Calendars: patch

Aktualizuje metadane kalendarza. Ta metoda obsługuje semantykę poprawki. Pamiętaj, że każde żądanie poprawki zużywa 3 jednostki limitu. Lepiej użyć obiektu get, po którym następuje update. Określone przez Ciebie wartości pól zastępują obecne wartości. Pola, których nie określisz w żądaniu, pozostaną niezmienione. Pola tablicy (jeśli są określone) zastępują istniejące tablice. Spowoduje to odrzucenie wszystkich poprzednich elementów tablicy. Wypróbuj teraz

Prośba

Żądanie HTTP

PATCH https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
calendarId string Identyfikator kalendarza. Aby pobrać identyfikatory kalendarzy, wywołaj metodę calendarList.list. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do kalendarza głównego aktualnie zalogowanego użytkownika, użyj słowa kluczowego „primary”.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w tym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

W treści żądania udostępnij odpowiednie części zasobu kalendarzy zgodnie z regułami semantyki poprawki.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci zasób kalendarzy w treści odpowiedzi.

Wypróbuj

Użyj Eksploratora interfejsów API poniżej, aby wywołać tę metodę na aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź.