Zasady dotyczące Actions on Google

Te zasady zawierają wskazówki dla deweloperów korzystających z platformy Actions on Google, w tym działań, które zostaną opublikowane w katalogu. Niektórzy partnerzy mogą mieć dostęp do dodatkowych interfejsów API i podlegają różnym zasadom.

Na potrzeby tych zasad termin „Działanie” odnosi się zarówno do projektu akcji, jak i do poszczególnych akcji w tym projekcie. Te zasady dotyczą wszystkich aspektów Akcji, w tym ich treści, treści reklamowych (jeśli jest to dozwolone), zachowania i informacji w katalogu.

Unikanie naruszenia zasad jest zawsze lepsze niż zarządzanie nim. Jednak gdy już się to zdarzy, chętnie przekażemy deweloperom informacje, jak mogą dostosować akcję do zgodności z zasadami.

Jeśli akcja narusza nasze zasady, otrzymasz powiadomienie z określonym powodem usunięcia lub odrzucenia. Powtarzające się lub poważne naruszenia zasad mogą skutkować usunięciem kont indywidualnych, powiązanych lub partnerskich.

Możemy podjąć działania na podstawie wielu czynników, na przykład potencjalnie szkodliwego zachowania lub wysokiego ryzyka nadużycia. Ryzyko nadużycia określamy na podstawie czynników takich jak wcześniejsze naruszenia, opinie użytkowników oraz wykorzystanie popularnych marek, postaci i innych zasobów.

Możemy też ograniczyć wykrywalność akcji, jeśli ma ona niską jakość (np. nie obsługuje płynnych zapytań użytkowników), jest w niewłaściwy sposób (np. ulega awarii lub wyłącza się w nieoczekiwany sposób), jest ograniczona (użyteczna tylko dla niewielkiej grupy użytkowników) lub zawiera treści nieodpowiednie dla większości odbiorców. Pamiętaj, że w Actions on Google mogą przesyłać je tylko deweloperzy, którzy w chwili ich przesyłania mają co najmniej 18 lat. Więcej informacji na temat procesu egzekwowania zasad znajdziesz tutaj.

Ograniczenia treści

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym

Nie zezwalamy na Akcje, które zawierają lub promują treści o charakterze seksualnym, w tym pornografię, oraz wszelkie treści i usługi mające na celu wzbudzenie satysfakcji seksualnej. Treści zawierające nagość mogą być dozwolone, o ile mają charakter edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny i nie są użyte w sposób nieuzasadniony.

Jeśli akcja zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla wszystkich odbiorców, na początku pierwszej rozmowy z użytkownikiem oraz w opisie w katalogu Asystenta musi znaleźć się wyłączenie odpowiedzialności.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Przedstawianie nagości w kontekście seksualnym lub póz o charakterze jednoznacznie seksualnym, jeśli osoba jest w pełni naga, jest zamazana lub jest tylko nieznacznie okryta ubraniem w sposób, który byłby nie do przyjęcia w miejscu publicznym.
 • przedstawianie, również za pomocą animacji i ilustracji, aktów seksualnych lub póz o charakterze jednoznacznie seksualnym bądź przedstawianie części ciała w kontekście seksualnym;
 • Treści przedstawiające lub stanowiące gadżety bądź gadżety erotyczne oraz ukazujące nielegalne czynności seksualne i fetysze.
 • treści lubieżne lub wulgarne, w tym między innymi treści zawierające wulgarny tekst lub słowa kluczowe nawiązujące do treści dla dorosłych/treści erotycznych;
 • treści przedstawiające, opisujące lub promujące zoofilię;
 • Działania promujące rozrywkę związaną z seksem, usługi towarzyskie lub inne usługi, które mogą zostać zinterpretowane jako świadczenie usług seksualnych za pieniądze.
 • Działania, które poniżają lub uprzedmiotawiają innych.

Wykorzystywanie i krzywdzenie dzieci

Google stosuje politykę zerowej tolerancji wobec treści związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci lub działań promujących seksualne wykorzystywanie nieletnich. Działania obejmujące treści przedstawiające osoby nieletnie w kontekście seksualnym są natychmiastowo usuwane, w tym między innymi te promujące pedofilię lub nieodpowiednie interakcje wobec osoby nieletniej (np. lub pieszczoty). Jeśli dowiemy się o treściach lub działaniach umożliwiających lub promujących dystrybucję takich treści, zgłosimy to odpowiednim władzom i usuniemy konta Google osób uczestniczących w ich rozpowszechnianiu.

Przemoc i niebezpieczne działania

Nie zezwalamy na akcje przedstawiające nieuzasadnioną przemoc lub inne niebezpieczne czynności oraz umożliwiających ich dokonywanie. Obejmuje to m.in.:

 • Drastyczne opisy realistycznej przemocy lub gróźb brutalnej przemocy względem ludzi bądź zwierząt.
 • samookaleczanie, samobójstwo, zaburzenia odżywiania, zabawy w podduszanie lub inne działania, które mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Na ogół dozwolone są akcje przedstawiające fikcyjną lub umiarkowaną przemoc w kontekście gry, takie jak kreskówki, polowania czy wędkarstwo.

Nie zezwalamy organizacjom terrorystycznym na publikowanie akcji w żadnym celu, w tym do prowadzenia rekrutacji. Nie zezwalamy na akcje zawierające treści związane z terroryzmem, np. materiały promujące akty terroru, podżegające do przemocy lub pochwalające ataki terrorystyczne. Jeśli treści związane z terroryzmem są publikowane w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, należy podać odpowiednie informacje, które pomogą użytkownikom zrozumieć kontekst.

Niedozwolone są akcje ułatwiające sprzedaż materiałów wybuchowych, broni palnej, amunicji lub niektórych akcesoriów do broni palnej. Ograniczone akcesoria to takie, które umożliwiają symulowanie ognia ciągłego lub przerabianie broni palnej w automatyczny ogień (np. kolby typu „bump”, spusty typu „gatling”, automatyczne zaczepy spustowe, zestawy do konwersji broni) oraz magazynki lub taśmy nabojowe na ponad 30 nabojów.

Niedozwolone są akcje, które zawierają instrukcje dotyczące wytwarzania materiałów wybuchowych, broni palnej, amunicji, akcesoriów do broni palnej, do których dostęp jest ograniczony, lub innych rodzajów broni. Obejmuje to instrukcje przekształcania broni palnej w broń automatyczną lub symulację ognia ciągłego.

Jeśli akcja zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla wszystkich odbiorców, omawiają tematy dla dorosłych albo wstrząsające lub niepokojące treści, na początku pierwszej rozmowy z użytkownikiem oraz w opisie w katalogu Asystenta musi być podane wyłączenie odpowiedzialności.

Zastraszanie i nękanie

Nie zezwalamy na akcje, które zawierają groźby, nękanie lub dręczenie bądź umożliwiają wykonywanie takich działań. Obejmuje to treści, których głównym celem jest nękanie lub wyodrębnienie konkretnej osoby w celu znęcania się nad nią, zaatakowania lub ośmieszenia.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • dręczenie ofiar konfliktów międzynarodowych lub religijnych;
 • treści, których celem jest wykorzystywanie innych osób, w tym wymuszanie, szantaż itp.;
 • Publikowanie treści w celu publicznego upokorzenia innej osoby.
 • Nękanie ofiar tragicznego wydarzenia bądź ich przyjaciół i rodzin.

Wypowiedzi szerzące nienawiść

Nie zezwalamy na Akcje, które ułatwiają lub promują treści promujące nienawiść lub przemoc albo promujące dyskryminację grup ludzi ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, tożsamość płciową lub inną cechę, która może być przyczyną systematycznej dyskryminacji lub marginalizacji.

W niektórych krajach zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami prawnymi treści zawierające treści edukacyjne, dokumentalne, naukowe lub artystyczne dotyczące nazizmu mogą być blokowane.

Jeśli akcja zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla wszystkich odbiorców, na początku pierwszej rozmowy z użytkownikiem oraz w opisie w katalogu Asystenta musi znaleźć się wyłączenie odpowiedzialności.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • treści lub wypowiedzi mające na celu udowodnienie, że chroniona grupa osób jest nieludzka, gorsza lub zasługuje na nienawiść;
 • Akcje zawierające nienawistne wyzwiska, stereotypy lub teorie na temat chronionej grupy osób, które cechują się negatywnymi cechami (np. złymi intencjami, zepsuciem czy nikczemnością) albo w sposób jawny lub pośredni twierdzą, że dana grupa osób stanowi zagrożenie.
 • treści lub wypowiedzi nakłaniające do nienawiści bądź dyskryminacji grupy osób tylko dlatego, że należą one do grupy chronionej;
 • Treści promujące symbole szerzące nienawiść, takie jak flagi, symbole, insygnia, akcesoria lub zachowania związane z grupami szerzącymi nienawiść.

Zdarzenia o charakterze wrażliwym

Nie zezwalamy na akcje niewykazujące odpowiedniej wrażliwości względem klęsk żywiołowych, pandemii, okrucieństwa, konfliktów, śmierci lub innych tragicznych wydarzeń bądź czerpiących z nich korzyści.

Działania związane z wydarzeniami o charakterze wrażliwym są zwykle dozwolone, jeśli są to materiały edukacyjne, dokumentalne, naukowe lub artystyczne albo mają na celu ostrzeżenie użytkowników przed takim wydarzeniem lub poinformowanie ich o nim.

Jeśli akcja zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla wszystkich odbiorców, na początku pierwszej rozmowy z użytkownikiem oraz w opisie w katalogu Asystenta musi znaleźć się wyłączenie odpowiedzialności.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • brak wrażliwości w obliczu śmierci jakiejś osoby bądź grupy osób z powodu samobójstwa, przedawkowania, przyczyn naturalnych itp.
 • zaprzeczanie, że tragiczne wydarzenie miało miejsce;
 • Możliwe czerpanie korzyści z tragicznego wydarzenia bez wyraźnej korzyści dla jego ofiar.

