เครื่องมือจำลอง

เครื่องมือจำลองในคอนโซล Actions ช่วยให้คุณทดสอบการดำเนินการผ่านอินเทอร์เฟซเว็บที่ใช้งานง่ายซึ่งจะจำลองอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และการตั้งค่าของอุปกรณ์เหล่านั้น คุณเข้าถึงข้อมูลการแก้ไขข้อบกพร่อง เช่น คำขอและการตอบกลับที่ Fulfillment ของคุณได้รับและส่งได้ด้วย

ทดสอบโปรเจ็กต์

เมื่อทดสอบโปรเจ็กต์ Actions จะมีข้อจํากัดต่อไปนี้

 • การดำเนินการจะทดสอบได้ภายใน 30 วัน หลังผ่านไป 30 วัน คุณต้องสร้างเวอร์ชันใหม่ สำหรับการทดสอบ
 • การดำเนินการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสามารถทดสอบได้ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่รองรับ (Android 6.0 ขึ้นไป, iOS 9.1 ขึ้นไป และลำโพงที่เปิดใช้งานด้วยเสียง) อุปกรณ์ต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google เดียวกับที่คุณใช้ในคอนโซลการดำเนินการ การพูดว่า "Ok Google พูดกับแอปทดสอบของฉัน" จะเป็นการเรียกใช้การดำเนินการของคุณในฉบับร่างเวอร์ชันปัจจุบัน
 • โดยค่าเริ่มต้น เครื่องจำลองจะใช้การดำเนินการเวอร์ชันที่เป็นฉบับร่าง ดูวิธีเลือกเวอร์ชันอื่นที่จะทดสอบ

วิธีการป้อนข้อมูล

คุณสามารถคลิกปุ่มในช่องข้อความตอบกลับเพื่อระบุวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการทดสอบ

รายการต่อไปนี้อธิบายประเภทอินพุตและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน

 • ตรวจหาอัตโนมัติ - ตรวจหาเสียง แป้นพิมพ์ หรือการป้อนข้อมูลด้วยการสัมผัสโดยอัตโนมัติ
 • การแตะ - ใช้สำหรับประสบการณ์และองค์ประกอบแบบอินเทอร์แอกทีฟ เช่น ชิปคำแนะนำ ใช้ได้กับอุปกรณ์ Smart Display และโทรศัพท์
 • เสียง - ใช้สำหรับการป้อนข้อมูลด้วยเสียงเท่านั้น ใช้ได้กับอุปกรณ์ Smart Display, โทรศัพท์ และลำโพง
 • แป้นพิมพ์ - ใช้สำหรับการป้อนข้อความเท่านั้น ใช้ได้สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์

วิธีการป้อนข้อมูลเริ่มต้นคือการตรวจหาอัตโนมัติ ระบบจะปิดใช้ประเภทอินพุตและเปิดใช้งานตามพื้นผิวที่คุณเลือกด้วย

วิธีการป้อนข้อมูลจะรวมอยู่ในทุกคำขอที่ส่งไปยัง Fulfillment ในออบเจ็กต์ RawInput เป็นช่อง inputType

 {
 "inputType": "VOICE",
 "query": "Tell me a fact about Google's headquarters"
 }

ระบุอุปกรณ์

เครื่องจำลองจะเลียนแบบอุปกรณ์ต่างๆ และช่วยให้คุณทดสอบประสบการณ์การใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ของการดำเนินการได้

หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์จำลอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของอุปกรณ์ที่มุมซ้ายบน ระบบจะเลือก Smart Display โดยค่าเริ่มต้น

 2. เลือกจากอุปกรณ์ต่อไปนี้เพื่อจำลอง

  • จออัจฉริยะ - อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Assistant เช่น Nest Hub ที่มีความสามารถในการแสดงผลและลำโพง
  • โทรศัพท์ - โทรศัพท์ที่พร้อมใช้งาน Assistant ซึ่งมีฟังก์ชันจอแสดงผลและลำโพง
  • ลำโพง - ลำโพงอัจฉริยะที่พร้อมใช้งาน Assistant ซึ่งรองรับการใช้ลำโพง
  • KaiOS - โทรศัพท์ที่พร้อมใช้งาน Assistant ซึ่งใช้ KaiOS

เลือกภาษา

คุณเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงที่ 2 เพื่อตั้งค่าภาษาและภูมิภาคที่ต้องการจำลองได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการดำเนินการหลายภาษาได้ในเอกสารการแปล

ตั้งค่าตำแหน่ง

คุณตั้งค่าพิกัดและที่อยู่ของอุปกรณ์ด้วยตนเองได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณทดสอบฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายตามสถานที่ที่คุณตั้งค่าไว้ในคอนโซลและคําตอบเฉพาะภูมิภาคที่คุณกําหนดค่าใน Fulfillment

ในการรับตำแหน่งจำลองเพื่อใช้ในการดำเนินการของคุณ ให้ใช้โปรแกรมช่วยข้อมูลผู้ใช้เพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าถึงจากผู้ใช้

การตั้งค่า

คลิกปุ่มการตั้งค่าที่ด้านซ้ายบนเพื่อเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับเครื่องจำลอง

