Nguyên tắc hình ảnh

Nội dung được thiết kế cho màn hình ô tô phải dễ đọc và có thể xem nhanh, có giao diện người dùng nhất quán và các mục tiêu cảm ứng lớn mà người lái xe có thể xác định được trong mọi điều kiện xem.

Phần này mô tả cách bạn có thể:


Tạo nội dung dễ đọc

Để đảm bảo người lái xe có thể nhanh chóng quét và hiểu nội dung trên màn hình, họ phải trình bày nội dung theo cách dễ đọc trong khi lái xe:

Hiển thị phông chữ dễ đọc

Văn bản chính và phụ hiển thị trực quan phải phù hợp với nguyên tắc về phông chữ và kích thước của Android cho Ô tô. Văn bản chính thường dùng cho những thông tin cần thiết cho việc đưa ra quyết định, chẳng hạn như tiêu đề bài hát hoặc tên người liên hệ, và phải có kích thước 32 dp. Văn bản phụ thường được dùng để hỗ trợ thông tin, chẳng hạn như tên nghệ sĩ hoặc loại cuộc gọi (chẳng hạn như “thiết bị di động”) và phải có kích thước 24 dp.

Giới hạn độ dài văn bản

Các mục văn bản sử dụng bảng chữ cái La Mã không được vượt quá 120 ký tự, bao gồm cả dấu câu và dấu cách. (Lưu ý để tham khảo: Câu trước đó là 101 ký tự.) Các mục văn bản bằng tiếng Nhật không được vượt quá tổng số 31 ký tự La Mã, kana hoặc kanji kết hợp lại.

Tuân theo tỷ lệ tương phản của văn bản, biểu tượng, amp; nền

Tỷ lệ tương phản của biểu tượng, văn bản và hình ảnh khác phải ít nhất là 4, 5:1. Yêu cầu này áp dụng cho mọi mục được hiển thị truyền tải thông tin, bao gồm các mục đã chọn trong dữ liệu đầu vào xoay và các mục tương tự. Tuy nhiên, nếu bạn cung cấp thông tin thừa (chẳng hạn như một biểu tượng và văn bản truyền tải cùng một ý nghĩa), thì chỉ cần một phần tử đáp ứng các nguyên tắc về độ tương phản. Đối với đầu vào xoay, phải đáp ứng nguyên tắc về độ tương phản đối với vùng nổi bật so với nền.

Giúp bạn xem nhanh màn hình vào ban đêm

Phân cực của nội dung hiển thị vào ban ngày có thể là dương (văn bản tối trên nền sáng) hoặc âm (văn bản sáng trên nền tối), còn nội dung hiển thị vào ban đêm phải là cực âm.


Giúp bạn dễ dàng chạm vào các mục tiêu

Người lái xe có thể dễ dàng bị phân tâm hoặc nhầm lẫn khi cố gắng chạm vào các mục tiêu quá nhỏ hoặc gần nhau:

Hiển thị các đích chạm có kích thước phù hợp

đích chạm phải tuân thủ nguyên tắc của Android Automotive, với kích thước tối thiểu là 76 x 76 dp. Đối với các trường hợp đặc biệt, chiều rộng có thể bị giảm nhẹ theo chiều cao (trong khi vẫn giữ nguyên diện tích tổng thể) để phù hợp hơn với độ rung xe lên và xuống.

Tránh trùng lặp mục tiêu cảm ứng

Mục tiêu cảm ứng không được trùng lặp với nhau. Tùy chọn thu phóng có thể giúp giảm thiểu sự cố trùng lặp bằng cách tách các mục tiêu. Nếu có thể, hãy cho phép ít nhất 23 dp giữa các đích chạm.


Đảm bảo tính nhất quán của các thành phần trên giao diện người dùng

Để giúp người lái xe nhanh chóng hiểu được các lựa chọn trên màn hình, giao diện người dùng phải rõ ràng và nhất quán:

Sử dụng các biểu tượng bản đồ nhất quán, thuật ngữ & mẫu tương tác

Các biểu tượng và thuật ngữ phải nhất quán ánh xạ một với một với các chức năng của chúng. Tương tự, các mẫu tương tác phải nhất quán và dễ dự đoán.

Làm rõ & hoạt động; các tính năng không hoạt động khi chuyển động

Giao diện này phải dễ phân biệt với các tính năng không được cho phép, ví dụ: bằng cách làm mờ nội dung nghe nhìn gây mất tập trung. Giao diện này cũng nên phân biệt các tính năng chỉ dùng khi đang lái xe và những tính năng chỉ dùng khi không lái xe. Ví dụ: hộp tìm kiếm sẽ bị ẩn khi đang lái xe.