Bảng điều khiển Actions là công cụ dựa trên nền tảng web, dùng để phát triển các Hành động. Trong bảng điều khiển này, bạn có thể quản lý hoạt động đăng ký, triển khai, định cấu hình và phân tích Hành động.

Tạo

Cho dù bạn đang phát triển một cách điều khiển bằng giọng nói các thiết bị nhà thông minh hay trò chơi điều khiển bằng giọng nói tiếp theo, bảng điều khiển Actions đều có các công cụ giúp bạn tạo Hành động. Tạo dự án Actions và tạo Hành động bằng Trình tạo hành động hoặc SDK Hành động được tích hợp.

Bạn muốn xây dựng một cái gì đó cụ thể? Xem tài liệu cho các danh mục sau:

Triển khai

Khi bạn phát triển xong Hành động, hãy sử dụng kênh Alpha và Beta để phát hành Hành động của bạn cho các nhóm người dùng để thử nghiệm. Sau khi giải quyết các ý kiến phản hồi, hãy gửi Hành động của bạn để được xem xét rồi publish hành động đó cho người dùng Trợ lý Google.

Phát triển

Sau khi Hành động của bạn thu hút người dùng, hãy kiểm tra số liệu phân tích về việc sử dụng để xem hiệu suất của Hành động đó. Mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn bằng cách thêm các ngôn ngữ và khu vực khác.

1 Tạo dự án Hành động Bắt đầu phát triển bằng cách thiết lập một dự án Actions.
2 Thử nghiệm hành động Sử dụng trình mô phỏng Hành động để kiểm tra trải nghiệm của người dùng.
3 Xuất bản hành động của bạn Xuất bản Hành động của bạn để giúp người dùng Trợ lý có thể truy cập.
4 Đo lường hiệu suất của Hành động Kiểm tra thông tin phân tích thư mục sử dụng, tình trạng, khám phá và thư mục của Hành động.