Hazard, gry i konkursy

Nie zezwalamy na akcje zawierające treści lub usługi, które umożliwiają użytkownikom zawieranie zakładów, obstawianie stawek lub uczestniczenie w grach z użyciem prawdziwych pieniędzy (dotyczy to również przedmiotów kupionych za pieniądze) w celu uzyskania nagrody o rzeczywistej wartości pieniężnej. Dotyczy to m.in. internetowych kasyn, zakładów sportowych, loterii oraz gier oferujących nagrody pieniężne lub inne nagrody materialne.

Akcje umożliwiające udział w loteriach, loteriach lub konkursach, w przypadku których nie potrzeba pieniędzy, muszą informować użytkownika o zasadach udziału w pierwszej interakcji, w tym o ustalonym terminie przesyłania zgłoszeń i dacie nagród, ustalonej liczbie zwycięzców i innych istotnych informacjach.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Gry, które przyjmują pieniądze w zamian za możliwość wygrania nagrody materialnej lub pieniężnej.
 • Gry z punktami „lojalnościowymi” (np. za zaangażowanie lub aktywność), które (1) są naliczane lub przyspieszone przez zakupy na pieniądze, które (2) można wymieniać na przedmioty lub nagrody o rzeczywistej wartości pieniężnej.
 • Akcje, które akceptują lub umożliwiają zarządzanie zakładami hazardowymi oraz walutami w działaniach wymaganych do udziału w aukcjach, wygranych lub depozytach w celu uzyskania lub szybszego uzyskania nagrody materialnej bądź pieniężnej.

Działania niezgodne z prawem

Niedozwolone są Działania, które ułatwiają lub promują działania niezgodne z prawem. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za to, aby Akcja była zgodna z prawem w docelowym regionie.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Zachęcanie do produkcji narkotyków lub dostarczanie instrukcji dotyczących ich produkcji.
 • Zachęcanie do prania brudnych pieniędzy lub unikania podatków oraz publikowanie instrukcji na ten temat.
 • Zachęcanie do cyfrowego piractwa i dostarczanie instrukcji dotyczących piractwa.

Alkohol, tytoń i narkotyki

Działania ułatwiające lub promujące sprzedaż alkoholu są dozwolone w krajach wymienionych w zasadach Google dotyczących reklam alkoholu. Informacje o ograniczeniach dotyczących promowania marki w przypadku działań związanych z alkoholem znajdziesz we wskazówkach dotyczących promowania marki.

Wszystkie działania muszą:

 • Wdrażanie łączenia kont i weryfikowanie, czy użytkownicy spełniają wymagania dotyczące wieku
 • przestrzegać wszystkich ograniczeń i procedur wymaganych przez obowiązujące prawo lokalne.

Te wymagania dotyczą wszystkich wyrobów alkoholowych, w tym wina, piwa, wódek i zestawów alkoholowych.

Sprzedaż wyrobów tytoniowych, w tym papierosów, cygar, tytoniu do zwijania papierosów i e-papierosów, jest zabroniona.

Działania związane z marką alkoholową muszą obejmować weryfikację wieku na początku rozmowy, nawet jeśli Akcja nie ułatwia ani nie promuje sprzedaży produktów powiązanych.

Nie zezwalamy na akcje promujące nadmierne lub niewłaściwe spożywanie alkoholu lub używanie tytoniu przez nieletnich.

Nie zezwalamy na akcje ułatwiające sprzedaż lub produkcję narkotyków rekreacyjnych, w tym marihuany i produktów zawierających THC, niezależnie od ich legalności. Niedozwolone są również akcje ułatwiające zamawianie leków lub powiązanych produktów bądź pomagające użytkownikom w organizowaniu dostawy lub odbioru takich produktów.

Stan zabezpieczeń

Nie zezwalamy na akcje, które obejmują przesyłanie informacji, które mogą zostać uznane za chronione informacje zdrowotne zgodnie z ustawą HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Google nie może zagwarantować, że platforma Actions on Google będzie spełniać wymagania ustawy HIPAA lub innych podobnych przepisów dotyczących danych medycznych.

Niedozwolone są też Akcje, które udostępniają, zbierają lub przechowują dane medyczne oraz dane, które w świetle Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) mogą zostać uznane za dane dotyczące zdrowia.

Akcje, które dostarczają informacje zdrowotne, takie jak niespersonalizowane informacje na temat objawów, leczenia lub leków, muszą zawierać wyłączenie odpowiedzialności na początku pierwszej rozmowy z użytkownikiem oraz w opisie w katalogu.

Działania zapewniające sprawność fizyczną, w tym monitorowanie aktywności (spalone kalorie, liczba kroków itp.), dane dotyczące wagi i BMI, są dozwolone, o ile nie obejmują przesyłania informacji, które w świetle ustawy HIPAA lub danych dotyczących zdrowia w świetle RODO mogą zostać uznane za chronione informacje zdrowotne.

Usługi finansowe

Na potrzeby tych zasad za produkty i usługi finansowe uznaje się produkty i usługi związane z zarządzaniem pieniędzmi i kryptowalutami lub inwestowaniem ich, w tym spersonalizowane doradztwo.

Zabronione jest publikowanie akcji, które oferują użytkownikom szkodliwe lub wprowadzające w błąd produkty i usługi finansowe. Niedozwolone są również akcje, które umożliwiają kopanie kryptowalut na urządzeniach.

Jeśli Akcja zawiera lub promuje produkty i usługi finansowe, akcja musi być zgodna z przepisami krajowymi i lokalnymi obowiązującymi we wszystkich jurysdykcjach, w których Akcja jest dostępna.

Niedozwolone są akcje, które świadczą usługi lub przechowują poufne dane finansowe w sposób naruszający obowiązujące zobowiązania prawne. Google nie może zagwarantować, że platforma Actions on Google będzie spełniać wszystkie wymagania określone w przepisach finansowych.

Przez interfejs rozmowy nie można zbierać danych finansowych ani danych uwierzytelniających. Dotyczy to np. numerów kont bankowych i kart kredytowych oraz kodów PIN i haseł. Po połączeniu kont można używać kodów PIN i haseł, które są unikalne na platformie Actions on Google.

Transfery peer-to-peer są niedozwolone, chyba że używasz akcji w aplikacji. Akcje, które dostarczają informacje o koncie bankowym, na przykład saldo rachunku, muszą obsługiwać łączenie kont.

Dozwolone są akcje dostarczające ogólne informacje finansowe, takie jak stopy procentowe i notowania akcji na giełdzie.

Służby ratunkowe

Nie zezwalamy na akcje, które umożliwiają użytkownikom kontakt ze służbami ratunkowymi, takie jak numery 112 lub 999.

Obsługa języków

W przypadku każdego języka, który akcja obsługuje, informacje w katalogu (opisy, polityka prywatności itp.), gramatyka i tekst zamiany tekstu na mowę muszą być głównie w tym samym języku.

Treści obraźliwe i dla dorosłych

Jeśli akcja zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla wszystkich odbiorców lub często zawierają wulgaryzmy, na początku pierwszej rozmowy z użytkownikiem oraz w opisie w katalogu Asystenta musi znaleźć się wyłączenie odpowiedzialności.

Oto kilka przykładów treści, które mogą wymagać wyłączenia odpowiedzialności:

 • Wiadomości zawierające nieocenzurowane wypowiedzi wulgarne lub podburzające.
 • Treści o zabarwieniu erotycznym lub przedstawiające nagość.
 • Treści, które mogą być krwawe, wstrząsające lub traumatyczne dla użytkowników.

Jeśli Akcja ma na celu obrażanie użytkowników (w tym w celu humoru) lub zawiera treści, które mogą być obraźliwe dla wszystkich odbiorców, jej wykrywalność może zostać ograniczona.

Treści generowane przez użytkowników

Treści użytkowników to treści wchodzące w skład akcji, które są widoczne lub dostępne dla co najmniej niektórych spośród użytkowników akcji. Jeśli akcja zawiera treści użytkowników, musi zawierać wyłączenie odpowiedzialności – na początku pierwszej rozmowy z użytkownikiem oraz w opisie w katalogu Asystenta.

Nie zezwalamy na Działania, których głównym celem jest prezentowanie kontrowersyjnych treści użytkowników. Działania, które z biegiem czasu zaczną być wykorzystywane głównie do udostępniania kontrowersyjnych treści użytkowników lub zyskają reputację miejsca, w którym takie treści są dostępne, również będą usuwane.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Promowanie treści użytkowników o charakterze jednoznacznie seksualnym, m.in. przez implementowanie lub dopuszczanie płatnych funkcji, które zachęcają głównie do udostępniania kontrowersyjnych treści.
 • Działania związane z treściami użytkowników, w przypadku których brakuje odpowiednich środków ochrony przed groźbami, nękaniem lub dręczeniem, zwłaszcza w odniesieniu do nieletnich.
 • Posty, komentarze lub zdjęcia w Akcji, których głównym celem jest nękanie lub wyodrębnienie konkretnej osoby w celu znęcania się nad nią, zaatakowania lub ośmieszenia.
 • Działania, które wielokrotnie nie odpowiadają na skargi użytkowników dotyczące kontrowersyjnych treści.

Własność intelektualna

Zabronione jest publikowanie takich działań i tworzenie takich kont dewelopera, które naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, w tym znaki towarowe, prawa autorskie, patenty, tajemnice handlowe i pozostałe prawa własności. Niedozwolone są również Działania zachęcające lub nakłaniające do naruszania praw własności intelektualnej.

Firma Google reaguje na zrozumiałe zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich. Aby uzyskać więcej informacji lub złożyć wniosek na podstawie ustawy Digital Millennium Copyright Act, zapoznaj się z naszymi procedurami dotyczącymi praw autorskich.

Jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego i uważasz, że działanie narusza Twoje prawa do znaku towarowego, w celu rozwiązania problemu zachęcamy do skontaktowania się bezpośrednio z deweloperem. Jeśli nie możecie osiągnąć porozumienia, prześlij skargę dotyczącą znaku towarowego za pomocą tego formularza.

Podszywanie się pod inne osoby

Nie zezwalamy na akcje, które wprowadzają użytkowników w błąd przez podszywanie się pod inną osobę (np. innego dewelopera, firmę, podmiot) lub inną akcję albo fałszywe przedstawianie powiązań. Obejmuje to niewłaściwe używanie ikon, opisów, wyświetlanych nazw lub innych funkcji akcji, które mogą wprowadzać użytkowników w błąd.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Twierdzenie, że jest się dostawcą lub dostawcą marki bez upoważnienia ze strony jej właściciela.
 • Używanie w Akcji ikony, która nie należy do Ciebie.
 • Twierdzenie, że jest to „oficjalna” akcja marki lub firmy, bez upoważnienia jej właściciela.

Nieuprawnione użycie treści chronionych prawem autorskim

Nie zezwalamy na akcje naruszające prawa autorskie. Modyfikowanie treści chronionych prawem autorskim nadal może spowodować naruszenie zasad. Aby deweloperzy mogli korzystać z takich treści, możemy poprosić, aby udowodnili swoje uprawnienia.

Zachowaj ostrożność, używając treści chronionych prawem autorskim, aby zaprezentować działanie akcji. Ogólnie rzecz biorąc, najbezpieczniej jest stworzyć coś oryginalnego.

Oto kilka przykładów treści chronionych prawem autorskim, które często są używane bez zezwolenia lub niezgodnie z prawem:

 • okładki albumów muzycznych, gier wideo i książek;
 • Obrazy marketingowe z filmów, telewizji lub gier wideo.
 • grafiki lub obrazy z komiksów, kreskówek, filmów, teledysków lub telewizji;

Nie zezwalamy na działania, które nakłaniają do naruszania praw autorskich lub zachęcają do takich działań. Zanim opublikujesz akcję, poszukaj sposobów, która może zachęcać do naruszania praw autorskich, i w razie potrzeby skonsultuj się z prawnikiem.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Działania strumieniowania, które umożliwiają użytkownikom pobranie lokalnej kopii treści chronionych prawem autorskim bez zezwolenia.
 • Działania zachęcające użytkowników do strumieniowego odtwarzania i pobierania utworów chronionych prawem autorskim, w tym muzyki i filmów, które naruszają obowiązujące prawa autorskie.

Naruszenie znaku towarowego

Nie zezwalamy na akcje naruszające znaki towarowe innych osób. Znak towarowy to słowo, symbol lub ich połączenie, które określa źródło towaru lub usługi. Właściciel znaku towarowego ma prawo do jego wyłącznego używania razem z określonymi towarami lub usługami.

Naruszenie znaku towarowego to niewłaściwe lub nieautoryzowane użycie identycznego lub podobnego znaku towarowego w sposób, który może wprowadzać w błąd co do źródła tego produktu. Jeśli akcja używa znaków towarowych innej firmy w sposób, który może wprowadzać w błąd, może ona zostać usunięta.

Podróbki

Nie zezwalamy na Akcje, które służą do sprzedaży lub promowania podróbek produktów. Podróbki mają znak towarowy lub logo, które są identyczne lub niemal identyczne ze znakiem towarowym innego produktu. Naśladują one cechy marki innego produktu, co ma przekonać nabywców, że są to oryginalne wyroby właściciela danej marki.

Działania wprowadzające w błąd

Nie zezwalamy na akcje, które mają na celu wprowadzenie użytkowników w błąd. Działania muszą zawierać dokładny opis swoich funkcji i działać w sposób, jakiego oczekuje użytkownik. Działania nie mogą naśladować żadnych funkcji ani ostrzeżeń systemowych. Wszelkie zmiany w ustawieniach urządzenia muszą być wprowadzane za wiedzą i zgodą użytkownika. Powinny też dać się w łatwy sposób cofnąć.

Twierdzenia wprowadzające w błąd

Nie zezwalamy na akcje zawierające fałszywe lub mylące informacje, w tym wymowę, opis, wyświetlaną nazwę lub ikonę. Nie sugeruj powiązań z innymi podmiotami ani polecania ich, jeśli jest to niezgodne z prawdą.

Przykłady twierdzeń wprowadzających w błąd:

 • przedstawianie nieprawdziwych informacji lub niedokładny i niejasny opis funkcji Działania, na przykład:

  • Akcja, która w opisie lub wymowie podaje się jako usługa dostawy jedzenia, a w rzeczywistości jest usługą wspólnego przejazdu.
  • Akcja, która rzekomo jest usługą rezerwacji restauracji, ale zawiera tylko opinie o restauracjach.
  • Akcja, która używa wyświetlanej nazwy powiązanej z kawą, ale w rzeczywistości jest usługą dostawy pizzy.
  • Akcja, która zawiera zabawne fakty na temat zwierząt, ale może podawać tylko fakty na temat kotów, a nie ogólnie zwierząt.
 • Przedstawianie nieprawdziwych informacji o obecnym statusie lub wynikach w katalogu (np. „Nasz wybór”, „Numer 1 działanie”).

 • Prezentowanie treści wprowadzających w błąd, które mogą zakłócać udział w wydarzeniach obywatelskich, takich jak udział w spisach powszechnych lub procedury głosowania.

 • Fałszywe twierdzenie, że masz powiązania z instytucją państwową lub ułatwianie usług publicznych, do których nie masz wymaganych uprawnień.

 • Prezentowanie treści wprowadzających w błąd, które mogą zakłócać procedury głosowania.

 • przedstawianie funkcji o charakterze medycznym lub związanym ze zdrowiem bądź przedstawianie treści, które wprowadzają w błąd i mogą wyrządzać szkody;

 • Zgłaszanie funkcji, których zaimplementowanie nie jest możliwe.

 • Działania, które są niewłaściwie sklasyfikowane w katalogu Asystenta.

 • Wprowadzanie użytkowników w błąd co do treści lub miejsca docelowego linku.

Zmanipulowane treści

Zabraniamy publikowania akcji, które promują lub pomagają tworzyć fałszywe bądź wprowadzające w błąd informacje lub twierdzenia przy użyciu obrazów, dźwięków, filmów lub tekstu. Nie zezwalamy na akcje, których celem jest promowanie lub utrwalanie obrazów, filmów lub tekstów o wyraźnie dezorientującym charakterze, które mogą wprowadzać w błąd, a także związanych z wydarzeniami o charakterze wrażliwym, polityką, sprawami społecznymi lub innymi sprawami istotnymi dla opinii publicznej.

Działania, które mają na celu manipulowanie lub modyfikowanie multimediów, poza konwencjonalnymi i akceptowanymi redakcyjnie dostosowaniami w celu zapewnienia przejrzystości lub jakości, muszą w widoczny sposób ujawniać lub zmieniać znak wodny, gdy przeciętny użytkownik może nie mieć pewności, że multimedia zostały zmodyfikowane. Wyjątkiem może być interes publiczny albo oczywista satyra lub parodia.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Działania polegające na dodaniu do demonstracji osoby publicznej podczas wydarzenia o charakterze politycznym.
 • Działania, które modyfikują klipy multimedialne tak, aby naśladować transmisję wiadomości.

Nieautoryzowane używanie funkcji systemowych lub podszywanie się pod nie

Niedozwolone są akcje, które naśladują lub zakłócają działanie funkcji urządzenia lub Asystenta, np. światła, powiadomienia czy ostrzeżenia.

Przykłady zabronionych działań:

 • Użyj głosu do akcji, który naśladuje głos Asystenta Google.
 • naśladowanie powiadomień lub ostrzeżeń systemowych;
 • Udawanie firmy Google.

Spam i minimalna funkcjonalność

Akcje powinny zapewniać użytkownikom co najmniej podstawowy poziom funkcjonalności i wygody korzystania z nich. Działania powodujące awarie lub inne działania niezgodne z wygodą użytkownika są niedozwolone. Obejmuje to nieukończone Działania, które mogły zostać przesłane w ramach testu.

Nie zezwalamy na akcje, które spamują użytkowników lub katalog w wyniku niezamówionych lub powtarzających się działań. Te działania nie rozszerzają katalogu w znaczący sposób.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Działania, które powodują przesyłanie treści na urządzenia mobilne użytkowników bez ich zgody lub wysyłanie nadmiernych lub nieistotnych treści za pomocą interfejsu Update API.
 • Działania, których głównym celem jest zwiększenie ruchu w witrynie lub aplikacji.
 • Przesłać wiele zduplikowanych działań do katalogu Asystenta.

Niedozwolone są akcje, które wysyłają SMS-y, e-maile lub inne wiadomości w imieniu użytkownika bez możliwości potwierdzenia przez niego ich treści i adresatów.

Wyświetlenia stron i treści podmiotów stowarzyszonych

Nie zezwalamy na akcje, których głównym celem jest zwiększanie ruchu w powiązanej z nią witrynie lub generowanie widoku witryny bez pozwolenia jej właściciela lub administratora.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Działanie, którego głównym celem jest zwiększenie ruchu z witryn odsyłających w witrynie w celu otrzymywania środków za rejestracje użytkowników lub zakupy w tej witrynie.
 • Działania, których głównym celem jest generowanie widoku witryny bez pozwolenia

Powtarzające się treści

Niedozwolone są akcje, które jedynie powielają treści i funkcje innych akcji, które już są dostępne na platformie Actions on Google. Działania powinny oferować użytkownikom unikalne treści, funkcje lub usługi.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • kopiowanie treści z innych akcji bez dodania czegoś oryginalnego,
 • tworzenie wielu akcji o bardzo podobnych funkcjach, treściach i sposobie działania; Jeśli każda z tych akcji zawiera mało treści, deweloperzy powinni utworzyć 1 akcję obejmującą wszystkie treści.

