Özel işlev hızlı başlangıç kılavuzu

Google Apps Komut Dosyası'nı özel bir işlev yazmak için kullanabilir, ardından bunu yerleşik bir işlev gibi Google E-Tablolar'da kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki hızlı başlangıç örneğinde, indirimli öğelerin indirimli fiyatını hesaplayan bir özel işlev oluşturulur. İndirimli fiyat ABD doları olarak biçimlendirilmiştir.

Hedefler

 • Komut dosyasını ayarlayın.
 • Komut dosyasını çalıştırın.

Ön koşullar

Bu örneği kullanmak için aşağıdaki ön koşullara ihtiyacınız vardır:

 • Google Hesabı (Google Workspace hesapları için yönetici onayı gerekebilir).
 • İnternete erişimi olan bir web tarayıcısı.

Komut dosyasını ayarlayın

 1. Yeni e-tablo oluşturun.
 2. Yeni e-tablonuzdan Uzantılar > Apps Komut Dosyası menü öğesini seçin.
 3. Komut dosyası düzenleyicisinde bulunan tüm kodları silip aşağıdaki kodu yapıştırın. Ardından Kaydet'i Kaydet simgesi tıklayın.

  /**
   * Calculates the sale price of a value at a given discount.
   * The sale price is formatted as US dollars.
   *
   * @param {number} input The value to discount.
   * @param {number} discount The discount to apply, such as .5 or 50%.
   * @return The sale price formatted as USD.
   * @customfunction
   */
  function salePrice(input, discount) {
   let price = input - (input * discount);
   let dollarUS = Intl.NumberFormat("en-US", {
    style: "currency",
    currency: "USD",
  });
   return dollarUS.format(price);
  }
  

Komut dosyasını çalıştır

 1. E-tablonuza geçin.
 2. Bir hücreye =salePrice(100,.2) yazın. İlk parametre orijinal fiyatı, ikinci parametre ise indirim yüzdesini temsil eder. Ondalık virgül kullanan bir konumdaysanız bunun yerine =salePrice(100;0,2) girmeniz gerekebilir.

Hücreye girdiğiniz formül, önceki bölümde oluşturduğunuz komut dosyasındaki işlevi çalıştırır. İşlev, $80.00 indirimli satışla sonuçlanır.

Sonraki adımlar

E-Tablolar'ı Apps Komut Dosyası ile nasıl genişleteceğiniz hakkında bilgi edinmeye devam etmek için aşağıdaki kaynakları inceleyin: