مقاصد داخلی کنش مکالمه (Dialogflow)

مقاصد داخلی برخی از روش‌های رایجی را که کاربران وظایفی را که می‌خواهند انجام دهند یا اطلاعاتی را که به دنبال آن هستند بیان می‌کنند، مانند سفارش غذا، رزرو سفر یا بررسی موجودی حساب، مدل‌سازی می‌کنند.

می‌توانید از این هدف‌های داخلی برای ایجاد کنش‌های مکالمه استفاده کنید، اما ما همچنان در حال تنظیم دقیق اکتشاف و رتبه‌بندی هستیم. توجه داشته باشید که اهداف داخلی در نظر گرفته شده برای App Actions برای کنش‌های مکالمه کار نمی‌کنند و بالعکس.

  • اگر در حال ساخت کنش های مکالمه هستید، باید علاوه بر ثبت نام برای مقاصد داخلی، فراخوان های ضمنی را ایجاد و آزمایش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده و استقرار این intent ها، به راهنمای Intent های داخلی مراجعه کنید.
  • اگر در حال ساخت App Actions هستید، به جای آن به مرجع هدف داخلی App Actions مراجعه کنید.