแสดงตัวควบคุมโปรแกรมเล่นพร้อมปุ่มเล่นเพื่อระบุว่าหยุดเล่นชั่วคราว

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • แอปตัวรับสัญญาณไม่ควรเล่นเนื้อหาต่อ เว้นแต่จะมีคำขอที่ชัดแจ้งจากผู้ใช้ให้เริ่มเล่น เช่น เล่นต่อหรือข้ามรายการในคิว
 • หยุดการทำงานของผู้รับหากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 20 นาที และยกเลิกการเชื่อมต่อแอปของผู้ส่งที่เชื่อมต่ออยู่ เมื่อหยุดการทำงาน หน้าจอหลักของอุปกรณ์จะปรากฏขึ้นและจะช่วยป้องกันหน้าจอไหม้
 • ให้สอดคล้องกับการใช้งานเซสชันในเบื้องหลังในอนาคต
 • หากเป็นไปได้ เมื่อตัวรับสัญญาณหยุดลงเนื่องจากไม่มีการใช้งาน ให้จัดเก็บตำแหน่งที่หยุดชั่วคราวเอาไว้เพื่อให้ผู้ใช้กลับมาเล่นต่อจากจุดนั้นได้ในภายหลัง

วิดีโอ

วิดีโอหยุดชั่วคราว

เสียง

เสียงหยุดชั่วคราว

 

  การบัฟเฟอร์ของผู้รับ

การบัฟเฟอร์ในอุปกรณ์รับจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาในการตอบสนองของเครือข่ายหรือปัจจัยอื่นๆ ทำให้การเล่นล่าช้า

ต้องระบุ
  A   อย่าแสดงองค์ประกอบใดๆ แม้ว่าบัฟเฟอร์จะดำเนินต่อไปเป็นเวลาหลายวินาที ผู้ใช้จะแตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุมโปรแกรมเล่นหรือปัดเพื่อย้อนกลับก็ได้

วิดีโอ

กำลังบัฟเฟอร์ของตัวรับ

เสียง

กำลังบัฟเฟอร์ของตัวรับ

 

  ผู้รับหยุดแคสต์

เมื่อการเล่นหยุดหรือหมดเวลา เครื่องรับจะแสดง UI ที่ไม่มีการใช้งานของเครื่องรับ

ต้องระบุ
  ก   ระบุแอปของผู้รับซึ่งโหลดหรือไม่มีการใช้งานโดยการแสดงโลโก้แอป
  B   วางองค์ประกอบทั้งหมดรวมถึงโลโก้แอปใดก็ตามเหนือ พื้นที่ที่ป้องกันเพื่อไม่ให้ซ้อนทับกับตัวควบคุมใดๆ ที่ระบบแสดง

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • ยกเลิกการเชื่อมต่อกับแอปตัวรับสัญญาณและหยุดไม่ให้ทำงานหากไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 5 นาที เมื่อหยุดแล้ว หน้าจอหลักของผู้รับจะปรากฏขึ้นและจะช่วยป้องกันจอเบิร์น

 

 

รูปภาพที่ใช้ในคู่มือการออกแบบนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก Blender Foundation ที่แชร์ภายใต้ลิขสิทธิ์หรือใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

 • Elephant's Dream: (c) ลิขสิทธิ์ 2006, Blender Foundation / Netherlands Media Art Institute / www.elephantsdream.org
 • Sintel: (ค) มูลนิธิ Blender ลิขสิทธิ์ | www.sintel.org
 • Tears of Steel: (CC) Blender Foundation | mango.blender.org
 • Big Buck Bunny: (c) copyright 2008, Blender Foundation / www.bigbuckbunny.org