Method: enterprises.enrollmentTokens.create

Belirli bir kuruluş için kayıt jetonu oluşturur. Yeni oluşturulan jetonların yaşam döngüsünü yönetmek ve artık kullanılması amaçlanmadığında deleting jetonlarını yönetmek arayanın sorumluluğundadır. Kayıt jetonu oluşturulduktan sonra, artık AM API'yi kullanarak jetonun içeriğini almak mümkün değildir. EMM'lerin yeniden kullanılması amaçlanan jetonları güvenli bir şekilde saklaması önerilir.

HTTP isteği

POST https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{parent=enterprises/*}/enrollmentTokens

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Kuruluşun enterprises/{enterpriseId} biçimindeki adı.

İstek içeriği

İstek metni, EnrollmentToken öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan EnrollmentToken örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.