Google Workspace Calendar API: pobieranie

W poniższych tabelach pierwsza kolumna przedstawia etapy programowania poszczególnych bibliotek (uwaga: niektóre są na wczesnym etapie) i linki do dokumentacji dotyczącej tej biblioteki. Druga kolumna zawiera linki do dostępnych przykładów w każdej bibliotece.

Dokumentacja Przykłady
Biblioteka klienta interfejsów API Google do języka Java Przykłady w języku Java
Biblioteka klienta interfejsu API Google dla JavaScriptu Przykładowe skrypty JavaScript
Biblioteka klienta Google API dla .NET Przykłady .NET
Biblioteka klienta Google API do celów C – REST Przykładowe cele C
Biblioteka klienta Google API dla języka PHP (beta) Próbki PHP
Biblioteka klienta Google API dla Pythona Python

Dostępne są również te wczesne biblioteki:

Dokumentacja Przykłady
Biblioteki klienta interfejsów API Google dla Dart (beta) Przykłady próbek
Biblioteka klienta Google API (Go) (alfa) Przykłady
Biblioteka klienta Google API dla Node.js (alfa) Przykładowe fragmenty kodu Node.js
Biblioteka klienta Google API dla języka Ruby (alfa) Próbki Ruby

Ten przewodnik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji niektórych bibliotek. Jeśli używasz Javy, Pythona, PHP, .NET lub Ruby, zapoznaj się z sekcją Konfigurowanie biblioteki klienta.