เลือกเวอร์ชัน

คุณระบุเวอร์ชันโปรเจ็กต์ Actions ที่ต้องการทดสอบได้ (เวอร์ชันที่เผยแพร่หรือเวอร์ชันร่าง) หากต้องการเลือกเวอร์ชันของโปรเจ็กต์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในเครื่องจำลอง ให้คลิกปุ่มการตั้งค่าที่มุมขวาบน

 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจากเลือกเวอร์ชัน แล้วเลือกเวอร์ชันที่จะทดสอบ

ในเมนูแบบเลื่อนลงของเวอร์ชัน ให้เลือกเวอร์ชันของโปรเจ็กต์การดำเนินการที่ต้องการทดสอบแล้วคลิกเสร็จสิ้น คุณจะเห็นเวอร์ชันทั้งหมดที่คุณส่งนอกเหนือจากเวอร์ชันฉบับร่าง ซึ่งจะแสดงสถานะปัจจุบันของโปรเจ็กต์ก่อนส่ง

ทดสอบ URL

คุณอาจระบุ URL เฉพาะที่จะใช้แทนเว็บฮุคเวอร์ชันที่ใช้งานจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเวอร์ชันที่ใช้งานจริงเมื่อคุณต้องการทดสอบโปรเจ็กต์การดำเนินการ URL ทดสอบได้รับการกำหนดค่าตามเวอร์ชันของโปรเจ็กต์ Actions โปรเจ็กต์การดำเนินการ 1 รายการอาจมีหลายเวอร์ชันซึ่งมี URL ทดสอบที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งช่วยให้คุณทดสอบเวอร์ชันต่างๆ ของการดำเนินการในเครื่องมือจำลองได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเวอร์ชันที่ใช้งานจริง

เมื่อเปิดใช้การตั้งค่า URL ทดสอบ เครื่องจำลองจะลบล้าง URL ของเว็บฮุคที่ใช้งานจริงสำหรับโปรเจ็กต์การดำเนินการ และใช้ URL ของเว็บฮุคทดสอบที่คุณระบุแทน

ก่อนที่คุณจะกำหนดค่า URL ทดสอบในเครื่องจำลอง:

 • กำหนด URL ที่ต้องการใช้ทดสอบเวอร์ชันโปรเจ็กต์ Actions

 • กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการใช้สำหรับการทดสอบให้ยอมรับคำขอที่ URL

วิธีกำหนดค่า URL ทดสอบในเครื่องจำลอง

 1. ที่มุมขวาบนของเครื่องจำลอง ให้คลิกการตั้งค่า

 2. เปิดใช้ทดสอบ URL

 3. ในช่อง URL ทดสอบ ให้พิมพ์ URL ที่ต้องการใช้สำหรับการทดสอบ

URL ทดสอบที่คุณระบุจะแสดงในเครื่องจำลอง

การลิงก์บัญชี

การลิงก์บัญชีช่วยให้การดำเนินการของคุณใช้ Google Sign-In, การลิงก์ Google Sign-In แบบ "ปรับปรุงประสิทธิภาพ" ด้วย OAuth หรือ OAuth ได้

หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการลิงก์บัญชีสำหรับการดำเนินการ ให้คลิกตั้งค่าการลิงก์บัญชีภายในการตั้งค่าเพื่อไปที่ส่วนการลิงก์บัญชีของคอนโซล

หากต้องการลิงก์บัญชี ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในเครื่องมือจำลองคอนโซล Actions ให้ป้อน "พูดกับแอปทดสอบของฉัน" ในพื้นที่อินพุตของเครื่องจำลองเพื่อทดสอบการดำเนินการ

 2. ส่งคำค้นหาที่เริ่มต้นโฟลว์การลิงก์บัญชีของการดำเนินการ

 3. ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ข้อความแจ้ง

 4. ยืนยันว่าลิงก์บัญชีสำเร็จแล้ว

บัญชีที่ลิงก์จะยังคงอยู่จนกว่าจะมีการยกเลิกการลิงก์บัญชี คุณจึงอัปเดตการดำเนินการได้ในขณะที่ใช้บัญชีที่ลิงก์เดียวกัน

หากต้องการยกเลิกการลิงก์บัญชี ให้คลิกการตั้งค่า > ยกเลิกการลิงก์ใต้การลิงก์บัญชี

การทดสอบในอุปกรณ์

การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณเปิดหรือปิดใช้การทดสอบในอุปกรณ์จริงได้ คุณต้องเข้าสู่ระบบบัญชีเดียวกับที่ใช้สร้างโปรเจ็กต์ Actions on Google เพื่อทดสอบในอุปกรณ์

การเล่นเสียง

สลับตัวเลือกนี้เพื่อปิดเสียงหรือเปิดใช้การเล่นเสียงระหว่างการทดสอบ

แซนด์บ็อกซ์สำหรับการพัฒนา

เมื่อเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรม

จำลองผู้ใช้ที่ไม่ได้ยืนยัน

ตัวเลือกนี้จะจำลองเมื่อผู้ใช้ใช้งานอุปกรณ์ซึ่งตั้งค่า Voice Match ให้ผู้อื่น