Prywatność i bezpieczeństwo

Dane użytkownika

Aplikacje muszą w przejrzysty sposób informować o tym, jak są przetwarzane dane użytkownika (np. informacje podawane przez niego, zbierane na jego temat lub zbierane na temat sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Akcji lub urządzenia). Ta polityka określa minimalne wymagania w zakresie prywatności obowiązujące w Katalogu. W razie potrzeby stosowna przez Ciebie lub Akcja może być zobowiązani do przestrzegania dodatkowych ograniczeń lub procedur. Dodatkowe wymagania dotyczące prywatności w odniesieniu do Akcji dla całej rodziny znajdziesz w wymaganiach programu Akcje dla całej rodziny.

Wszystkie działania muszą:

 • W odpowiednim polu w katalogu należy umieścić link do polityki prywatności.

  Polityka prywatności w połączeniu z innymi oświadczeniami w ramach działania musi wyczerpująco informować o tym, w jaki sposób akcja zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane użytkownika, a także jakim podmiotom je przekazuje. Musi być napisany w każdym języku, w którym akcja jest włączona. Musisz ograniczyć wykorzystanie danych do działań opisanych w komunikatach. Musisz zezwolić robotom Google na dostęp do treści dokumentu dotyczącego prywatności i jego skanowanie.

 • Postępuj ze wszystkimi danymi użytkownika w bezpieczny sposób

  Dane użytkownika muszą być przesyłane przy użyciu nowoczesnej kryptografii, a interakcja akcji z interfejsami API Actions on Google musi używać protokołu HTTPS.

 • Wysyłanie prośby o poufne dane użytkownika za pomocą interfejsu Permissions API

  Wszystkie prośby o podanie lokalizacji i nazwy użytkownika.

 • Precyzyjnie opisz powód, dla którego przesyłasz prośbę o udostępnienie danych użytkownika lub zaimplementuj połączenie kont

  Musisz jasno i dokładnie podać uzasadniony powód biznesowy żądania danych użytkownika, w tym adresu e-mail, numeru telefonu, daty urodzenia, płci lub preferencji osobistych. Jeśli korzystasz z interfejsu Permissions API, musisz poinformować o tym w polu „Kontekst” w odpowiedniej metodzie.

W żadnym przypadku działania nie mogą żądać dostępu do tych danych za pośrednictwem interfejsu konwersacyjnego (tekstowego, graficznego lub głosowego).

 • Dane dotyczące płatności i finansów

  Przykłady: numery kart kredytowych i kont bankowych. Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi reklamowania usług finansowych.

 • Dane uwierzytelniania

  Przykłady: obejmuje to pełne lub częściowe hasła lub kody PIN.

 • Dane tożsamości

  Przykłady: numer paszportu, numer PESEL, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy lub identyfikatory podatkowe.

 • Dane dotyczące opieki zdrowotnej

  Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi zdrowia.

 • Poufne dane osobowe

  Przykłady: wnioskowanie o przynależność etniczną, poglądy polityczne, orientację seksualną lub przynależność religijną.

Łączenie kont i tożsamość

Możesz użyć funkcji logowania przez Google lub interfejsu API do łączenia kont z protokołem OAuth 2, aby utworzyć połączenie między użytkownikiem Google a kontem spoza Google w Twoim systemie. Implementując łączenie kont za pomocą protokołu OAuth, musisz być właścicielem punktu końcowego OAuth lub mieć nad nim kontrolę z pomocą dostawcy usługi OAuth. Nie podawaj adresów URL pochodzących od dostawców tożsamości bezpośrednio w konfiguracji Actions on Google. Dozwolona jest tylko jedna konfiguracja OAuth na pakiet akcji.

Nie używaj żadnej innej metody do powiązania użytkownika Google z kontem w Twoim systemie. Dotyczy to na przykład powiązania użytkownika z inną akcją pozwalającą na połączenie kont lub prośby o podanie adresu e-mail lub numeru telefonu. Jeśli na przykład oferujesz wiele akcji wymagających połączenia kont, każda z nich musi niezależnie korzystać z interfejsu Account Linking API (za pomocą konfiguracji zdefiniowanej w odpowiednim pakiecie akcji), aby powiązać użytkownika Google z istniejącym kontem.

Jeśli zainicjujesz łączenie kont w trakcie rozmowy, przed rozpoczęciem procesu łączenia kont musisz wyjaśnić, dlaczego prosisz użytkownika o połączenie konta.

Nie żądaj od Google żadnych zakresów protokołu OAuth, chyba że użytkownik loguje się w Twojej usłudze za pomocą Logowania przez Google. Nie zachęcaj użytkowników do wyrażania zgody na dodatkowe zakresy Google OAuth przez przekierowanie ich do strony lub akcji.

Jeśli Google nie będzie w stanie sprawdzić i przetestować możliwości łączenia kont w ramach akcji, nie zostanie zatwierdzona. Obejmuje to działania, które podają nieprawidłowe dane logowania do testowania lub nie aktualizują danych logowania.

Złośliwe zachowanie

Nie zezwalamy na akcje, które służą do kradzieży danych, potajemnego monitorowania lub krzywdzenia użytkowników albo w inny sposób złośliwe.

Zabronione jest publikowanie akcji, które zakłócają działanie lub powodują uszkodzenie urządzenia użytkownika lub innych urządzeń, komputerów, serwerów, sieci, interfejsów programowania aplikacji (API) lub usług albo uzyskują do nich nieautoryzowany dostęp. Obejmuje to inne akcje, dowolną usługę Google oraz sieć urządzenia.

Wszystkie akcje, które zbierają dane użytkownika, muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi danych użytkownika i w pełni ujawniać swoje funkcje.

Kategorycznie zabronione są:

 • wirusy, konie trojańskie, złośliwe oprogramowanie, programy szpiegowskie i inne szkodliwe oprogramowanie;
 • Promowanie lub ułatwianie dystrybucji albo instalacji złośliwego oprogramowania.
 • Przedstawianie lub wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach.
 • wykradanie informacji uwierzytelniających użytkownika (np. nazw użytkowników lub haseł).
 • nakłanianie użytkowników do ujawnienia danych osobowych lub uwierzytelniających;
 • Wskazuje, czy akcja została zamknięta lub zamknięta, ale nadal rejestrujesz użytkownika.
 • uruchamianie innych działań bez uprzedniej zgody użytkownika.
 • Tajne zbieranie danych o korzystaniu z urządzenia.

Akcje i ich wpisy w Katalogu nie mogą w żaden sposób umożliwiać aktywowania lub użycia funkcji, które naruszają niniejsze warunki.

Luki w zabezpieczeniach

Jeśli akcja jest powiązana z luką w zabezpieczeniach, która może zostać wykorzystana do zaatakowania innej akcji, aplikacji, urządzenia lub usługi, możemy ją usunąć w celu ochrony użytkowników.

Pliki danych

Jeśli udostępniasz nam katalogi, menu lub inne dane za pomocą pliku danych lub innego mechanizmu, dane muszą być zgodne z tymi zasadami, w tym z sekcjami dotyczącymi niedozwolonych treści i własności intelektualnej. Należy prawidłowo spełnić wszystkie wymagania techniczne i dostarczyć treść wszystkich wymaganych pól. Przedstawione dane muszą być związane z konkretnym przypadkiem użycia pliku danych i muszą być dokładne. Możemy wyłączyć plik (lub jego część), uniemożliwić korzystanie z danych lub usunąć powiązane działania w przypadku naruszenia tych zasad lub pogorszenia komfortu korzystania z usługi.

Zarabianie i reklamy

Reklamy

Reklamy w rozmowie są niedozwolone.

Promocja

Zabronione jest publikowanie akcji, które bezpośrednio lub pośrednio są związane z praktykami promocyjnymi, które wprowadzają w błąd lub są szkodliwe dla użytkowników bądź ekosystemu deweloperów, albo czerpią z nich korzyści. Obejmuje to działania, które wykonują te działania:

 • używanie w witrynach, działaniach i innych usługach reklam wprowadzających w błąd, w tym powiadomień, które symulują powiadomienia lub alerty systemu;
 • manipulowanie lub zawyżanie statystyk użytkowania, ocen produktów, pozycji w rankingu lub opinii;
 • taktyki promocji lub angażowania, które przekierowują użytkowników do pobrania aplikacji lub wywołują inne działania bez świadomego udziału użytkownika;
 • branie udziału w niezamawianych promocjach za pomocą usług SMS.
 • oferowanie wynagrodzenia za korzystanie z Akcji, w tym pieniędzy, towarów cyfrowych lub fizycznych.

Uczestnik ma obowiązek dopilnować, aby sieci reklamowe i podmioty stowarzyszone powiązane z Akcją przestrzegały tych zasad i nie stosowały żadnych zabronionych praktyk promocyjnych.

Transakcje

Wszystkie akcje muszą spełniać te wymagania:

 1. Nie kieruj użytkowników wyraźnie do witryny, numeru telefonu, aplikacji mobilnej lub alternatywnej formy płatności, aby sfinalizować transakcję – czy to w ramach akcji, za pomocą linków lub elementów sugestii, czy w opisie akcji. Nie zachęcaj na przykład użytkowników do odwiedzenia strony, akcji lub lokalizacji fizycznej (ani nie dodawaj elementu prowadzącego do linku) z wezwaniem do działania w celu dokonania zakupu lub dokonania płatności. To ograniczenie nie dotyczy działań w aplikacji.
 2. Jeśli akcja umożliwia użytkownikom zrealizowanie transakcji sprzedaży towarów fizycznych lub usług albo dokonanie rezerwacji lub rezerwacji, musi ona wdrożyć interfejs Transaction API dla Asystenta. Dodanie produktów do koszyka nie jest uznawane za transakcję.
 3. Jeśli akcja umożliwia użytkownikom zrealizowanie transakcji cyfrowej lub zakup subskrypcji, musi ona zaimplementować interfejs Digital purchase API.

