Mô hình tương tác

Android Automotive OS trình bày nội dung đa phương tiện trên màn hình ô tô, đồng thời cho phép người dùng duyệt xem và phát nội dung trong môi trường được tối ưu hoá cho xe.


Cách hoạt động của ứng dụng đa phương tiện trên ô tô

Android Automotive OS bao gồm một bộ API xử lý trải nghiệm phát và duyệt web đối với ứng dụng đa phương tiện trên ô tô. Các API này cho phép nhà phát triển ứng dụng tận dụng mẫu chuẩn cho ứng dụng đa phương tiện, bao gồm:

  • Bộ điều khiển điều hướng và phát
  • Các chế độ xem có thể duyệt xem của nội dung nghe nhìn
  • Các chế độ kiểm soát ứng dụng dành cho chế độ cài đặt và tìm kiếm trong ứng dụng

Mẫu này hỗ trợ trải nghiệm thông tin giải trí trên xe (IVI) theo hai cách:

  • Các nhà sản xuất ô tô có thể tuỳ chỉnh giao diện để phù hợp với ô tô và thương hiệu của họ.
  • Nhà phát triển ứng dụng có thể kết nối nội dung của họ với giao diện để cung cấp trải nghiệm nhất quán, thể hiện thương hiệu ứng dụng của họ trên nhiều ô tô và nhà sản xuất.

Google đang thiết kế trải nghiệm người dùng cơ bản cho ứng dụng đa phương tiện dựa trên các nguyên tắc và cân nhắc về an toàn, chẳng hạn như những nguyên tắc và nguyên tắc được thảo luận trong Nền tảng thiết kếNguyên tắc về hình ảnh. Các nhà sản xuất ô tô có thể điều chỉnh các khía cạnh của trải nghiệm người dùng này cho hệ thống thông tin giải trí của riêng họ mà không làm gián đoạn chức năng của ứng dụng được xây dựng cho Android Automotive OS.

Ví dụ: mặc dù ứng dụng đa phương tiện của một nhà sản xuất ô tô có giao diện khác với ứng dụng khác, nhưng người dùng ứng dụng đa phương tiện sẽ tương tác với các chế độ điều khiển quen thuộc của ứng dụng đó bất kể họ đang lái loại ô tô nào. Đồng thời, trong một loại ô tô, việc chuyển từ ứng dụng đa phương tiện này sang ứng dụng khác sẽ không làm thay đổi các thao tác duyệt và phát cơ bản liên quan đến việc sử dụng ứng dụng đa phương tiện trong ô tô đó.


Nội dung trong phần này

Mô tả mô hình điều hướng chính, cấp cao nhất dựa trên các thẻ (cùng với các biến thể cho trường hợp đặc biệt) và các chế độ điều khiển để mở lớp phủ cài đặt và tìm kiếm dành riêng cho ứng dụng

Thông tin chi tiết về nội dung duyệt xem

Mô tả cách hoạt động của thành phần điều hướng phụ trong không gian nội dung, khi người dùng di chuyển từ chế độ xem nội dung cấp cao đến chế độ xem chi tiết hơn ở cấp độ sâu hơn

Đang phát nội dung nghe nhìn

Mô tả cách người dùng có thể phát nội dung nghe nhìn bằng các chế độ điều khiển do nhà sản xuất ô tô và nhà phát triển ứng dụng cung cấp

Mô tả cách các nhà sản xuất ô tô hỗ trợ tính năng tìm kiếm trong ứng dụng và truy cập vào các chế độ cài đặt ứng dụng cũng như quy trình đăng nhập