Hủy bỏ hành động của bạn

Việc thử nghiệm Hành động của bạn với người dùng sẽ giúp bạn có cơ hội nhận được ý kiến phản hồi sớm và khắc phục mọi vấn đề kỹ thuật hoặc vấn đề liên quan đến trải nghiệm người dùng trước khi bạn phát hành rộng rãi.

Bảng điều khiển Actions hỗ trợ các môi trường phát hành để bạn có thể cấp quyền truy cập cho một nhóm nhỏ người dùng nhằm thử nghiệm Hành động mới, hoặc phiên bản mới hơn của Hành động hiện có, trước khi triển khai Hành động công khai.

Vòng đời của một bản phát hành

Sơ đồ dưới đây cho thấy các đường dẫn tiềm năng mà vòng đời của một Hành động có thể thực hiện:

Sơ đồ cho thấy các lộ trình có thể có trong vòng đời của việc phát hành một Hành động
Hình 1. Vòng đời của một Hành động với môi trường phát hành.

Bảng điều khiển Actions hỗ trợ hai loại môi trường trước khi phát hành:

 • Alpha: Bạn nên sử dụng kênh này để nhanh chóng thử nghiệm những phiên bản thử nghiệm ban đầu của Hành động.

  • Cho phép bạn phân phối Hành động của mình tới một nhóm nhỏ người dùng mà không cần trải qua quy trình xem xét đầy đủ của Google.
  • Người dùng sẽ nhận được cảnh báo rằng Hành động đó chưa trải qua quy trình xem xét của Google về việc tuân thủ chính sách.
  • Lý tưởng để kiểm thử nội bộ.
 • Beta: Kênh này cho phép bạn phân phối Hành động tới một nhóm người dùng nhất định sau khi vượt qua quy trình xem xét đầy đủ của Google.

  • Bạn nên sử dụng kênh này để cấp cho người dùng bên ngoài tổ chức của bạn quyền truy cập vào các phiên bản ban đầu của Hành động.
  • Người dùng sẽ được thông báo rằng Hành động là phiên bản xem trước.
  • Vì phiên bản beta đã vượt qua quá trình xem xét của Google, bạn có thể chọn công khai phiên bản này bất kỳ lúc nào mà không cần Google xem xét lại.

So sánh môi trường của bản phát hành

Bảng dưới đây tóm tắt những điểm khác biệt giữa các kênh triển khai.

Trình mô phỏng Alpha Beta Sản xuất
Đối tượng dự kiến Chỉ dành cho nhà phát triển Những người thử nghiệm đầu tiên trong nhóm, bạn bè và gia đình của bạn Người kiểm thử không thuộc nhóm của bạn Tất cả người dùng Trợ lý Google
Yêu cầu Google xem xét Không Không
Những người có quyền truy cập Chỉ dành cho nhà phát triển Danh sách người dùng do nhà phát triển xác định. Người dùng phải chọn sử dụng. Danh sách người dùng do nhà phát triển xác định. Người dùng phải chọn sử dụng. Được cung cấp công khai cho tất cả người dùng Trợ lý Google
Số người dùng tối đa 1 20 200 Không áp dụng
Nơi áp dụng Trình mô phỏng và tất cả thiết bị có Trợ lý Tất cả thiết bị có Trợ lý Tất cả thiết bị có Trợ lý Tất cả thiết bị có Trợ lý
Trình tạo hành động Có thể làm Có thể làm Có thể làm
SDK Hành động Có thể làm Có thể làm Có thể làm
Dialogflow Có thể làm Có thể làm Có thể làm
Nhà thông minh Được hỗ trợ (yêu cầu liên kết tài khoản) Không thể làm Không thể làm
Mẫu Có thể làm Không thể làm Không thể làm
Lời gọi rõ ràng Có thể làm Có thể làm Có thể làm
lời gọi ngầm định Có thể làm Có thể làm Có thể làm
Liên kết tài khoản Có thể làm Có thể làm Có thể làm

Quản lý thử nghiệm cho bản phát hành alpha hoặc beta

Để thiết lập thử nghiệm alpha hoặc beta, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào Quản lý người kiểm thử Alpha hoặc Quản lý người kiểm thử Beta.
 2. Nhập địa chỉ email của người thử nghiệm, phân tách bằng dấu phẩy. Bạn có thể chỉ định tối đa 20 người thử nghiệm cho thử nghiệm alpha và tối đa 200 người thử nghiệm cho thử nghiệm beta.

  Ảnh chụp màn hình nút Thêm người kiểm thử bản beta

 3. Sao chép đường liên kết Chọn tham gia để chia sẻ với người thử nghiệm.

 4. Nhấp vào Lưu.

Bạn nên gửi email mời cho người thử nghiệm kèm theo đường liên kết đến phiên bản alpha hoặc beta của Hành động (đường liên kết chọn tham gia). Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Nhận ý kiến phản hồi.

Đường liên kết chọn tham gia đại diện cho trang Thư mục hành động và không bao giờ thay đổi. Đường liên kết này sẽ trỏ người thử nghiệm đến trang thư mục của bạn và xem thẻ chọn tham gia cho môi trường đủ điều kiện. Nếu bạn đã liệt kê cùng một người thử nghiệm cho phiên bản alpha và beta thì họ sẽ đủ điều kiện tham gia cả hai phiên bản alpha và beta trước.

Triển khai phương thức thực hiện cho bản phát hành alpha hoặc beta

Thông tin về kênh phát hành không có trong yêu cầu HTTP từ Trợ lý đến phương thức thực hiện của bạn. Để xử lý các kênh phát hành trong phương thức thực hiện, bạn nên cung cấp nhiều URL của phương thức thực hiện (ví dụ: một URL cho phương thức thực hiện phiên bản thử nghiệm và một URL khác cho phiên bản phát hành công khai của Hành động).

Đón nhận phản hồi

Sau khi Hành động của bạn được phát hành lên kênh phát hành alpha hoặc beta, bạn nên mời người thử nghiệm bằng cách chia sẻ đường liên kết chọn tham gia (giống với đường liên kết trong thư mục của Trợ lý).

Hãy nhớ cho người kiểm thử biết rằng họ phải:

 • Tải ứng dụng Trợ lý Google xuống thiết bị di động của con để thực hiện thử nghiệm alpha hoặc beta.
 • Đăng nhập vào ứng dụng Trợ lý Google bằng chính tài khoản mà bạn đã chỉ định là người kiểm thử alpha hoặc beta.

Sau khi bạn triển khai Hành động của mình, mọi người kiểm thử mới cần đợi ít nhất 3 giờ thì mới có thể truy cập vào Hành động đó bằng đường liên kết chọn tham gia.

Khi nhấp vào đường liên kết này, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang thư mục của Hành động tương ứng. Họ nên nhấp vào nút Tôi tham gia ở cuối trang thư mục của Hành động để lần đầu chọn làm người kiểm thử.

Sau khi người kiểm thử chọn tham gia trên điện thoại, Hành động của bạn sẽ có ngay trên tất cả các thiết bị của họ. Người kiểm thử sẽ thấy Hành động của bạn trong phần Ứng dụng của tôi của ứng dụng Trợ lý Google được gắn nhãn bằng một trong các chế độ sau: Alpha, Beta hoặc Không kiểm thử. Tuỳ chọn Không kiểm thử sẽ phân phát cho người dùng phiên bản Chính thức của Hành động (nếu có). Nếu không có phiên bản Chính thức, người dùng sẽ không được phân phát bất kỳ nội dung nào.

Các phương pháp hay nhất

 • Đảm bảo người dùng có thể tham gia thử nghiệm. Người thử nghiệm cần có Tài khoản Google (@gmail.com) hoặc tài khoản G Suite để tham gia thử nghiệm.
 • Chọn loại thử nghiệm phù hợp. Nhóm thử nghiệm alpha nên có quy mô nhỏ và thử nghiệm các phiên bản thử nghiệm ít ổn định nhất của Hành động (chẳng hạn như trong công ty hoặc nhóm của bạn). Hãy sử dụng thử nghiệm beta với một nhóm lớn hơn để kiểm thử các phiên bản ổn định của Hành động sắp phát hành.
 • Cung cấp một kênh để người thử nghiệm gửi ý kiến phản hồi cho bạn. Kênh alpha và beta chỉ có sẵn cho người kiểm thử của riêng bạn. Hãy đảm bảo cung cấp cho họ khả năng gửi phản hồi qua email, qua trang web, trong diễn đàn thông báo hoặc thông qua một cơ chế phù hợp khác.
 • Chạy các thử nghiệm đồng thời cho cùng một hành động. Bạn có thể chạy đồng thời thử nghiệm alpha và beta.

Vấn đề đã biết

 • Thư mục Trợ lý cho web không được hỗ trợ để chọn tham gia alpha hoặc beta. Đảm bảo người kiểm thử truy cập vào đường liên kết này trên thiết bị di động của họ (Android hoặc iOS).
 • Các thay đổi của bạn có thể mất vài giờ mới xuất hiện. Vui lòng chờ trong một khoảng thời gian thích hợp trước khi chia sẻ đường liên kết chọn tham gia với người dùng.

Tạo bản phát hành alpha hoặc beta mới

Để triển khai Hành động của bạn lên kênh phát hành alpha hoặc beta, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên bảng điều khiển Actions (Thao tác), hãy nhấp vào Deploy > Release (Triển khai > Phát hành).
 2. Nhấp vào Bắt đầu bản phát hành mới.

  Ảnh chụp màn hình Bắt đầu bản phát hành mới

 3. Chọn Alpha hoặc Beta rồi nhấp vào Gửi.

 4. Nếu được nhắc, hãy cho biết rằng bạn đã hoàn tất các bước bắt buộc trong danh sách kiểm tra Yêu cầu đối với việc xem xét hành động.

 5. Chọn ngôn ngữ cho bản phát hành (nếu phù hợp với dự án của bạn).

 6. Nhấp vào Gửi.

Sau khi bạn gửi phiên bản alpha hoặc beta, phiên bản đó sẽ xuất hiện trong phần Quản lý bản phát hành.

Nâng cấp bản phát hành hiện có từ alpha hoặc beta lên sản xuất

Bản phát hành chính thức có thể là phát hành đầy đủ cho tất cả người dùng Trợ lý Google hoặc phát hành theo giai đoạn cho một số khu vực hoặc cho một tỷ lệ phần trăm người dùng cụ thể. Chế độ phát hành theo giai đoạn giúp kiểm thử độ ổn định của dự án Hành động. Bạn nên phát hành tới một nhóm nhỏ người dùng và tăng dần cho đến khi đạt được 100% người dùng. Điều này cho phép bạn khắc phục lỗi trước khi triển khai cho toàn bộ cơ sở người dùng.

Phát hành theo giai đoạn

Chế độ phát hành theo giai đoạn cho phép nhà phát triển quản lý bản phát hành công khai bằng cách ra mắt cho một nhóm nhỏ người dùng, sau đó mở rộng dần cho tất cả người dùng. Bạn có thể tăng dần các khu vực hoặc tỷ lệ phần trăm người dùng trong bản phát hành của mình.

Để triển khai Hành động của bạn dưới dạng phát hành theo giai đoạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong Quản lý bản phát hành, hãy chọn phiên bản sẽ được nâng cấp lên bản phát hành chính thức.
 2. Nhấp vào Quản lý quy trình triển khai.
 3. Chọn Deploy to Production (Triển khai cho phiên bản chính thức).
 4. Chọn Phát hành theo giai đoạn.
 5. Nhấp vào Chọn loại hình phát hành.
 6. Chọn Vị trí đã chỉ định hoặc Tỷ lệ phần trăm người dùng. Để biết thêm thông tin về lựa chọn này, hãy xem phần Phát hành theo vị trí cụ thể hoặc Phát hành theo phần trăm cơ sở người dùng.