Poniższe zakupy i transakcje (każda umowa między użytkownikiem a firmą dotyczącą dostawy towaru lub usługi) są obsługiwane w Actions on Google:

 1. Towary i usługi fizyczne, w tym:

  • Kupowanie lub sprzedaż towarów fizycznych (np. zakupów spożywczych, odzieży, artykułów wyposażenia domu)
  • Kupowanie usług fizycznych (np. usług samochodowych, sprzątania, lotów, dostawy jedzenia czy biletów na wydarzenia na żywo)
  • rezerwacje (np. pokoje hotelowe).
  • Usługi doładowań
 2. produkty i usługi cyfrowe, w tym:

  • zakup towarów cyfrowych (np. wirtualnych walut, dodatkowych żyć, dodatkowego czasu gry i przedmiotów specjalnych);
  • Usługi wymagające subskrypcji (np. usługi do fitnessu, randkowania, edukacji i treści)
  • Dostęp do funkcji i funkcji akcji (takich jak treści lub usługi)

Obecnie Actions on Google nie obsługuje przelewów pieniężnych między użytkownikami – bezpośrednio ani przez licencjonowane usługi pośrednictwa w transakcjach pieniężnych ani w darowizny na rzecz organizacji charytatywnych i politycznych. To ograniczenie nie dotyczy akcji w aplikacji.

Wymagania dotyczące interfejsu Transaction API i interfejsu Digital purchase API

Wszystkie akcje implementujące interfejsy Transaction API, Digital purchase API (usługa Płatności w Google Play) lub korzystające z działań bezpośrednich (w tym także Food Order Direct Action API) muszą być zgodne z tymi wymaganiami:

 1. przestrzegać Warunków transakcji zawartych w warunkach korzystania z Actions on Google.
 2. Zastosuj wszystkie wymagane metody i parametry, w tym prawidłową obsługę zamówień i potwierdzenia zamówień, i nie twórz duplikatów zamówień.
 3. Podawaj dokładne i aktualne informacje, w tym ceny i opisy.
 4. Zapewnij własną obsługę klienta, podając kontaktowy numer telefonu lub adres e-mail.
 5. Używaj wyłącznie danych osobowych uzyskanych za pomocą interfejsu konwersacyjnego, aby zrealizować daną transakcję, w tym wysyłanie potwierdzeń, potwierdzeń i aktualizacji. Musisz niezależnie uzyskać zgodę użytkownika na wykorzystanie tych informacji w dowolnym innym celu, w tym marketingowym.
 6. Tylko w przypadku akcji korzystających z interfejsu Digital purchase API:

  • Użytkownik ma dostęp tylko do funkcji lub usług kupionych w ramach akcji lub na innej platformie pod tym samym tytułem co Akcja.
  • Działania nie mogą prowadzić użytkowników bezpośrednio ani pośrednio do formy płatności innej niż poprzez interfejs Digital purchase API, zarówno w ramach Akcji, jak i poza nią.
 7. Tylko w przypadku działań korzystających z interfejsu Transaction API (ponieważ Google nie zapewnia tych funkcji):

  • Zaimplementuj wszystkie wymagane interfejsy API do wywoływania zwrotnego związane z dostarczaniem aktualizacji stanu transakcji w określonych przedziałach czasu i podejmowaniu dalszych działań.
  • Prześlij wszystkim użytkownikom dokładne i szczegółowe pokwitowanie e-mailem oraz poprawnie ustaw wszystkie parametry powiązane z transakcjami, w których następuje wymiana pieniędzy.

Nazewnictwo i umieszczenie w katalogu

Wymowa i wyświetlana nazwa akcji określają, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z akcjami i je odkrywają. Pozycja akcji w znacznym stopniu wpływa na jej jakość, dlatego unikaj umieszczania w katalogu spamerskich wpisów, promocji niskiej jakości i innych elementów, które sztucznie zwiększają widoczność akcji. Podaj wszystkie szczegóły wymagane w przypadku wpisu w katalogu, w tym muszą być widoczne, niepuste ikony.

Informacje o akcji w katalogu (w tym nazwa, opisy itp.) muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi niedozwolonych treści i własności intelektualnej oraz nie mogą zawierać słów, które są wulgarne, obraźliwe lub mają charakter jednoznacznie seksualny.

Wymagania dotyczące imienia i nazwiska

Wszystkie akcje muszą mieć niepowtarzalną wymowę fonetycznie, która umożliwi użytkownikom aktywowanie funkcji. Wymowa akcji jest unikalna w każdym języku, więc po zatwierdzeniu nazwy żadna akcja nie może zarejestrować takiej samej nazwy fonetycznej w tym samym języku. Informacje o aplikacji muszą zawierać co najmniej 1 przykładową wymowę – wszystkie muszą zawierać nazwę akcji, np. „Porozmawiaj z Zakupami Google”, i spójnie uruchamiać akcję.

Nazwy muszą spełniać te wymagania:

 • Nazwy jednowyrazowe nie są dozwolone, chyba że nazwa stanowi unikalną markę lub znak towarowy w regionach, w których akcja jest dostępna. Poniżej znajdziesz instrukcje zgłaszania prośby o wyjątek dla poszczególnych krajów. Słowa złożone podzielone na wiele wyrazów nie obejrzą tego wymogu. Na przykład klawiatura liczy się jako 1 słowo.
 • Nazwy dwuwyrazowe są niedozwolone, jeśli jedno ze słów jest artykułem nieokreślonym (the), przed nieokreślonym przedrostkiem (a lub an), zaimkiem (np. my) lub przyimkiem (for, to lub of). Nie używaj na przykład roweru, espresso, dla rozrywki lub zabawy.
 • Nazwa jednoznacznie identyfikuje akcję, więc musi się różnić od innych akcji i głównych funkcji Asystenta. Nie zezwalamy na nazwy:

  • Typowe wyrażenia (np.dziękuję, jak się masz? czy dzień dobry).
  • myląco podobne do głównych funkcji Asystenta (np.zatrzymywanie, przesyłanie opinii, wyłączanie światła, pokazywanie filmów, jaka jest pogoda, pomijanie tego utworu, ustawianie temperatury itp.).
  • potencjalnie wprowadzać użytkowników w błąd, sugerując, że wchodzą w interakcję z Google lub że Google promuje, poleca lub sponsoruje treści zawarte w Akcji (np. Twoja ulubiona akcja, najlepsza aplikacja muzyczna, najpopularniejsze akcja lub najczęściej wyszukiwane wiadomości);
  • ogólne, w tym słowa lub wyrażenia, które należą do kategorii produktów, usług lub treści; Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Poniżej znajdziesz instrukcje zgłaszania prośby o wyjątek.
 • Nazwy osób lub miejsc są niedozwolone, chyba że zawierają też inne słowa (np. horoskop Michała lub turystyka w Nowym Jorku) lub reprezentujesz instytucję państwową odpowiadającą danej lokalizacji (na przykład miasto Nowy Jork może zarejestrować nazwę Nowy Jork).

 • Niektóre słowa i wyrażenia są zarezerwowane i nie można ich używać w nazwach takich jak ok, Google, launch, ask, tell, load, exit quit, Volume up, game, action, assistant, skill i app. Przetestuj swoją nazwę w panelu interfejsu API, aby potwierdzić, że nie zawiera ona zastrzeżonego słowa lub wyrażenia. Możemy zrobić wyjątek w przypadku niektórych zarezerwowanych słów lub wyrażeń, jeśli są one użyte w kwalifikującej się kombinacji słów kluczowych, jeśli nazwa nie jest myląca i nie narusza w inny sposób tych zasad. Poniżej znajdziesz instrukcje zgłaszania prośby o wyjątek.

 • W zależności od języka niektóre znaki w polu wyświetlanej nazwy mogą być niedozwolone.Na przykład języki korzystające z alfabetu łacińskiego mogą zawierać tylko małe litery, spacje między słowami, apostrofy arabskie (np. ciekawostki naukowe Sama) lub kropki użyte w skrócie (np. a. b. c.). Inne znaki, takie jak cyfry, muszą być zapisane (np. dwadzieścia jeden).

 • Nazwy muszą być łatwe do poprawnego wymówienia i odróżniane fonetycznie, aby nie zostały błędnie zinterpretowane jako podobne słowa lub inne nazwy akcji (w tym samym języku). Nie używaj nazw, które są fonetycznie podobne do nazw zabronionych przez te zasady, np. nazw wulgarnych, obraźliwych, ogólnych lub pospolitych, nawet jeśli mają alternatywną pisownię.

Oceniając te zasady, bierzemy pod uwagę wymowę wyświetlanej nazwy, jej pisownię w konsoli oraz powszechnie akceptowany sposób pisowni wymowy słowa (jeśli taki istnieje).

Wszystkie wyjątki od niektórych zasad dotyczących nazw będziemy rozpatrywać indywidualnie. Możesz poprosić o wyjątek, wypełniając ten formularz i prosząc o pomoc dotyczącą nazwy wyświetlanej.

Przykłady nazw ogólnych:

Niedozwolone:

 • Moje biuro podróży
 • Inteligentny dom
 • Sklep spożywczy
 • Akcja w grze

Dozwolone (wyłącznie w celach ilustracyjnych i podlega innym zasadom)

 • używanie i dodawanie zmyślonych słów lub dowolnych wyrażeń (Foobar Action, Foobar Smart Home).
 • Dodanie nieogólnej nazwy marki (Google Travel, Biuro podróży Roberta)
 • Dodawanie opisowych przymiotników i przysłówków (Fast Hotel Search, Worldly Traveler)
 • Użyj pełnej nazwy domeny, w tym domeny najwyższego poziomu (SmartHome.com).

Spójne nazwy

Wymowa akcji musi być fonetyczną wersją wyświetlanej nazwy akcji. Dozwolone różnice to między innymi: interpunkcja, spacje oraz stosowanie cyfr i zapis liczb i liczebników porządkowych (np. trzy a 3, trzeci lub trzeci).

