Hızlı Başlangıç Kılavuzu: Özel işlevler

Google Apps Komut Dosyası'nı özel bir işlev yazmak için kullanabilir, ardından da yerleşik bir işlev gibi Google E-Tablolar'da kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki hızlı başlangıç örneği, indirimli öğelerin indirimli fiyatını hesaplayan özel bir işlev oluşturur. İndirimli fiyat ABD doları olarak biçimlendirilir.

Başlamadan önce

Bu örneği kullanmak için aşağıdaki ön koşullara ihtiyacınız vardır:

 • Google Hesabı (Google Workspace hesaplar için yönetici onayı gerekebilir)
 • İnternete erişimi olan bir web tarayıcısı

Ayarla

Yeni düzenleyici

 1. Yeni bir e-tablo oluşturun.
 2. Yeni e-tablonuzdan, Uzantılar > Apps Komut Dosyası menü öğesini seçin.
 3. Komut dosyası düzenleyicisindeki tüm kodları silip aşağıdaki kodu yapıştırın.
/**
 * Calculates the sale price of a value at a given discount.
 * The sale price is formatted as US dollars.
 *
 * @param {number} input The value to discount.
 * @param {number} discount The discount to apply, such as .5 or 50%.
 * @return The sale price formatted as USD.
 * @customfunction
 */
function salePrice(input, discount) {
 let price = input - (input * discount);
 let dollarUS = Intl.NumberFormat("en-US", {
  style: "currency",
  currency: "USD",
});
 return dollarUS.format(price);
}
 1. Üstte Kaydet'i tıklayın.

Eski düzenleyici

 1. Yeni bir e-tablo oluşturun.
 2. Yeni e-tablonuzdan, Uzantılar > Apps Komut Dosyası menü öğesini seçin.
 3. Komut dosyası düzenleyicisindeki tüm kodları silip aşağıdaki kodu yapıştırın.
/**
 * Calculates the sale price of a value at a given discount.
 * The sale price is formatted as US dollars.
 *
 * @param {number} input The value to discount.
 * @param {number} discount The discount to apply, such as .5 or 50%.
 * @return The sale price formatted as USD.
 * @customfunction
 */
function salePrice(input, discount) {
 let price = input - (input * discount);
 let dollarUS = Intl.NumberFormat("en-US", {
  style: "currency",
  currency: "USD",
});
 return dollarUS.format(price);
}
 1. File > Save menü öğesini seçin. Yeni komut dosyanıza bir ad verin ve Tamam'ı tıklayın.

Deneyin

 1. E-tablonuza dönün.
 2. Bir hücreye =salePrice(100,.2) yazın. Birinci parametre orijinal fiyatı, ikinci parametre de indirim yüzdesini temsil eder. Ondalık virgül kullanılan bir konumdaysanız bunun yerine =salePrice(100;0,2) değerini girmeniz gerekebilir.

İşlev, $80.00 satış fiyatıyla sonuçlanır.

Apps Komut Dosyası ile Google E-Tablolar'ın nasıl genişletileceğini öğrenmeye devam etmek için aşağıdaki kaynaklara göz atın: