บันทึกการเปลี่ยนแปลง

11 กรกฎาคม 2023: ปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับโหมดผู้มาเยือน

  • ยกเลิกการสนับสนุนโหมดผู้มาเยือนแล้ว

27 มกราคม 2023: ชิ้นงานรูปภาพที่อัปเดต

17 พฤษภาคม 2021: การอัปเดตหลักเกณฑ์ UX ของผู้ส่ง iOS

  • อัปเดตหลักเกณฑ์ UX สำหรับผู้ส่ง iOS ที่ใช้ iOS 14 ขึ้นไป

4 มิถุนายน 2018: หลักเกณฑ์ UX ของตัวรับสัญญาณสัมผัส

28 เมษายน 2016: อัปเดตชิ้นงานรูปภาพ

  • อัปเดตชิ้นงานรูปภาพทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้าน UX
  • แบ่งเอกสารรายการตรวจสอบการออกแบบที่ยืดยาวตามส่วนหัวหลักๆ ออกเป็นส่วนๆ ที่สั้นลงและดีกว่าเดิม เพื่อให้โหลดได้เร็วขึ้นและเลื่อนน้อยลง
  • เราได้แทนที่ "ตัวควบคุมแบบขยาย" ด้วย "ตัวควบคุมแบบขยาย" และแทนที่ "ตัวควบคุมแบบถาวร" ด้วย "ตัวควบคุมขนาดเล็ก" แล้วเพื่อความสอดคล้องยิ่งขึ้น

9 ธันวาคม 2015: การอัปเดตต่างๆ

16 กันยายน 2015: การอัปเดตต่างๆ

18 มีนาคม 2015: การอัปเดตการควบคุมระดับเสียง

24 พฤศจิกายน 2014: การอัปเดตสำหรับโหมดผู้มาเยือน

9 พฤษภาคม 2014: กล่องโต้ตอบการแคสต์ ระดับเสียง การแจ้งเตือน หน้าจอล็อก และการแปล

11 เมษายน 2014: การแจ้งเตือนและหน้าจอล็อก

21 มีนาคม 2014: อัปเดตไอคอนแคสต์

  • สถานะของปุ่มแคสต์อัปเดตข้อกำหนดของรายการตรวจสอบเพื่อแสดงสถานะ "เปิด / เชื่อมต่อ" ใหม่ของไอคอนแคสต์แล้ว

10 มีนาคม 2014: ขอแนะนำ Cast

7 มีนาคม 2014: การปรับแต่งแบบกว้าง

  • อัปเดตชื่อรายการตรวจสอบแล้ว
  • "ต้องระบุ" และ "แนวทางปฏิบัติแนะนำ" ที่ชัดเจนมากขึ้น
  • เพิ่มคู่ภาพหน้าจอผู้ส่ง / เว็บรีซีฟเวอร์ในทุกสถานะแล้ว
  • เพิ่ม GIF แบบเคลื่อนไหวสำหรับสถานะการโหลดและการเชื่อมต่อ
  • เพิ่มส่วนคำศัพท์แล้ว
  • หลักเกณฑ์ของ Chrome ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดปัจจุบัน
  • ข้อกำหนดที่ระบุชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับ การหยุดแคสต์ของผู้ส่ง
  • มีการระบุข้อกำหนดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับ การแคสต์ต่อจากผู้ส่ง
 

 

รูปภาพที่ใช้ในคู่มือนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก Blender Foundation ที่แชร์ภายใต้ลิขสิทธิ์หรือใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

  • Elephant's Dream: (c) ลิขสิทธิ์ 2006, Blender Foundation / Netherlands Media Art Institute / www.elephantsdream.org
  • Sintel: (ค) มูลนิธิ Blender ลิขสิทธิ์ | www.sintel.org
  • Tears of Steel: (CC) Blender Foundation | mango.blender.org
  • Big Buck Bunny: (c) copyright 2008, Blender Foundation / www.bigbuckbunny.org