Opis

Opis i inne metadane akcji muszą dokładnie opisywać jej funkcje i oferowane przez nią usługi lub treści. Oto kilka sprawdzonych metod tworzenia opisu akcji:

 • Jasny i zwięzły opis tego, jak akcja może pomóc użytkownikom, np. „Możesz użyć tej akcji, by wykonać X”. Zbyt długi, szczegółowy lub pełen powtórzeń opis akcji może naruszać nasze zasady.
 • Podkreśl najlepsze cechy akcji. Podziel się z użytkownikami ciekawymi i ciekawymi faktami, aby pomóc im zrozumieć, co wyróżnia Twoją akcję.
 • Upewnij się, że wyświetlana nazwa akcji, jej opis, ikona i obrazy na banerze dokładnie opisują jej funkcję.
 • Nie używaj zbyt wielu, powtarzających się ani niepowiązanych słów kluczowych i odwołań.
 • Poinformuj, czy Akcja wymaga opłaty za którąkolwiek z jej funkcji.

W opisie akcji nie można używać opinii użytkowników.

Zadowolenie użytkowników

Aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia, akcja musi działać zgodnie z opisem, zapewniać użytkownikom wysoką jakość usług i korzystać z funkcji platformy.

Działania powinny być zgodne ze wskazówkami dotyczącymi projektowania rozmowy. Działania, które znacznie odbiegają od wskazówek dotyczących interfejsu użytkownika lub sprawiają, że korzystanie z nich nie jest wygodne, może zostać wyłączone na określonych platformach, odrzucone lub usunięte z katalogu. Dotyczy to m.in.:

 • Sugerowanie akcji obsługuje większy zakres poleceń niż w rzeczywistości w wątku czy na liście w katalogu.

  • Na przykład jeśli akcja brzmi „Zapytaj mnie o cokolwiek”, ale może odpowiedzieć tylko na pytanie „Kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych?”.
 • Nasłuchiwanie polecenia użytkownika bez prompta, takiego jak powitanie albo pośrednie lub bezpośrednie pytanie. Obejmuje to włączenie mikrofonu akcji w celu słuchania lub nagrywania użytkownika bez ustalenia oczekiwań. Użytkownik musi wiedzieć, że akcja rejestruje odpowiedź lub polecenie. Przykłady:

  • Akcja odpowiada na pytanie użytkownika, a następnie zaczyna słuchać dodatkowego polecenia bez pytania dodatkowego.
  • Akcja zamyka zakończenie, ale nadal rejestruje użytkownika.
  • Akcja zaczyna otwierać mikrofon i nagrywać użytkownika bez sygnalizowania użytkownikowi, że nasłuchuje polecenia lub odpowiedzi.
 • Słuchanie odpowiedzi użytkownika podczas akcji polegających na pozostawieniu włączonego mikrofonu bez wyraźnego lub wyraźnego podpowiedzi oraz nieokreślenia oczekiwań dotyczących charakteru interakcji.

  • Na przykład akcja związana z nauką języka czeka na odpowiedzi, nie wyjaśniając na początku użytkownikowi, w jaki sposób odbędzie się interakcja.
 • nieprawidłowe działanie na wszystkich urządzeniach z Asystentem, które obsługują funkcje wymagane przez akcję.

  • Na przykład wtedy, gdy akcja działa na urządzeniach Google Home, ale nie na urządzeniach mobilnych.
 • Odtwarzanie pliku dźwiękowego z ciszą bez wyraźnego celu.

  • Na przykład jeśli akcja otworzy się i odtworzy plik dźwiękowy z ciszą bez wyjaśnienia.
 • Niewłaściwe używanie funkcji interakcji na urządzeniach z Asystentem.

  • Może to być na przykład aktywowanie diod LED Google Home w sposób niezgodny z przeznaczeniem opisanym tutaj.
 • ciągłe odtwarzanie zamiany tekstu na mowę lub nagranego dźwięku dłużej niż przez 240 sekund, chyba że użyto interfejsu Media Response API;

 • masz uszkodzone linki lub obrazy;

 • Budowanie marki lub oznaczanie Akcją podczas interakcji użytkownika z terminologią związaną z platformą deweloperską inną niż Google.

 • brak zastępczego tekstu i dźwięku do obrazów w interfejsach niegraficznych.

 • Dźwięk niepasujący do tekstu wizualnego oraz zamiana tekstu na mowę w interfejsie graficznym.

 • rejestrowanie lub tworzenie mylących lub nieistotnych intencji dla akcji;

  • np. wybierając wbudowaną intencję „Zamów taksówkę”, gdy akcja podaje informacje o pogodzie.
 • Umieszczanie w elementach z sugestiami niepotrzebnych słów opisowych, takich jak przymiotniki, przysłówki lub niejednoznaczna terminologia.

  • Na przykład: „Kup najlepszą pizzę” lub „Spróbuj szczęścia”.

Akcje dla całej rodziny

Chcemy potwierdzić, że deweloperzy biorący udział w programie AFF (AFF) wykazali się umiejętnością tworzenia treści dla całej rodziny, dlatego ograniczamy możliwość udziału w programie tylko tym deweloperom, którzy stworzyli już aplikację zatwierdzoną przez nauczycieli w Google Play lub zawarli z Google umowę partnerską z Google dotyczącą działania dla całej rodziny. Deweloperzy, których aplikacje zostały usunięte z Programu aplikacji zatwierdzonych przez nauczycieli, ale nie mają obecnie obowiązującej umowy partnerskiej z Google dotyczącej akcji dla całej rodziny, nie mogą już korzystać z programu Akcje dla całej rodziny.

Jeśli akcja jest skierowana do dzieci lub udostępnia im treści wyraźnie dla nich, musi uczestniczyć w programie Akcje dla całej rodziny zgodnie z tymi wymaganiami. W przeciwnym razie nie zostanie zatwierdzona do opublikowania na platformie. Dotyczy to zarówno akcji kierowanych na dzieci jako głównych odbiorców, jak i jednych z ich grup.

Słowo „dziecko” może mieć wiele znaczeń w zależności od regionu i kontekstu. Dlatego ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem i określić zobowiązania i ograniczenia, które mogą mieć zastosowanie do Akcji. Deweloperzy AFF mogą wdrożyć swoje działanie AFF we wszystkich regionach obsługiwanych przez Actions on Google z wyjątkiem Maroka, Tunezji i Jemu.

Wymogi programu

Zanim prześlesz akcję w ramach programu Akcje dla całej rodziny, musisz zadbać o to, aby akcja była odpowiednia dla dzieci i była zgodna ze wszystkimi odpowiednimi przepisami prawa, w tym z amerykańską ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) i unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Działania uczestniczące w programie Akcje dla całej rodziny muszą spełniać kryteria kwalifikacji opisane w tej sekcji i być zgodne z Warunkami korzystania z usługi Actions on Google, w tym z Załącznikiem do programu Akcje dla całej rodziny.

Kryteria kwalifikacji

 1. Jako deweloper aplikacji dla całej rodziny możesz wykazać się doświadczeniem, przesyłając linki referencyjne do aplikacji zatwierdzonych przez nauczycieli w Google Play lub masz zawartą z Google umowę partnerską dotyczącą akcji dla całej rodziny. Deweloperzy, których wszystkie aplikacje zostały usunięte z Programu aplikacji zatwierdzonych przez nauczycieli, ale nie mają obecnie obowiązującej umowy partnerskiej z Google dotyczącej akcji AFF, nie kwalifikują się do udziału w programie Akcje dla całej rodziny.
 2. Akcja jest kierowana na dzieci jako główną grupę odbiorców lub jedną z grup odbiorców.
 3. Akcja, która jako jedna z grup odbiorców nie jest kierowana do dzieci, na przykład automatyka domowa lub Akcje zwiększające produktywność, nie może uczestniczyć w programie Akcje dla całej rodziny.
 4. Wszystkie Akcje dla całej rodziny muszą być odpowiednie dla dzieci. Działania nie mogą zawierać żadnych nieodpowiednich materiałów, w tym treści dla dorosłych, niewybrednego humoru, wulgarnego języka, przemocy lub wstrząsających czy treści samookaleczających. Akcje nie mogą zawierać materiałów promujących negatywne postrzeganie ciała lub siebie. Dotyczy to również scen rozrywkowych dotyczących operacji plastycznych, odchudzania lub innych zabiegów kosmetycznych związanych z wyglądem danej osoby.
 5. Głównym celem akcji nie może być szerokie udostępnianie niemoderowanych treści użytkowników, np. treści w sieciach społecznościowych lub akcji na forum użytkowników.
 6. Działania nie mogą gromadzić ani prosperować żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkowników.
 7. Akcje nie mogą zawierać reklam, także w multimediach przesyłanych strumieniowo. Komunikaty autopromocyjne są dopuszczalne, jeśli tematyka, treść i język są odpowiednie dla dzieci.
 8. Działania nie mogą wykorzystywać niemoderowanych treści w eksperymencie. Wszystkie treści akcji będą podlegać okresowej kontroli pod kątem zgodności z zasadami.
 9. Działania nie mogą korzystać z logowania przez Google (łączenie kont), prosić o zakresy OAuth, uzyskiwać dostępu do większości interfejsów API danych użytkownika (z wyjątkiem przybliżonej lokalizacji urządzenia) ani uzyskiwać dostępu do interfejsów API transakcji.
 10. Oświadczasz, że akcja oraz wszystkie jej interfejsy API i pakiety SDK, z których ona korzysta lub z niej korzysta, są zgodne z ustawą COPPA, RODO oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Akcje zaakceptowane w programie Akcje dla całej rodziny muszą być zawsze zgodne ze standardami programu, również w przypadku kolejnych aktualizacji. Akcje mogą zrezygnować z udziału w programie AFF i pozostać na platformie Actions on Google tylko wtedy, gdy dzieci nie są już głównymi odbiorcami ani nie są ich odbiorcami.

