REST Resource: enterprises.enrollmentTokens

Kaynak: EnrollmentToken

Kayıt jetonu.

JSON gösterimi
{
 "name": string,
 "value": string,
 "duration": string,
 "expirationTimestamp": string,
 "policyName": string,
 "additionalData": string,
 "qrCode": string,
 "oneTimeOnly": boolean,
 "user": {
  object (User)
 },
 "allowPersonalUsage": enum (AllowPersonalUsage)
}
Alanlar
name

string

Oluşturma sırasında sunucu tarafından enterprises/{enterpriseId}/enrollmentTokens/{enrollmentTokenId} biçiminde oluşturulan kayıt jetonunun adı.

value

string

Cihaza iletilen ve cihazı kaydettirme yetkisi veren jeton değeridir. Bu, sunucu tarafından oluşturulan salt okunur bir alandır.

duration

string (Duration format)

Kayıt jetonunun geçerli olduğu süre (1 dakika ile Durations.MAX_VALUE arasında, yaklaşık 10.000 yıl). Herhangi bir değer belirtilmediyse varsayılan süre 1 saattir. İstenen süre, sonuçta elde edilen expirationTimestamp değerinin Timestamps.MAX_VALUE değerini aşmasına neden oluyorsa expirationTimestamp, Timestamps.MAX_VALUE değerine zorlanır.

"s" ile biten ve en fazla dokuz kesir basamağı olan, saniye cinsinden bir süre. Örnek: "3.5s".

expirationTimestamp

string (Timestamp format)

Jetonun geçerlilik süresi. Bu, sunucu tarafından oluşturulan salt okunur bir alandır.

Nanosaniye çözünürlük ve en fazla dokuz kesir basamağı olan, RFC3339 UTC "Zulu" biçiminde bir zaman damgası. Örnekler: "2014-10-02T15:01:23Z" ve "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

policyName

string

Kayıtlı cihaza başlangıçta uygulanan politikanın enterprises/{enterpriseId}/policies/{policyId} biçimindeki adı. Belirtilmezse cihaz kullanıcısı için policyName uygulanır. userName belirtilmezse varsayılan olarak enterprises/{enterpriseId}/policies/default uygulanır. Bu alanı güncellerken, policyId eğik çizgi içermediği sürece yalnızca policyId öğesini belirtebilirsiniz. Politika adının geri kalanı tahmin edilir.

additionalData

string

Kayıt jetonuyla ilişkili isteğe bağlı, rastgele veriler. Bu, örneğin, cihazın kayıt sonrasında atandığı bir kuruluş biriminin kimliğini içerebilir. Bir cihaz jetonla kaydolduktan sonra bu veriler, Device kaynağının enrollmentTokenData alanında gösterilir. Veriler en fazla 1.024 karakter uzunluğunda olmalıdır. Aksi takdirde oluşturma isteği başarısız olur.

qrCode

string

Bu kayıt jetonuna sahip bir cihazı kaydettirmek için QR kodu oluşturmak üzere UTF-8 temsili kullanılabilecek bir JSON dizesidir. Bir cihazı NFC kullanarak kaydettirmek için NFC kaydı, JSON'daki özelliklerin serileştirilmiş java.util.Properties temsilini içermelidir.

oneTimeOnly

boolean

Kayıt jetonunun yalnızca bir defalık olup olmadığı. İşaret, true (doğru) değerine ayarlanırsa kayıt için bunu yalnızca bir cihaz kullanabilir.

user
(deprecated)

object (User)

Bu alan kullanımdan kaldırılmıştır ve değer yok sayılır.

allowPersonalUsage

enum (AllowPersonalUsage)

Bu kayıt jetonuyla temel hazırlığı yapılan bir cihazda kişisel kullanıma izin verilip verilmediğini kontrol eder.

Şirkete ait cihazlar için:

 • Kişisel kullanımı etkinleştirmek, kullanıcının cihazda bir iş profili oluşturmasına olanak tanır.
 • Kişisel kullanımı devre dışı bırakmak, kullanıcının cihazın temel hazırlığını tümüyle yönetilen bir cihaz olarak yapmasını gerektirir.

Şahıslara ait cihazlar için:

 • Kişisel kullanımı etkinleştirmek, kullanıcının cihazda bir iş profili oluşturmasına olanak tanır.
 • Kişisel kullanımın devre dışı bırakılması, cihazın temel hazırlık yapmasını engeller. Kişiye ait cihazlarda kişisel kullanım devre dışı bırakılamaz.

Yöntemler

create

Belirli bir kuruluş için kayıt jetonu oluşturur.

delete

Kayıt jetonunu siler.

get

Etkin ve süresi dolmamış bir kayıt jetonu alır.

list

Belirli bir kuruluş için etkin ve süresi dolmamış kayıt jetonlarını listeler.