  Ảnh chụp màn hình cách chọn phát hành theo giai đoạn

 7. Nhấp vào Gửi.

Để đẩy nhanh giai đoạn phát hành, hãy xem phần Thúc đẩy giai đoạn ra mắt một bản phát hành.

Phát hành đầy đủ

Khi bạn chọn tuỳ chọn này, Dự án hành động của bạn sẽ được phát hành cho tất cả người dùng ở mọi quốc gia bạn nhắm đến.

Để triển khai Hành động của bạn dưới dạng phát hành đầy đủ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong Quản lý bản phát hành, hãy chọn phiên bản sẽ được nâng cấp lên bản phát hành chính thức.
 2. Nhấp vào Quản lý quy trình triển khai.

  Ảnh chụp màn hình chọn Quản lý triển khai

 3. Chọn Deploy to Production (Triển khai cho phiên bản chính thức).

 4. Chọn Phát hành đầy đủ.

 5. Nhấp vào Gửi.

Tạo bản phát hành sản xuất mới mà không cần thử nghiệm alpha hoặc beta

Bản phát hành chính thức có thể là phát hành đầy đủ cho tất cả người dùng Trợ lý Google hoặc phát hành theo giai đoạn cho một số khu vực hoặc cho một tỷ lệ phần trăm người dùng cụ thể. Chế độ phát hành theo giai đoạn giúp kiểm thử độ ổn định của dự án Hành động. Bạn nên phát hành tới một nhóm nhỏ người dùng và tăng dần cho đến khi đạt được 100% người dùng. Điều này cho phép bạn khắc phục lỗi trước khi triển khai cho toàn bộ cơ sở người dùng.

Phát hành theo giai đoạn

Chế độ phát hành theo giai đoạn cho phép nhà phát triển quản lý bản phát hành công khai bằng cách ra mắt cho một nhóm nhỏ người dùng, sau đó mở rộng dần cho tất cả người dùng. Bạn có thể tăng dần các khu vực hoặc tỷ lệ phần trăm người dùng trong bản phát hành của mình.

Để triển khai Hành động của bạn dưới dạng phát hành theo giai đoạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên bảng điều khiển Actions (Thao tác), hãy nhấp vào Deploy > Release (Triển khai > Phát hành).
 2. Nhấp vào Bắt đầu bản phát hành mới.

  Ảnh chụp màn hình Bắt đầu bản phát hành mới

 3. Chọn Phát hành công khai.

 4. Nếu được nhắc, hãy cho biết rằng bạn đã hoàn tất các bước bắt buộc trong danh sách kiểm tra Yêu cầu đối với việc xem xét hành động.

 5. Chọn ngôn ngữ cho bản phát hành (nếu phù hợp với dự án của bạn).

 6. Chọn Phát hành theo giai đoạn.

 7. Nhấp vào Chọn loại hình phát hành.

 8. Chọn Vị trí đã chỉ định hoặc Tỷ lệ phần trăm người dùng. Để biết thêm thông tin về lựa chọn này, hãy xem phần Phát hành theo vị trí cụ thể hoặc Phát hành theo phần trăm cơ sở người dùng.

  Ảnh chụp màn hình cách chọn phát hành theo giai đoạn

 9. Nhấp vào Gửi.

Phát hành theo vị trí được chỉ định

Khi bạn chọn tuỳ chọn này, Dự án hành động của bạn sẽ được phát hành ở những quốc gia hoặc khu vực bạn chọn.

Để triển khai Hành động theo vị trí, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào Chọn quốc gia hoặc khu vực rồi đánh dấu vào ô tương ứng với những khu vực bạn muốn nhắm đến cho bản phát hành.
 2. Nhấp vào Gửi.