Google zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia każdej Akcji, która na podstawie powyższych kryteriów jest uznawana za nieodpowiednią do programu lub niekwalifikującą się do udziału w programie Akcje dla całej rodziny.

Urządzenia obsługujące inteligentne funkcje

Działania związane z bezpieczeństwem lub inwigilacją nie mogą rejestrować informacji umożliwiających identyfikację osób spoza głównego użytkownika bez ich zgody. Na przykład Działania związane z dzwonkiem do drzwi nie mogą rejestrować informacji o tym, kto może stać przed drzwiami bez wyraźnej zgody tej osoby.

Dodatkowo dźwięk wysyłany z usług Google do urządzeń innych firm za pomocą funkcji dwukierunkowej rozmowy, która jest dostępna tylko w przypadku dzwonków, może być wykorzystywana wyłącznie do obsługi rozmów dwukierunkowych. Dane z tej funkcji mogą być przechowywane, rejestrowane lub rejestrowane wyłącznie na potrzeby tej funkcji i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów.

Nie zezwalamy na akcje, które wysyłają do pojazdów pasażerskich instrukcje przemieszczania się.

Certyfikujemy tylko te akcje, które dają użytkownikom możliwość wyboru asystenta głosowego. Nie certyfikujemy akcji, które wymagają od użytkownika połączenia z innym asystentem głosowym przed nawiązaniem połączenia z Asystentem Google.

Dodatkowa weryfikacja użytkownika

Google wymaga od partnerów włączenia dodatkowej weryfikacji użytkownika w przypadku każdej operacji, która może zmienić stan urządzenia na niezabezpieczony lub wyłączony, np. odblokowanie drzwi, wyłączenie kamery, wyłączenie systemu alarmowego lub otwarcie urządzenia, które może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Środki bezpieczeństwa i środki bezpieczeństwa mogą się różnić w zależności od typu urządzenia, jednak muszą one wymagać połączenia kont i dodatkowej weryfikacji użytkownika, np. potwierdzenia na zabezpieczonym urządzeniu mobilnym albo hasła lub kodu PIN. Niezależnie od charakteru działania (Konwersacyjne czy Bezpośrednie działanie interfejsu Smart Home API) do zachowania zgodności z zasadami Google wymagany jest dodatkowy poziom zabezpieczeń. Jednak po przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji przez użytkownika możesz udostępnić mu opcję rezygnacji. Język rezygnacji powinien być precyzyjny i zrozumiały dla użytkownika.

W przypadku inteligentnych urządzeń domowych zalecamy wdrożenie działania bezpośredniego za pomocą interfejsu Smart Home API. W przypadku integracji ze Smart Home dodatkowe metody weryfikacji użytkowników są opisane tutaj.

Certyfikat Współpraca z OK Google

Gdy użytkownicy wyszukują i kupują urządzenia z plakietką „Współpraca z OK Google”, oczekują niezawodnej obsługi oraz bezpiecznego, niezawodnego i bezproblemowego działania. Oprócz powyższych zasad dotyczących dodatkowego uwierzytelniania użytkownika deweloperzy muszą też spełniać te wymagania dotyczące certyfikacji urządzenia i korzystania z plakietki „Obsługiwane przez OK Google”:

Funkcje

Interfejs Google Assistant Smart Home API obsługuje typy i cechy urządzeń, umożliwiając ich działanie inteligentnych urządzeń domowych. Reprezentacja typu urządzenia powinna być dokładna na podstawie tożsamości samego urządzenia. Jeśli na przykład masz inteligentny przełącznik do sterowania oświetleniem, typem urządzenia będzie Switch, ponieważ odzwierciedla ono charakter urządzenia fizycznego. Google udostępnia przewodniki dotyczące urządzeń i wymaganych funkcji tutaj.

Dodatkowo, jeśli na urządzeniu dewelopera zostaną dodane nowe cechy urządzenia, deweloper musi udostępnić je użytkownikom Asystenta Google w chwili wprowadzenia na rynek. Na przykład w przypadku żarówek kolorowych użytkownicy powinni mieć możliwość zmieniania ich koloru, włączania i wyłączania oraz regulacji jasności żarówek za pomocą Asystenta Google.

Google zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przesłanych treści, jeśli urządzenie dewelopera nie zintegruje wszystkich dostępnych na nim funkcji ze zgodnymi cechami interfejsu Smart Home API, co pozwoli Asystentowi Google zapewnić pełną obsługę treści.

Stan raportowania

Wszystkie urządzenia powinny zgłaszać aktualizacje stanu do Google za pomocą stanu raportu interfejsu HomeGraph API. Wyjątkiem są urządzenia działające tylko na podstawie poleceń, takie jak kontrolery IR. Stan raportu ma kluczowe znaczenie dla poprawnego przedstawiania stanu urządzenia we wszystkich usługach Asystenta i w usługach Asystenta. Wymagamy, aby wszyscy partnerzy, którzy mają określony stan urządzenia, wdrożyli ReportState. Więcej informacji znajdziesz w sekcji dotyczącej interfejsu ReportStateAndNotifications API w dokumentacji dla programistów.

Raportowanie zmian konfiguracji użytkownika

Deweloperzy zgłaszają do Google aktualizacje konfiguracji urządzeń w ekosystemie. Jeśli na przykład aktualizuje funkcje takie jak obsługiwane cechy lub użytkownik dodaje, zmienia nazwę lub usuwa urządzenie, musi zgłosić te aktualizacje do Google. Dzięki temu użytkownicy nie będą musieli odłączać i ponownie łączyć kont w celu otrzymywania aktualizacji po wprowadzeniu aktualizacji w aplikacji dewelopera. Można to zrobić za pomocą interfejsu Request Sync API.

Stałe połączenia

Urządzenia połączone z chmurą powinny mieć stałe połączenie umożliwiające kontrolę w chmurze, niezależnie od tego, czy odbywa się to przez samo urządzenie, czy przez stacjonarne centrum partnerów. Komórek i tabletów nie można używać jako pośredników w przypadku inteligentnych urządzeń domowych. W przypadku urządzeń o niskim napięciu, które odłączają je od protokołu łączności (np. Wi-Fi), urządzenie powinno wdrożyć metody umożliwiające wybudzanie urządzenia w celu kontroli w chmurze.

Strona autoryzacji sterowania urządzeniami Google

Aby zachować zgodność z naszymi zasadami dotyczącymi kwestii prawnych i prywatności, strona oAuth powinna pokazywać, że Twoja aplikacja łączy lub udostępnia dane Google, a nie Google Home ani Asystentowi Google. Musisz mieć oświadczenie autoryzacji Google, np. „Logując się, upoważniasz Google do kontrolowania Twoich urządzeń”.

Certyfikat bezpieczeństwa

Niektóre urządzenia mogą zagrażać bezpieczeństwu, np. sprzęt do gotowania, który nagrzewa się do tego stopnia, że może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. W przypadku każdego urządzenia, które może stanowić większe zagrożenie dla bezpieczeństwa, prosimy o udostępnienie dla niego certyfikatu UL (lub podobnego certyfikatu bezpieczeństwa). Dodatkowe informacje na temat wymagań związanych z certyfikatami bezpieczeństwa znajdziesz tutaj.

Jakość

Utrzymanie wysokiego poziomu wydajności i niezawodności jest kluczem do wspólnego zapewniania użytkownikom przydatnych wrażeń. Partnerzy mogą uzyskać dostęp do danych o wykorzystaniu i skuteczności integracji na stronie swojego projektu w Google Cloud Platform. Więcej informacji o dostępie do danych o skuteczności znajdziesz tutaj.

Po wstępnej certyfikacji deweloperzy powinni utrzymywać odpowiedni poziom wydajności swoich urządzeń. Istnieje wiele aspektów skuteczności:

 1. czas oczekiwania i niezawodność związane z wydawaniem poleceń za pomocą urządzeń z Asystentem.
 2. Niezawodne łączenie kont i odświeżanie tokenów
 3. Dokładność stanu raportowania i czas oczekiwania na zmiany stanu raportowania

Oczekiwania dotyczące jakości są opisane na poziomie typu urządzenia w dokumentacji interfejsu Smart Home API. Uporczywe niespełnienie tych oczekiwań może ograniczyć widoczność integracji, a w skrajnych przypadkach – wyłączyć ją do czasu poprawy wydajności.

Odświeżenie certyfikatu

Ponowne certyfikaty integracji Smart Home API należy uzyskać, gdy do interfejsu API zostaną dodane nowe funkcje lub gdy urządzenie doda nowe możliwości obsługiwane przez Smart Home API. Obejmuje to dodatkowe urządzenia, które partner dodaje do swojej integracji. Na przykład w przypadku nowych urządzeń trzeba spełnić wymóg certyfikacji także w przypadku tych urządzeń.

Dodatkowo integracje muszą być odnawiane co 12 miesięcy od daty ostatniej ponownej certyfikacji lub dodania nowych funkcji urządzenia. Dzięki temu nadal będziesz kwalifikować się do korzystania z plakietki Works-With, a integracja będzie miała dobrą opinię. Brak certyfikatu cofnie Twoją zgodę na korzystanie z plakietki Works-With. Może też prowadzić do podjęcia co najmniej 1 działania egzekwowania zasad w związku z integracją interfejsu Smart Home API.

Sprzeczne warunki

Te zasady nie ograniczają ani nie zmieniają żadnych warunków korzystania z usług ani innych umów dotyczących korzystania przez użytkownika z odpowiednich produktów lub usług Google, chyba że w zasadach wyraźnie określono, że zmieniają one określone warunki korzystania z usługi lub umowy.

