LineItemUpdate

Wycofane: użyj wersji V3 Proto. Aktualizacje poszczególnych elementów zamówienia. Należy określić co najmniej jedną z tych właściwości: orderState lub price.

Zapis JSON
{
 "orderState": {
  object (OrderState)
 },
 "price": {
  object (Price)
 },
 "reason": string,
 "extension": {
  "@type": string,
  field1: ...,
  ...
 }
}
Pola
orderState

object (OrderState)

Nowy stan na poziomie elementu zamówienia.

price

object (Price)

Nowa cena elementu zamówienia.

reason

string

Przyczyna zmiany. Wymagane do zmiany cen.

extension

object

Zaktualizuj rozszerzenie elementu zamówienia. Typ musi być zgodny z istniejącym typem rozszerzenia elementu.

Obiekt zawierający pola dowolnego typu. Dodatkowe pole "@type" zawiera identyfikator URI, który określa typ. Przykład: { "id": 1234, "@type": "types.example.com/standard/id" }.