Phát hành theo tỷ lệ phần trăm cơ sở người dùng

Tuỳ chọn này sẽ huỷ bỏ Hành động của bạn ra một tỷ lệ phần trăm người dùng được chọn ngẫu nhiên.

Để triển khai Hành động của bạn cho một tỷ lệ phần trăm người dùng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào Tỷ lệ phần trăm người dùng.
 2. Chọn tỷ lệ phần trăm người dùng mà bạn muốn phát hành Hành động của mình.

  Ảnh chụp màn hình cách chọn tỷ lệ phần trăm người dùng

 3. Nhấp vào Gửi.

Phát hành đầy đủ

Khi bạn chọn tuỳ chọn này, Dự án hành động của bạn sẽ được phát hành cho tất cả người dùng ở mọi quốc gia bạn nhắm đến.

Để triển khai Hành động của bạn dưới dạng phát hành đầy đủ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên bảng điều khiển Actions (Thao tác), hãy nhấp vào Deploy > Release (Triển khai > Phát hành).
 2. Nhấp vào Bắt đầu bản phát hành mới.

  Ảnh chụp màn hình Bắt đầu bản phát hành mới

 3. Chọn Phát hành công khai.

 4. Nếu được nhắc, hãy cho biết rằng bạn đã hoàn tất các bước bắt buộc trong danh sách kiểm tra Yêu cầu đối với việc xem xét hành động.

 5. Chọn ngôn ngữ cho bản phát hành (nếu phù hợp với dự án của bạn).

 6. Chọn Phát hành đầy đủ.

 7. Nhấp vào Gửi.

Sau khi được gửi, phiên bản sản xuất sẽ xuất hiện trong phần Quản lý bản phát hành.

Chỉnh sửa hoặc huỷ triển khai bản phát hành

Sau khi gửi Hành động đến một kênh phát hành, bạn vẫn có thể thực hiện thay đổi. Bạn có thể kiểm thử phiên bản hiện tại, rút lại phiên bản khỏi quá trình xem xét, xem chi tiết về bản phát hành, quản lý quá trình triển khai, huỷ triển khai và nâng cấp các giai đoạn phát hành. Đây cũng là nơi bạn có thể xem thông tin chi tiết về các bản phát hành trước đây.

Xem và chỉnh sửa bản phát hành

Để xem thông tin chi tiết về bản phát hành hoặc thay đổi bản phát hành của Hành động, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong phần Quản lý bản phát hành, hãy chọn phiên bản trong phần Tên bản phát hành.
 2. Chọn Chỉnh sửa hoạt động phát hành, Quản lý quy trình triển khai hoặc Xem thêm.

Đẩy nhanh quá trình ra mắt một bản phát hành

Để đẩy nhanh giai đoạn phát hành Hành động của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong Quản lý bản phát hành, hãy chọn phiên bản cần nâng cấp.
 2. Nhấp vào nút Chỉnh sửa hoạt động phát hành.
 3. Chỉnh sửa bản phát hành. Ví dụ: bạn có thể muốn nâng cao cơ sở người dùng từ 5% lên 20%.
 4. Nhấp vào Gửi.

Huỷ triển khai khỏi kênh phát hành công khai

 • Nếu bạn cần chuyển bản phát hành theo giai đoạn sang trạng thái không cần mạng, hãy nhấp vào Chỉnh sửa bản phát hành trong phần Quản lý bản phát hành. Bạn có thể xoá tất cả các khu vực hoặc chọn 0%, tuỳ thuộc vào việc phát hành theo vị trí hay tỷ lệ phần trăm cơ sở người dùng.
 • Để huỷ triển khai một Hành động đã được triển khai hoàn toàn (100% cơ sở người dùng), hãy nhấp vào nút Quản lý quá trình triển khai trong phần Quản lý bản phát hành rồi chọn Huỷ triển khai khỏi phiên bản chính thức.