Egzekwowanie zasad

Jeśli akcja narusza którąkolwiek z naszych zasad, możemy podjąć co najmniej 1 działanie egzekwowania zasad wobec akcji lub konta dewelopera, jak opisano poniżej. Otrzymasz też powiadomienie o podjętych przez nas środkach egzekwowania zasad oraz instrukcję odwołania się od tej decyzji, jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd.

Powiadomienia o usunięciu lub powiadomienia administracyjne mogą nie wskazywać każdego z naruszeń zasad występujących w ramach akcji. Deweloperzy muszą rozwiązać problemy związane z naruszeniami i z należytą starannością sprawdzić, czy pozostała część akcji jest w pełni zgodna z zasadami. Jeśli nie rozwiążesz problemu naruszeń zasad w przypadku wszystkich akcji, możemy zastosować dodatkowe środki egzekwowania zasad, w tym trwale usunąć akcję lub zamknąć konto.

Powtarzające się lub poważne naruszenia (np. złośliwe oprogramowanie, oszustwo i działania, które mogą wyrządzić szkodę użytkownikowi lub urządzeniu) warunków korzystania z usługi lub zasad Actions on Google mogą spowodować zamknięcie poszczególnych lub powiązanych kont dewelopera w Actions on Google.

Odrzucenie

 • Nowe aktualizacje akcji lub akcji przesłane do sprawdzenia nie będą dostępne w Asystencie Google.
 • Jeśli aktualizacja istniejącej akcji została odrzucona, wersja opublikowana przed aktualizacją pozostanie dostępna w Asystencie Google.
 • Odrzucenia nie mają wpływu na dostęp do odrzuconych przez Ciebie dotychczasowych instalacji, statystyk i ocen.
 • Odrzucenia nie mają wpływu na opinię o Twoim koncie dewelopera w Actions on Google.
 • Jeśli akcja jest dostępna w wielu językach, jej odrzucenie w jednym z języków spowoduje jej odrzucenie w dowolnym języku.

Usuwanie drzew

 • Akcja wraz z jej wcześniejszymi wersjami zostanie usunięta z Asystenta Google i nie będzie już dostępna dla użytkowników w żadnym języku.
 • Ponieważ akcja zostanie usunięta, użytkownicy nie będą mogli zobaczyć jej katalogu, instalacji przez użytkowników, statystyk ani ocen ani jej nie wywołać. Te informacje zostaną przywrócone po przesłaniu zgodnej z zasadami aktualizacji usuniętego działania.
 • Użytkownicy mogą nie mieć możliwości robienia zakupów w akcji ani korzystania z funkcji płatności w ramach tego działania do czasu zatwierdzenia przez Google jej wersji zgodnej z zasadami.
 • Usunięcie nie wpływa od razu na opinię o Twoim koncie dewelopera w Actions on Google

Ograniczona widoczność

 • Możliwość znalezienia akcji w Asystencie Google może zostać ograniczona. Akcja pozostanie dostępna w Asystencie Google i będzie dostępna dla użytkowników za pomocą wyraźnej wymowy.
 • Nadanie akcji stanu ograniczonej widoczności nie ma wpływu na opinię o innych Twoich kontach dewelopera w Actions on Google.

Usunięcie konta

 • Po zamknięciu konta dewelopera wszystkie akcje w Twoim katalogu zostaną usunięte z Asystenta Google i nie będziesz już mieć możliwości publikowania nowych akcji. Wszystkie powiązane konta dewelopera w Asystencie Google również zostaną trwale zawieszone.
 • Wielokrotne zawieszenia lub zawieszenia wynikające z rażącego naruszenia zasad również mogą spowodować zamknięcie konta Actions on Google.
 • Działania powiązane z zamkniętym kontem zostaną usunięte, więc użytkownicy nie będą mogli zobaczyć jego aktualnego katalogu, opublikowanych przez niego instalacji, statystyk ani ocen.

Odwołanie od środków egzekwowania zasad

Przywracamy Działania, jeśli popełniliśmy błąd i stwierdzimy, że akcja nie narusza warunków korzystania z niej ani zasad Actions on Google. Jeśli po uważnym przeczytaniu zasad uznasz, że nasze środki egzekwowania zasad mogły zostać omyłkowe, możesz odwołać się od tej decyzji, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w powiadomieniu. Możesz też skontaktować się z nami tutaj.

Historia zmian

 • 22 września 2022 r. – zaktualizowaliśmy zasady dotyczące urządzeń obsługujących inteligentne urządzenia, aby uwzględnić kryteria funkcji Dwukierunkowa rozmowa.
 • 11 marca 2021 r. – aktualizacja zasad dotyczących urządzeń z włączoną funkcją smart oraz zasad dotyczących alkoholu, tytoniu i narkotyków
 • 11.01.2021 – aktualizacja zasad programu Akcje dla całej rodziny.
 • 10 lipca 2020 r. – zmodyfikowana strona z zasadami i przeniesienie niektórych zasad do różnych kategorii Obejmuje to przeniesienie transakcji i promocji do sekcji Zarabianie i Reklamy oraz utworzenie nowych kategorii dla urządzeń z obsługą inteligentną i wrażeń użytkowników. Dodaliśmy więcej przykładów i kontekstu do wszystkich kategorii w sekcjach Ograniczenia treści, Zachowania wprowadzające w błąd i Własność intelektualna. Rozszerzyliśmy zasady dotyczące spamu, aby obejmowały wymagania dotyczące minimalnej funkcjonalności, i dodaliśmy nowe zasady dotyczące zmanipulowanych treści. Dodaliśmy nową sekcję opisującą nasz proces egzekwowania zasad.
 • 8.10.2019 – zaktualizowano zasady dotyczące twierdzeń wprowadzających w błąd.
 • 29 lipca 2019 r. – wprowadziliśmy zmiany we wprowadzeniu do sekcji „Zasady programu Actions on Google”, „Bezpieczeństwo dzieci, usługi finansowe, dane użytkownika”, „Akcje dla całej rodziny” oraz „Transakcje”.
 • 7 maja 2019 r. – wprowadziliśmy zmiany w zasadach dotyczących transakcji odnoszących się do akcji w aplikacji.
 • 18.04.2019 – Zmiany w polityce zdrowotnej.
 • 06.02.2019 – wprowadziliśmy zmiany w zasadach dotyczących wrażeń użytkowników, przedstawiających przemoc i niebezpieczne działania.
 • 8 stycznia 2019 r. – wprowadziliśmy niewielkie zmiany w zasadach dotyczących zdrowia, transakcji, urządzeń z włączoną funkcją inteligentną, spamu oraz zasad dotyczących wygody użytkowników.
 • 06.11.2018 r. – lista krajów, w których można korzystać z transakcji, została przeniesiona do odpowiednich przewodników.
 • 11.10.2018 – zaktualizowaliśmy zasady AFF, by uwzględnić dodatkowe ustawienia regionalne.
 • 04.10.2018 r. – zaktualizowaliśmy zasady dotyczące transakcji, aby uwzględnić produkty cyfrowe, a dodatkowo dodaliśmy Logowanie przez Google jako opcję połączenia kont i tożsamości.
 • 25.09.2018 – zaktualizowano zasady AFF, uwzględniając nowe rynki
 • 06.09.2018 r. – zaktualizowaliśmy zasady dotyczące wrażeń użytkowników dotyczące sugestii niejawnych i jednoznacznych oraz wprowadziliśmy poprawkę w zasadach dotyczących transakcji.
 • 17 lipca 2018 r. – dodaliśmy zasady dotyczące luk w zabezpieczeniach oraz wprowadziliśmy niewielkie poprawki w zasadach dotyczących promocji, transakcjach, wymaganiach dotyczących nazw oraz zasadach dotyczących wygody użytkowników. Dodaliśmy też dodatkowe wprowadzenie określające nasze podejście do egzekwowania naszych zasad i informacji od deweloperów.
 • 22.05.2018 r. – zaktualizowaliśmy zasady dotyczące przemocy i działań niebezpiecznych, by zakazać działań ułatwiających sprzedaż materiałów wybuchowych, broni, broni palnej i związanych z nią elementów. Rozszerzyliśmy też dostępność programu Akcje dla całej rodziny na Francję, Japonię, Niemcy, Wielką Brytanię i Włochy.
 • 27 marca 2018 r. – dodaliśmy kilka nowych zasad, w tym zasady dotyczące usług finansowych i alkoholu i tytoniu. Zasada dotycząca automatyki domowej została rozwinięta i zmieniła nazwę zasady dotyczącej urządzeń obsługujących inteligentne. Wprowadziliśmy zmiany formatu lub drobne zmiany w zasadach dotyczących zdrowia, transakcji, danych użytkownika i zasadach dotyczących wygody użytkowników.
 • 1.02.2018 r. – Wrażenia użytkowników, Treści użytkowników, Treści dla dorosłych, Dane użytkownika (prywatność), Aktualizacja interfejsu API (w zasadach dotyczących spamu), Zasady dotyczące aplikacji służb ratunkowych.
 • 04.10.2017 r. – zaktualizowaliśmy sekcje „Działania niezgodne z prawem”, „Zdrowie”, „Łączenie kont”, „Wymagania dotyczące nazwy” i „Transakcje”. Sekcja Dzieci została zastąpiona nową sekcją Aplikacje dla rodzin.
 • 17 maja 2017 r. – wprowadziliśmy zmiany w kilku nowych funkcjach, w tym transakcje, wizualny interfejs użytkownika i integracje z inteligentnymi domami. Dodaliśmy zasady dotyczące ostrzeżeń o treściach dla dorosłych oraz doprecyzowaliśmy sekcje dotyczące nazw, informacji w katalogu, promocji i wygody użytkowników.
 • 8.02.2017 r. – zaktualizowaliśmy sekcje dotyczące hazardu, innych ograniczeń i wygody użytkowników. Zaktualizowaliśmy kilka zasad i skonsolidowaliśmy je w nowych sekcjach Nazewnictwo, Informacje o aplikacji i Promocje. Wprowadzono też kilka innych, nieistotnych zmian.