Đăng ký đặc điểm

Trợ lý Google phải liên kết được một truy vấn với một lệnh để gửi đến thiết bị của bạn. Để làm được điều này, bạn cần khai báo những loại khả năng mà thiết bị của bạn hỗ trợ. Những khả năng này được gọi là đặc điểm. Bạn khai báo các trait này trong mẫu thiết bị của mình.

Google đã tạo ra nhiều đặc điểm phổ biến trên nhiều thiết bị. Các trait này không chỉ gắn liền với một loại thiết bị nào nên bạn có thể sử dụng tuỳ ý.

Thêm trait

Trước đây, bạn đã xác định một mô hình, giờ hãy cập nhật mô hình đó bằng cách thêm một trait. Trong trường hợp này, hãy thêm trait Bật/Tắt để điều khiển đèn LED gắn trên thiết bị.

 1. Mở dự án trong Bảng điều khiển Actions.

 2. Chọn thẻ Device registration (Đăng ký thiết bị) trên thanh điều hướng bên trái.

 3. Nhấp vào một mô hình trong danh sách để chỉnh sửa.

  Danh sách kiểu máy

 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì trong hộp Đặc điểm được hỗ trợ để thêm đặc điểm đó.

  Chỉnh sửa trait

 5. Chọn hộp đánh dấu OnOff. Nhấp vào LƯU.

  Trait ngoại tuyến

 6. Hãy nhớ lưu các thay đổi đối với mô hình. Nhấp lại vào LƯU.

  Trait đã lưu

Bước tiếp theo

Xử lý lệnh